Aalborg version 2.0 er klar: Dette betyder den nye kulturpolitik for dig

Er du helt almindelig borger, kunstner, direktør i erhvervslivet, arrangør eller ansat i en kulturinstitution? NORDJYSKE har gennemgået, hvad Aalborgs ny kulturpolitik betyder for dig

Mere kunst og musik i Aalborgs gader, samarbejdspakker mellem erhvervsliv og kulturinstitutioner, hvor ansatte skal til punkkoncerter eller øve på scenen, talentprogrammer for børn og lettere vej til selv at arrangere events - sådan lyder nogle af visionerne i den ny kulturpolitik.

Mere kunst og musik i Aalborgs gader, samarbejdspakker mellem erhvervsliv og kulturinstitutioner, hvor ansatte skal til punkkoncerter eller øve på scenen, talentprogrammer for børn og lettere vej til selv at arrangere events - sådan lyder nogle af visionerne i den ny kulturpolitik.

AALBORG:Arbejdet med en ny kulturpolitik er ved vejs ende og første udkast ligger klar. Forud ligger et år med research, borgermøder og en politisk bearbejdning, foran os venter version 2.0 af kulturbyen Aalborg. Og hvad betyder det så for dig - det gennemgår vi her. OBS: Bemærk at der er tale om visioner, et konkret handlingskatalog følger senere på foråret.

For dig som borger: Mere kultur ind i din hverdag

I fremtiden vil du i endnu højere grad opleve musik, teater, kunst og performances på din færden rundt i Aalborg. Kulturforvaltningen har nemlig et særligt lunt øje på de aktører, der skaber oplevelser i byrummet.

Gavlmalerierne er en af de ting, kulturforvaltningen fremhæver som eksempel på kunst i bybilledet, du kommer til at se endnu mere til. Her den britiske kunstner David Walker i gang ved Østerbro. Foto: Claus Søndberg

Gavlmalerierne er en af de ting, kulturforvaltningen fremhæver som eksempel på kunst i bybilledet, du kommer til at se endnu mere til. Her den britiske kunstner David Walker i gang ved Østerbro. Foto: Claus Søndberg

- Det er ikke alle folk, vi kan få ind på Kunstens bonede gulve, til gengæld ser alle malerierne på Aalborgs gavle og husmure. Uanset, om de synes, at det er fantastisk eller noget bras, så er det vigtigt, at de forholder sig til det, for det er en start på at begynde at opsøge mere kultur, siger kulturrådmand Mads Duedahl, der i den nye kulturpolitik har stort fokus på de borgere, der ikke allerede benytter sig af kultur i byen.

- Der er mange, der oplever barrierer i forhold til at træde ind i fx Musikkens Hus og ikke føler, at de kender spillereglerne. Vi kommer til at se meget mere på, hvordan vi får dem ind, der ikke hjemmefra er blevet præsenteret for kultur, og der er allerede eksempler, vi kan kigge imod. Fx er det mere tilgængeligt at opleve symfonisk musik med Harry Potter på en storskærm bagved end at gå ind og høre Wagner, fortæller Mads Duedahl, der også vil have flere til at være aktive udøvere indenfor kultur.

- Vi vil have mange flere til at blive en del af fællesskaber omkring kultur, fra læsegrupper til teatertrupper på amatørniveau, siger han.

En af årsagerne til det er, at erfaringer viser, at det både har helbredende og forebyggende effekt at beskæftige sig med kultur.

- Der er lige kommet en WHO rapport, hvor man har trukket data fra 3.000 projekter rundt i verden, og den viser en klar sammenhæng mellem sundhed og kultur. Fra at unge synger sammen i skolekor til angste og deprimerede, der mødes i fællesskaber omkring kunst. Vi skyder ikke penge efter projekter, som vi er i tvivl om virkningen af, Aalborg bliver pionerer i Danmark på dette område, fortæller Mads Duedahl, der vil udbrede det ved at bakke op om projekter, der allerede er i gang, samt invitere flere til at byde ind på området.

Vejen til kulturpolitikken

Den ny kulturpolitik er blevet til efter samtaler og workshops med en lang række grupper af mennesker. Herunder unge, midaldrende og ældre, elever fra SOSU Nord, Techcollege, landdistrikterne, vækstlaget, professionelle kunstnere, produktionsskoler, UCN, AAU, gymnasier, ungebyrådet, internationale studerende, kulturlederne, Ældresagen og mange flere.

Derudover indgår der data indsamlet i forbindelse med Aalborgs DNA og den såkaldte tilbageløbsanalyse på kulturområdet i arbejdet med kulturpolitikken.

Den enorme mængde data er blevet bearbejdet over lang tid og har resulteret i den ny kulturpolitik.

For dig som forælder eller barn: Talentpleje og mere kultur i skolen

Er du forælder, og mener du, at kultur er en vigtig del af dit barns liv, må du gerne juble. Kulturforvaltningen vil løfte arbejdet med børn, unge og kunst og kultur til et endnu højere niveau, blandt andet med flere kulturtilbud til børn i førskolealderen. Har du et barn med talent, bliver der også flere muligheder for at løfte det videre, blandt andet er der en talentsatsning i sigte indenfor sang. Derudover kommer dit barn i grundskolen til at møde kultur af høj kvalitet mindst to gange om året.

Hvordan bliver dette muligt, nu hvor man har sparet kulturplaymakerne, der koordinerede afviklingen af kulturtilbud, væk? Ifølge jeres eget notat vil det betyde op mod 10.000 færre besøg hos Aalborgs kulturinstitutioner om året?

- Det er super ærgerligt, at de er sparet væk, det er ikke noget, Venstre stemte for, og det har gjort det sværere at ramme nogle grupper blandt børn. Men vores ambition er stadig det samme. Vi må rejse os op efter det slag og kæmpe videre. Det er i barndommen, vi virkelig kan skabe fremtidens kulturbrugere, så vi arbejder videres indenfor de gældende rammer, siger Mads Duedahl.

Kultur skal være en stor del af det at være barn i Aalborg. Her workshop med kunstner fra Kunsthal Nord med børn som laver skulpturelle former til Kulturmødet. Foto: Diana Holm

Kultur skal være en stor del af det at være barn i Aalborg. Her workshop med kunstner fra Kunsthal Nord med børn som laver skulpturelle former til Kulturmødet. Foto: Diana Holm

For dig som kunstner: Mere hjælp på din vej frem

Er du udøvende kunstner i Aalborg - talent eller etableret, kan du se frem til masser af støtte. Aalborg skal være en by med interessante kunstnermiljøer, hvor du kan udfolde dig og møde samarbejdspartnere. Har du lyst til at rejse ud i verden for at hente inspiration, bliver der mulighed for støtte til det, ligesom kommunen støtter op om projekter, der skaber platforme, hvor du kan præsentere din kunst for publikum. Går du med idéer til nye tiltag, bliver der også mulighed for at få råd og vejledning om projektstyring og fundraising, og der skal være øvelokaler til rådighed til alle.

- Det skal være så let som muligt at lykkes som unge kunstner, fortæller kulturrådmand Mads Duedahl, der vil fjerne de forhindringer, som han ofte hører om.

- Bliver det bare lidt kompliceret i Aalborg, er det meget nemt at tage konsekvensen og flytte til København, og vi vil meget gerne holde på de kreative i byen, siger han.

Du er desuden heldig, hvis du arbejder indenfor musik, billedkunst og teater.

- Vi er nødt til at turde at prioritere noget frem for andet i kulturpolitikken, ellers løfter vi ikke nogen af områderne. Udover musik har vi valgt at satse på billedkunst og teater. Og lade andre byer om at have miljøer omkring film og litteratur for nu, siger han.

Mange kunstnere rejser, fordi de har svært ved at få en indtægt heroppe. Er der initiativer i gang her?

- Det er en præmis, at der er færre spillesteder her end i København, men vi kommer til at gøre meget mere ud af at hjælpe udøvende kunstnere med at søge støtte fra fonde og puljer. Der uddeles fx meget få legater fra Statens Kunstfond til kunstnere i Nordjylland, det skal vi se på. Digitale medier må også gøre det nemmere at sidde i Aalborg og komponere, så der er en mental barriere, man skal hen over. Og nu har vi som en del af vores fokus på musik sat ind med vores nye kompetencecenter for musikere, KORMA, siger Mads Duedahl.

Aalborg kommer i de næste år ikke til at satse på litteratur, men litteraturfestivalen Ordkraft er dog fortsat sikret støtte. Den betegnes i udkastet som et unikt initiativ, der bidrager med særlige kvaliteter til byen. Foto: Martin Damgård

Aalborg kommer i de næste år ikke til at satse på litteratur, men litteraturfestivalen Ordkraft er dog fortsat sikret støtte. Den betegnes i udkastet som et unikt initiativ, der bidrager med særlige kvaliteter til byen. Foto: Martin Damgård

For dig som arrangør: Det bliver lettere at lave nye events

Går du med en idé til en ny event, er der også godt i vente. Fremover bliver det lettere at bruge offentlige udendørs arealer til kulturarrangementer, da der kun bliver en enkelt indgang, du skal søge igennem. Har du gode idéer til arrangementer, men ikke stor erfaring, er det også muligt at få sparring og vejledning, særligt hvis det foregår i byrummet. Faktisk vil kulturforvaltningen gøre en særlig indsats for selv at finde frem til dig med de gode idéer, som ikke normalt søger støttemidler.

- Det skal være let at arrangere, man må ikke opleve at støde panden imod en mur, som jeg tit hører oplevelser om i dag. Det er ikke arrangørerne, der skal løbe fire forskellige forvaltninger på dørene, men os der skal sikre en nem indgang, siger Mads Duedahl, der ser frem til at få nye aktører på banen.

Nogle arrangører bag populære events er de seneste år stoppet, fordi støtten fra jer pludselig er holdt op, fx Chill i Parken. Kan arrangører vide sig mere sikre på jer fremover?

- Vi vil have en foranderlig og dynamisk by, hvor events kan poppe op og forsvinde igen. Det, der ofte har været udfordrende, er, at man ikke har fået sat en slutdato på i forhold til, hvornår støtten skal stoppe, og så ender det med, at man pludselig laver det samme syv og i træk, og så bliver vores støtte til driftsstøtte. Jeg kan godt forstå, at det er træls, når støtten forsvinder, men prisen er, at vi så ikke kan støtte andre spændende initiativer. Og i en dynamisk kulturby er vi nødt til at sige, at intet varer evigt, der skal hele tiden opstå noget nyt, siger han.

For jer i erhvervslivet: Send jeres sælgere på kursus på Aalborg Teater

Det har længe været fastslået, at et stærkt kulturliv er vigtig i forhold til at videreudvikle Aalborg som en attraktiv erhvervskommune.

- Der er ingen tvivl om, hvor stor en værdi kulturlivet i Aalborg har i forbindelse med at tiltrække nye ansatte og for investeringsvillighed. Men selv om alle er enige i det, bliver det alligevel fluffy, når man skal ud og sælge sponsorater, siger Mads Duedahl.

I stedet skal man kunne tilbyde erhvervslivet noget mere konkret.

- Vi skal have fundet ud af, hvad der så kan lokke virksomheder til at støtte mere op. Er det fx den gode koncert i Musikkens Hus eller AKKC, eller er det helt andre produkter. Har en virksomhed i virkeligheden lyst til at give sine ansatte en vegansk middag i suppekøkkenet på 1000Fryd og sende dem til punkkoncert efterfølgende, eller har den brug for at kunne sende et hold sælgere ned på Aalborg Teater, hvor de kan lære at blive bedre til at udtrykke sig foran et publikum? Alt det, kulturlivet kan give, skal vi sætte i spil og kapitalisere på, og det tror jeg, at vi kan blive bedre til, det ser vi i andre større byer, fx Aarhus, der har gjort det med stor succes, fortæller han.

De seks målsætninger i den nye kulturpolitik

Aalborg – stedet hvor det er godt at være udøvende kunstner

Aalborg – hvor kulturen skaber en levende kommune

Aalborg – stedet med stærke kulturinstitutioner med en skarp profil

Aalborg – stedet hvor børn og unge møder kunst og kultur på højt niveau

Aalborg – stedet hvor vi bruger kulturen til at løfte andre velfærdsområder

Aalborg – hvor der er lighed i kulturen

For jer i kulturinstitutionen: Sælg jer selv på en tydelig profil

Hovedlinjerne i den ny kulturpolitik er et særligt fokus på henholdsvis bunden og toppen i kulturlivet. Aalborg skal således have store kulturbegivenheder og stærke kulturinstitutioner, der kan markere kommunen regionalt, nationalt og internationalt. samtidig skal der skabes en fødekæde, så Aalborg også producerer sine egne kulturudøvere.

Uanset om du er en stor professionel eller en lille organisation, skal du således fremover satse hårdt på en stærk og tydelig profil - ved at hjælpe nye kunstnere på vej, tiltrække nye målgrupper eller ved at sætte Aalborg på landkortet.

- Cloud City er et eksempel på noget, vi har grebet politisk. Det ligger både indenfor den kunstneriske ramme, hvor vi er stærke i forvejen, og så forstærker vores indsats omkring Kunsten og Utzon Center og dermed den profil, vi gerne vil have som by, siger Mads Duedahl, der fastslår at disse betragtninger i fremtiden bliver en rettesnor, når forvaltningen skal vælge mellem flere projekter.

- Aalborg har været gennem en periode, hvor vi har investeret rigtig mange penge i mursten. Nu er tiden inde til at fylde dem ud og løfte dem yderligere. Det kan fx ske gennem samarbejder mellem institutioner, hvor man kan nå det højest mulige niveau.

Koncert med Barselona til Kunstens Summer Lounge. Foto: Henrik Bo

Koncert med Barselona til Kunstens Summer Lounge. Foto: Henrik Bo

Hvor er det så, I vælger fra undervejs? Er det fx et sted som Kunsthal Nord?

- Vi har endnu ikke truffet beslutning om, hvad der skal være og ikke være her. Kommer Kunsthal Nord med et oplæg til noget, vi mener passer ind i de nye prioriteringer, fx en specialudstilling med en kunstner, man kun kan drømme om kommer hertil, eller skaber de grundlag for, at unge kunstnere kan leve af deres kunst, så passer det jo godt ind.

Flere kulturinstitutioner har de seneste år efterlyst flere investeringer i drift, så de kan søge store fonde og rykke et skridt videre. Er det en del af jeres planer?

- Ja, det er noget vi har drøftet i udvalget. Det er klart, at det er en hæmsko for en institution, hvis de kan hive ti mio. kr. hjem til et projekt, men ikke har råd til at drifte det. Men omvendt så har man det budget, man har, og så må man søge ud fra det. Det samme gælder jo for andre af kommunens institutioner. Men hvis de unikke opstår, så kan man jo komme til byrådet. Vi vil ikke lave en stor død pulje til det, vi må se på det løbende.

Kommer I til at rykke rundt på de beløb, institutionerne har modtaget gennem årene, eller ligger de fast?

- Nej, vi synes, at vores kulturinstitutioner har et budget, der svarer til deres niveau.

10 facts om kulturbyen Aalborg: Vidste du..

At der er over 50 faste festivaler og events med ca. 150 arrangementsdage om året i Aalborg.

At over 40 kulturinstitutioner og festivaler i Aalborg der får fast støtte fra kommunen.

At borgerne i Aalborg bruger kulturtilbuddene mere end landsgennemsnittet.

At kulturlivet er det suverænt vigtigste for borgerne i fht. at gøre Aalborg til en god by at leve i (jf. Tilbageløbsanalysen 2018).

At kulturlivet i Aalborg Kommune har 1,5–2,0 mio. besøgende om året (museumsbesøg, koncerter, performances, teaterforestillinger etc.).

At 71 % af erhvervslivet er enige eller delvist enige i, at kulturlivet har betydning for deres evne til at tiltrække og fastholde arbejdskraft.

At det primært er kulturlivet, der er årsagen til, at Aalborg er på top ti listen over steder, man skal besøge, ifølge New York Times.

At for hver krone, det offentlige giver i tilskud til kulturinstitutioner, kommer minimum 90 øre tilbage til de offentlige kasser gennem skat og moms.

At kulturinstitutionernes aktivitet understøtter mindst 940 årsværk.

At der er over 7.000 frivillige i kulturlivet i kommunen.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.