I Frederikshavn arbejder 17 ud af 18 sosu-ansatte på nedsat tid: - Den dårlige samvittighed nagede

Kun et fåtal af social- og sundhedspersonalet i Nordjylland arbejder på fuld tid - men i Aalborg har man måske fundet en løsning

- Når man arbejder med mennesker, er det et stort ansvar - og så kan man let komme til at føle sig utilstrækkelig, når der bliver løbet for stærkt. Men jeg må da sige, at nu hvor jeg er kommet på deltid, så føler jeg mig aldrig drænet for energi på samme måde som før - og der er heller ikke den der dårlige samvittighed, som altid nagede i forhold til hjemmefronten, siger Helle Sørensen. <i>Foto: Bente Poder</i>

- Når man arbejder med mennesker, er det et stort ansvar - og så kan man let komme til at føle sig utilstrækkelig, når der bliver løbet for stærkt. Men jeg må da sige, at nu hvor jeg er kommet på deltid, så føler jeg mig aldrig drænet for energi på samme måde som før - og der er heller ikke den der dårlige samvittighed, som altid nagede i forhold til hjemmefronten, siger Helle Sørensen. Foto: Bente Poder

NORDJYLLAND:Det vil være løgn, hvis man påstår, at der overhovedet ikke er social- og sundhedspersonale ansat på fuld tid i Frederikshavn Kommune.

Men helt forkert er det heller ikke.

I dag er det nemlig sådan, at kun 5,6 procent af social- og sundhedspersonalet i Frederikshavn Kommune arbejder 37 timer om ugen - det svarer rundt regnet til én ud af 18 ansatte. 17 ud af 18 arbejder altså på nedsat tid, og det er et problem, idet der i øjeblikket er stor mangel på hænder indenfor plejesektoren.

De ubesatte stillinger giver huller i vagtplanen, og det betyder ofte, at de ansatte må rende stærkere, end godt er. Det giver udslag i stress og sygemeldinger - og det indebærer også en risiko for, at kvaliteten af plejen falder. Det har man kunnet observere på en række nordjyske plejecentre - eksempelvis Margrethelund i Dronninglund.

På landsplan er kun 15,3 procent af social- og sundhedspersonalet i fuldtidsstillinger - og det er en lav andel sammenlignet med andre overenskomstområder.

Frederikshavn Kommune er én blandt de ikke mindre end otte nordjyske kommuner, der faktisk ligger under landsgennemsnittet. Så problemet er stort i Nordjylland.

I den anden ende af skalaen befinder Aalborg sig. Her arbejder hver tredje indenfor sektoren på fuld tid.

Men de mange deltidsansatte rummer også et potentiale. For kan man få flere af dem til at gå over i fuldtidsstillinger, så bliver der også flere arbejdstimer at gøre godt med blandt de plejekrævende borgere.

Helle valgte deltid

39-årige Helle Sørensen bor lidt udenfor Ravnshøj med sin mand og parrets tre børn, der er henholdsvis halvandet, syv og otte år. Sideløbende med familielivet har hun arbejdet som social- og sundhedsassistent indenfor socialpsykiatrien de seneste 11 år, og siden marts 2020 har det været i Frederikshavn.

I en familie med tre små børn er der nok at se til - og en deltidsansættelse har for Helle Sørensen gjort en stor forskel. <i>Foto: Bente Poder</i>

I en familie med tre små børn er der nok at se til - og en deltidsansættelse har for Helle Sørensen gjort en stor forskel. Foto: Bente Poder

Tidligere har hun altid arbejdet på fuldtid - men da hun i oktober 2021 kom tilbage efter sin tredje barsel, gik hun ned på 32 timer om ugen.

- Egentlig var det fordi, at jeg blev spurgt fra min arbejdsplads, om jeg havde lyst. Jeg må i den forbindelse sige, at jeg bare er på en helt fantastisk arbejdsplads med gode kolleger og en god ledelse - og baggrunden for tilbuddet om deltid var ren og skær omsorg fra arbejdspladsens side. Når arbejdspladsen tilgodeser mine forudsætninger for at få familielivet til at hænge sammen, så får de til gengæld en medarbejder, der får lyst til at imødekomme deres behov for fleksibilitet, samt en medarbejder, der har lyst til at arbejde der i mange år, forklarer Helle Sørensen.

- Jeg havde godt nok overvejet at gå på deltid før, men jeg havde aldrig fået spurgt ind til det. Men nu var tilbuddet der så, og derhjemme kunne vi se, at det godt kunne hænge sammen økonomisk.

Et større overskud

Selv om Helle Sørensen altså ikke selv bragte idéen om deltid op, så har hun i den grad mærket, at det har gavnet. Sygemeldinger og ubesatte stillinger giver i perioder pres på en i forvejen travl arbejdsdag - men nu er hendes eget overskud større.

- Det var da hårdt at være på fuldtid. Rigtigt, rigtigt hårdt. Når man arbejder med mennesker, er det et stort ansvar - og så kan man let komme til at føle sig utilstrækkelig, når der bliver løbet for stærkt. Men jeg må da sige, at nu hvor jeg er kommet på deltid, så føler jeg mig aldrig drænet for energi på samme måde som før - og der er heller ikke den der dårlige samvittighed, som altid nagede i forhold til hjemmefronten. Min lunte er simpelthen længere både på arbejde og derhjemme, fastslår hun.

- Nu er det blevet sådan, at jeg som regel har fri hver onsdag, og det betyder, at jeg kun skal forholde mig til to arbejdsdage ad gangen - og så kommer der et pusterum bagefter. Det øgede overskud i familielivet tager jeg med mig på arbejde, og jeg kan mærke, at det har gjort noget godt for mit arbejdsliv.

Kunne du finde på at gå på fuld tid igen, når dine børn eventuelt er blevet større?

- Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det faktisk ikke. Vi skal i hvert fald langt ud i fremtiden, før ungerne er meget mere selvkørende. Men det er svært at sige, om jeg til den tid har lyst til det. Jeg er blevet meget glad for at være på deltid, fastslår Helle Sørensen.

- Folk kan ikke holde til det

Gitte Christensen er sektorformand hos FOA Frederikshavn - og hun kan nikke genkendende til Helle Sørensens fortælling. Mange af forbundets medlemmer vælger deltid af hensyn til familielivet.

Men der er også mange, hvor det faktisk i højere grad skyldes belastningen fra jobbet.

- Når der er så mange, der ikke er på fuldtid, så hænger det sammen med arbejdspresset og vilkårene. Folk kan simpelthen ikke holde til de forhold, som de bydes, forklarer Gitte Christensen.

Udover de ubesatte stillinger er der også højt sygefravær blandt social- og sundhedspersonalet. På landsplan var der i gennemsnit 17,7 sygedage per fuldtidsmedarbejder sidste år.

- Når der er en sygemelding, så er der jo stadigvæk nogen, der skal ud til de borgere, som de sygemeldte skulle have passet. Så i hjemmeplejen kan man eksempelvis godt risikere at have besøg, der simpelthen overlapper hinanden - men man kan jo nu engang ikke være mere end ét sted ad gangen, forklarer Gitte Christensen.

- Når der er så mange, der ikke er på fuldtid, så hænger det sammen med arbejdspresset og vilkårene. Folk kan simpelthen ikke holde til de forhold, som de bydes, siger Gitte Christensen, der er sektorformand ved FOA Frederikshavn. <i>Foto: Kim Dahl Hansen</i>

- Når der er så mange, der ikke er på fuldtid, så hænger det sammen med arbejdspresset og vilkårene. Folk kan simpelthen ikke holde til de forhold, som de bydes, siger Gitte Christensen, der er sektorformand ved FOA Frederikshavn. Foto: Kim Dahl Hansen

Hos FOA mener man klart, det for både pleje og arbejdsmiljø vil være en fordel at få mere personale på fuld tid. Skal det lykkes bør man ifølge Gitte Christensen først og fremmest forsøge at forbedre arbejdsforholdene. Bedre løn, større fleksibilitet og en mindre stresset hverdag er oplagte indsatsområder.

- Jeg er ikke så meget i tvivl om, at der er en del flere, der gerne ville på fuldtid, hvis de bliver tilbudt en mere almindelig arbejdsdag.

En rapport fra "Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed" vedrørende ældreplejen har faktisk vist, at 28 procent af de deltidsansatte er interesserede i at komme op i tid.

Forsøgte at advare

Gitte Christensen ærgrer sig over, at situationen er blevet, som den er. For hun synes egentlig FOA har forsøgt at advare politikerne - blandt andet i Frederikshavn Kommune.

- Jeg synes, man har været for sen til at reagere på de ting, der er blevet råbt op om. Det gælder både omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Men det er desværre først her i de senere år, at man har taget det alvorligt, siger hun.

- Nu er der kommet en masse forskellige projekter i gang. Men det her er jo desværre ikke noget, der ændrer sig med det samme. Men noget af det man burde gøre allerede nu, er, at slå alle nye stillinger op på fuldtid. Desværre er vi dog ikke kommet dertil endnu, siger Gitte Christensen.

I Frederikshavn Kommune blev ti procent af stillingerne i 2021 slået op som fuldtid. Selv om andelen måske er lav, så er det dog en forbedring - i 2019 var kun én procent af stillingsopslagene på fuldtid. Det viser tal fra jobdatabasen AMOS.

Politiker: - Vi skal gøre noget

Formanden for social- og sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune, Ole Rørbæk Jensen (S), indrømmer gerne, at kommunen har en udfordring. Inden for de kommende fem år vil der ske en naturlig afvandring fra social- og sundhedsfaget, som sammenholdt med den demografiske udvikling betyder, at man i 2026 kommer til at mangle 600 ansatte i plejesektoren i Frederikshavn Kommune.

Derfor er man i øjeblikket ved at udarbejde en handleplan for rekruttering.

- Der er en udfordring med at rekruttere i alle kommuner. Så vi er nødt til gøre noget ved det, siger Ole Rørbæk Jensen.

Er I kommet for sent i gang?

- Jeg synes, vi har arbejdet godt med det de seneste par år. Og vi har også haft nogle gode dialogmøder med FOA. Der bliver arbejdet meget med det her, men vi er slet ikke færdige endnu.

Ole Rørbæk Jensen gør opmærksom på, at en række forskellige initiativer er i gang - udover rekrutteringsplanen gælder det blandt andet også uddannelse og fastholdelse. Han er dog ikke overbevist om, at det for Frederikshavn Kommune er let at skabe flere fuldtidsstillinger på området.

- Jeg synes, at vi skal være fleksible. Hvis nogen gerne vil på fuld tid, så skal vi gøre det - men der er også mange ansatte, der ønsker at være på nedsat tid. Vi kommer nok aldrig til at se, at alle vores stillinger er på 37 timer.

Tror du, I kan løse den her udfordring?

- Det håber jeg da. Jeg kan selvfølgelig ikke give nogen garantier, men vi har sat arbejdet i gang, for at det skal lykkes, siger Ole Rørbæk Jensen.

Et eksempel fra Aalborg

Som nævnt er Frederikshavn Kommune kun én blandt mange nordjyske kommuner, hvor størsteparten af social- og sundhedspersonalet arbejder på nedsat tid. Men måske behøver kommunerne faktisk kun at kigge til Aalborg for at finde en positiv udvikling på området.

I Aalborg Kommune er nu mere end en tredjedel (34,1 procent) af social- og sundhedspersonalet ansat i fuldtidsstillinger. Det er faktisk næstbedst i hele landet - kun overgået af Samsø Kommunes 36 procent.

- Det er noget, vi har haft fokus på at forbedre gennem en del år, fortæller Jan Nielsen, der er forvaltningsdirektør for "Senior og Omsorg" i Aalborg Kommune.

Ifølge forvaltningsdirektør Jan Nielsen har Aalborg Kommune haft stor succesmed konsekvent at tilbyde fuldtidsstillinger til social- og sundhedspersonalet. <i>Arkivfoto: Lars Pauli</i>

Ifølge forvaltningsdirektør Jan Nielsen har Aalborg Kommune haft stor succesmed konsekvent at tilbyde fuldtidsstillinger til social- og sundhedspersonalet. Arkivfoto: Lars Pauli

I 2019 indgik Aalborg Kommune og FOA Nordjylland en aftale, der blandt andet sikrede, at man som udgangspunkt slår alle job i ældreplejen op på fuldtid - undtaget nattevagtstillinger, der af helbredshensyn fortsat er deltidsstillinger.

- Og hvis der er nogle deltidsansatte, der er interesseret i at komme på fuldtid, forsøger vi også at se positivt på det, forklarer Jan Nielsen.

En aftale i Aalborg Kommune

I april 2019 indgik Aalborg Kommune og FOA Nordjylland en såkaldt rammeaftale om styrket rekruttering på ældre- og sundhedsområdet. Med aftalen ville man sikre:

  • At flere gennemfører social- og sundhedsuddannelsen.
  • At flere ansættes på højere timetal og flere oplever gode muligheder for at arbejde i længere tid inden pensionen.
  • At ansatte på deltid kan drøfte øget timetal, hvis der udtrykkes ønske om det.
  • At ældre- og sundhedsområdet er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdere oplever gode faglige og personlige udviklingsmuligheder, der understøtter kerneopgaven og høj trivsel.

Kilde: Aalborg Kommune

Det skal siges, at der med aftalen også blev søsat andre initiativer, der skal forbedre social- og sundhedspersonalets arbejdsmiljø. Men alt i alt er der i Jan Nielsen optik ingen tvivl om, at en positiv udvikling er igangsat som følge af aftalen.

- Ja, for pokker, det har været positivt. Vi har forsøgt at håndhæve aftalen, og vi kan se, at vi har rykket meget på antallet af fuldtidsstillinger - specielt på plejehjemmene, siger Jan Nielsen.

Siden 2019 er der ifølge Jan Nielsen blevet 25 procent flere fuldtidsstillinger på Aalborg Kommunes plejehjem. Indenfor hjemmeplejen er fremgangen på 12 procent.

I Aalborg Kommune blev 87 procent af social- og sundhedsstillingerne i 2021 slået op på fuld tid.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.