Lokale i forsvar for Kunsthal Nord: ”Man bilder sig ind, at det ikke har nogen konsekvenser at lade den sejle. Men det har det!”

Der er fortsat intet nyt fra politisk side om Kunsthal Nords fremtid - eller skæbne. En række lokale og en kunstner udefra giver her deres bud på, hvad kunsthallen betyder - og hvad der bør ske med den

Aalborg Kommune vil gerne promovere sig som en markant og vigtig kulturby – men dybest set interesserer kommunens politikere sig ikke en døjt for kultur, mener kunstner og gallerist Nils Sloth, der ser manglen på beslutningstagen omkring Kunsthal Nord som et udtryk for dette. Foto: Claus Søndberg

Aalborg Kommune vil gerne promovere sig som en markant og vigtig kulturby – men dybest set interesserer kommunens politikere sig ikke en døjt for kultur, mener kunstner og gallerist Nils Sloth, der ser manglen på beslutningstagen omkring Kunsthal Nord som et udtryk for dette. Foto: Claus Søndberg

Line Marie Bruun Jespersen: Et vigtigt sted for byens studerende

- Det er vigtigt for Aalborg at have en kunsthal, der præsenterer den nyeste samtidskunst. Kunsthallen fylder en plads ud i byens kulturelle økosystem - man har Kunsten, der viser store internationale navne, Kunsthal Nord der har vist mange stærke kunstnere fra samtidsscenen i Danmark - de seneste fem år har kunsthallen af flere omgange fået anerkendelse for et højt niveau - og så er der de mindre kunstnerdrevne udstillingssteder. Aalborg er en stor nok by til at kunne alle tre ting.

Line Marie Bruun Jespersen, lektor på Art and Technology, AAU. Foto: Svenn Hjartarson

Line Marie Bruun Jespersen, lektor på Art and Technology, AAU. Foto: Svenn Hjartarson

Set fra Aalborg Universitets side, så har stedet også stor betydning for de studerende. Vælger man at flytte til Aalborg for at studere kunst, så skal der også være steder i byen, hvor man kan opleve samtidskunsten og nye profiler. Og så betyder det noget, at der er gratis adgang.

En del af de studerende, der kommer langvejs fra hertil, har de seneste år været overraskede over, hvor meget, der sker i Aalborg, og i den kontekst kan jeg godt være bekymret for, om man på kommunen har mistet blikket for, hvad kulturvækstlaget egentlig efterspørger i byen.

Kunsthallen er i høj grad et mødested for de studerende, en stor del af dem har været frivillige og lavet fagligt arbejde der. Jeg har svært ved at se for mig, at vi skal miste et sted som dette, eller at det kan køre videre uden en stærk kunstfaglig leder, der kuraterer og lægger en strategi.

Nils Sloth, kunstner og indehaver af værkstedsgalleri Artbreak Hotel. Foto: Martin Damgård

Nils Sloth, kunstner og indehaver af værkstedsgalleri Artbreak Hotel. Foto: Martin Damgård

Nils Sloth: Kunsthal Nord har sat ny standard for samtidskunst i Aalborg

- Kunsthal Nord blev hurtigt en vigtig institution i Aalborgs og Nordjyllands kunstliv. Begge dens ledere har budt på et højt niveau med kunst af en karakter, der ellers sjældent har fundet plads på den lokale kunstscene, og flere udstillinger har givet genlyd i resten af landet. Siden Henriks fratrædelse er kunsthallen blevet mere og mere usynlig, og det før så høje aktivitetsniveau er dalet markant, corona eller ej.

Michael Mørk / Bord og ttttttiiijuuppppp. Foto: Niels Fabæk

Michael Mørk / Bord og ttttttiiijuuppppp. Foto: Niels Fabæk

Til stor undren har man fra politisk hold ikke villet ansætte en ny leder. Aalborg vil som alle større byer gerne promovere sig som en markant og vigtig kulturby – mens man skærer ned overalt i samme kulturliv og dybest set ikke interesserer sig en døjt for det, med mindre det har karakter af store folkelige events. Man har indtil for nylig solet sig i kunsthallens succes, nu får den lov at sejle, og man må forvente at det kun er et spørgsmål om tid, før den bliver lukket ned og tilskuddet måske overført til Spritten, det kommende kunstcenter med en total anderledes agenda og fokus.

Kunst er en mangfoldig størrelse med mange udtryk, og man burde forvente af en stor og voksende by som Aalborg, at også den eksperimenterende og ikke-kommercielle kunst bliver opfattet som en nødvendig del af kunstscenen. Alligevel bilder man sig ind, at det ikke har nogen særlige konsekvenser at lukke den ned – eller som nu bare lade den sejle. Men det har det! Et mangefacetteret kunstliv er en forudsætning for, at byen kan udvikle sig kunstnerisk, og for, at man kan tiltrække og fastholde de unge, der er helt nødvendige i fødekæden. Ikke mindst da landsdelen ikke råder over et akademi.

Det har netop været tydeligt for enhver, der følger med i dansk politik, hvor tragisk den socialdemokratiske regering forholder sig til kunst- og kulturlivet. Den statslige holdning breder sig i triste ringe ud i kommunerne. Aalborg byråd kunne gribe muligheden for at gå kontra og foran med et godt eksempel – men det tyder intet på, vel!

Jeg læste for nyligt det synspunkt, at det, som tingene har udviklet sig det sidste år, faktisk ville være bedst nu, at Kunsthal Nord lukker og slukker. Den holdning kan jeg godt have forståelse for –naturligvis forudsat at der så i stedet investeres i et nyt udstillingssted for tilsvarende kunst!

Jesper Olsen, kunstner og udstillingskoordinator i Kunsthal Nord.

Jesper Olsen, kunstner og udstillingskoordinator i Kunsthal Nord.

Jesper Olsen: Giv de ansatte en afklaring

- Kunsthal Nord opstod i 2009 efter et længerevarende ønske fra Aalborg Kommune og det lokale kunstmiljø om at professionalisere den aalborgensiske kunstscene. Kunsthal Nord blev derfor grundlagt med de tre fokusområder: udstilling, uddannelse og produktion, og kunsthallen har fra starten været stedet, hvor man har kunnet opleve den nyeste samtidskunst.

Udstillingsprogrammet rummer nyuddannede fra akademierne, men også veletablerede nationale og internationale kunstnere. Fælles for dem alle er, at de arbejder med at udvide, udforske og udfordre begrebet kunst og det nutidige kunstsyn.

Workshop med børn i en af kunsthallens kunstsatellitter i Aalborg Øst. Foto: Kunsthal NORD

Workshop med børn i en af kunsthallens kunstsatellitter i Aalborg Øst. Foto: Kunsthal NORD

Børnekunstsalon

Børnekunstsalon

Da vi ikke har indtægter på entre, uddannelsestilbud eller foredrag, finansierer vi vores aktiviteter gennem fondsmidler. Kunsten skal være tilgængelig for alle, og det er centralt for os at skabe forståelse for den kunst, vi viser, samt at møde besøgende i øjenhøjde, men samtidig også at lade kunsten tale for sig selv. Derfor udbyder vi hvert år gratis kunstsaloner for unge i folkeskolen, hvor de kan opleve og diskutere vores udstillinger.

For de 18-30 årige startede vi sidste år Kunstpionererne, som hver uge bliver klogere på projektledelse og samtidskunst. Allerede i efteråret rykker de ud og inviterer nordjyderne til at opleve samtidskunst i nye rammer.

Kunstpionererne. Foto: Jonathan Nothlev

Kunstpionererne. Foto: Jonathan Nothlev

At vi kan gøre alt dette med kun seks ansatte (fire deltids- og to fuldtidsstillinger, hvoraf den ene p.t. ikke er besat), er kun muligt med opbakning fra vores trofaste og dedikerede frivillige.

Vi håber, at man fra politisk side snart kan give os den afklaring, der gør, at vi kan fortsætte vores arbejde. Det bør ske under en ny visionær leder, der med høj kunstnerisk faglighed kan fortsætte vores udvikling og skarpe profil som et væsentligt lokalt, regionalt og nationalt udstillingssted.

Lars Bonde, indehaver af VÆG - Contemporary Art Gallery. Foto: Torben Hansen

Lars Bonde, indehaver af VÆG - Contemporary Art Gallery. Foto: Torben Hansen

Lars Bonde: Skærp kunsthallens profil

- For mig er en kunsthal et ’laboratorium’ for nyskabende samtidskunst. Et sted, hvor der er højt til loftet - hvor man udfordrer og udforsker udtryksformer. En kunsthal er i sync med tidsånden - går i dialog og sætter aktuelle temaer i spil. En kunsthal skal være eksperimenterende - ja, vel nærmest være avantgardistisk. En kunsthal præsenterer os for det, som vi ikke umiddelbart selv ville opsøge eller vidste eksisterede.

Sådan har Kunsthal Nord egentlig også været - på godt og ondt. Det er en hårfin balance, at udfordre sit publikum uden at skræmme dem væk. Jeg synes ikke, at succeskriteriet for en kunsthal skal måles på antal publikummer - det må primært være kvaliteten af det udstillede og evnen til at formidle på en relevant måde.

Skal Aalborg fortsat have en platform som Kunsthal Nord? Absolut. Men vi ved endnu ikke, hvordan profilen på det nye Artcenter Spritten vil tegne sig. Måske skal man ikke tænke i termen ’kunsthal’ - men mere i at skabe et rum for samtidskunst, hvor man udstiller værker - men samtidig er en scene, værksted, debatforum, samlingssted.

"Paper Theatre" af Ana Pavlovic i Kunsthal Nord. Foto: Niels Fabæk

"Paper Theatre" af Ana Pavlovic i Kunsthal Nord. Foto: Niels Fabæk

Kunsthal Nord har gennem de senere år forsøgt at være en katalysator for netop tiltag, der peger udover selve kunsten og samtidig sætter den ind i en diskurs gennem salonsamtaler, undervisningsforløb etc. I en lang periode hang der et banner på facaden af Nordkraft-bygningen, med teksten: ”Kunsthal Nord - kunst med kant”. I det øjeblik, man formidler det konkret, mister det fuldstændig validitet. Man har ikke ’kant’, hvis man har behov for at artikulere det.

Udfordringen for Kunsthal Nord er at skabe en skarp identitet. Måske kræver det nogle nye valg - og fravalg. En skærpet profil, hvor man målrettet har fokus på en særlig genre/kunstform eller tematik, kunne være en måde at differentiere sig på. Måske ikke permanent - men i en given tidsperiode. Eksempelvis en sæson med omdrejningspunkt i performancekunst eller et tema som ’provins’. Jeg oplever ikke, at Aalborg i øjeblikket har en stærk kunstscene. Kunsthal Nord kunne i en relanceret form være en central aktør i processen med at give byen et kunstnerisk løft.

Adam saks, kunstner, bosat i Berlin. Foto: Anne-Marie Jonsbak

Adam saks, kunstner, bosat i Berlin. Foto: Anne-Marie Jonsbak

Adam Saks: Den har på få år markeret sig markant

Selvom kunsthallen ikke ligger i hovedstaden, er det tydeligvis muligt at skabe et rum og rammer for den nye kunst, der fungerer som et vigtigt kulturelt omdrejningspunkt for kunstnere og publikum.

Selv udstillede jeg i Kunsthal Nord i 2016 med udstillingen "Setting Sail in a Teardrop of Fear and Desire". Henrik Broch-Lips formåede med sit store engagement og ildhu her at skabe en kunstnerisk åben platform, hvor man som kunstner fik særdeles vide rammer.

Adam Saks i Kunsthal Nord. Foto: Niels Fabæk

Adam Saks i Kunsthal Nord. Foto: Niels Fabæk

Han var i stand til - trods et yderst begrænset budget - at publicere et katalog, der dokumenterede udstillingen, samt gennem "talks" og diverse særarrangementer at formidle udstillingen til en bredere offentlighed. Dette kan dokumenteres i de store besøgstal og ikke mindst nomineringen af udstillingen til den danske kunstkritikerpris i 2017 af AICA/ Danske Kunstkritikere.

Foto fra møde med Aalborg Artist's Associations (AAAA) på Studenterhuset i Aalborg. Foto: Niels Fabæk

Foto fra møde med Aalborg Artist's Associations (AAAA) på Studenterhuset i Aalborg. Foto: Niels Fabæk

AAAA: Kunsthal Nord skal være nøgleaktør for den lokale kunstscene

- Kunsthal Nord har en veludviklet professionel profil for samtidskunst, der indbefatter en ung og kompetent medarbejderstab og et lovende uddannelsesprogram, men der er behov for en fokuseret og stærk ledelse. I Aalborg Artist's Association (AAAA) ser vi en kunsthal med potentiale som global vejviser for det kritiske møde kunsten, kunstnerne og publikum imellem, samt som frontløber, når det kommer til at tage temaer inden for bæredygtighed, ligestilling, demokrati, kvalitet og eksperimenter op indenfor kunstnerisk regi.

Den nye kunsthal skal prioritere at inkludere kunstnere i beslutningsprocesser, kuratering og organisering. Det er essentielt, at kunsthallen deltager i forbedringen af kunstnernes socioøkonomiske position, da kunstnere er den lavest lønnede faggruppe i Danmark. Kunsthallen skal forblive en ikke-kommerciel platform for den nytænkende og eksperimenterende kunstneriske praksis, og skal med et fleksibelt og alsidigt program rumme en variation af udtryk fra performances og workshops til nye publikationsformater, research-baserede projekter og flere udenlandske kunstprojekter.

Den nye ledelse skal gøre kunsthallen til en vigtig medskaber af den lokale scene for samtidskunst ved at støtte op om dens udvikling og fremdrift. Den skal etablere længerevarende samarbejder med AAU, lokale platforme, institutioner og andre professionelt funderede kunst-grupperinger. Kunsthallen skal sikre, at en diversitet af ideer, identiteter og sprog bliver taget i brug, både i organisationen og i programlægningen. Kunsthallens atelier, Nordjyllands Kunstnerværksted, skal være talentudviklende, hvilket skal ske gennem en professionel tilrettelæggelse af program og faciliteter.

AAAA støtter kunsthallen som et vigtigt kreativt samlingspunkt, der har potentiale til fremadrettet at gøre Aalborg til et sted, som kunstnere fra hele landet vælger til.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.