Nye Borgerliges spidskandidat vil have borgerlige dyder tilbage i Aalborg

Danske borgerlige dyder skal tilbage i fokus, mener Nye Borgerliges spidskandidat i Aalborg. Det vil sikre en ordentlighed i sagsbehandlingen og en sikkerhed for, at de bredeste skuldre bærer den største byrde. Blandt andet på sundhedsområdet, hvor der er stærkt brug for et paradigmeskifte

Borgerlige dyder og frihed under ansvar er blandt Rikke Pedersens mærkesager ved det kommende kommunalvalg. Foto: Lars Pauli <i>Foto: Lars Pauli</i>

Borgerlige dyder og frihed under ansvar er blandt Rikke Pedersens mærkesager ved det kommende kommunalvalg. Foto: Lars Pauli Foto: Lars Pauli

Det er både meget konkret og meget abstrakt, det Nye Borgerliges spidskandidat, Rikke Pedersen, har af mærkesager ved det kommende kommunalvalg.

På den ene side kan hun med sin baggrund som sygeplejerske helt konkret se, hvad der er behov for i sundhedsvæsenet for at sikre en bedre kommunal velfærd på det samlede sundhedsområde. Og på den anden side kan hun med sin filosofiske kandidatgrad trække det hele op på et niveau, hvor det for hende står tydeligt, at man med fokus på borgerlige dyder rent faktisk kan ændre måden at tænke på i ikke bare den kommunale forvaltning men også i befolkningen og på den måde skabe en bedre service for borgerne.

- De borgerlige værdier er det fundament, vi har bygget vores land op på. Det er Grundtvig, det er ordentlighed og det er retfærdighed. Vi er rundet af at være et demokratisk retssamfund, hvor alle er lige for loven. Det giver nogle pligter og kræver på den anden side noget ansvarlighed fra borgerne. Det handler også om, at de bredeste skuldre, bærer de største byrder. Borgerlige dyder er ikke kapitalistiske, de er medmenneskelige, siger Rikke Pedersen, der bor i Nibe med sine to børn.

Hun mener grundlæggende, at vi skal give mere frihed, tiltro og medbestemmelse ud til borgerne.

- Mit overordnede ideal som politiker, er, at pengene skal følgende borgeren, og at man skal give alle frihed til at vælge selv, siger Rikke Pedersen.

Ældre og sundhed

Rikke Pedersen fra Nibe er Nye Borgerliges spidskandidat ved kommunalvalget i Aalborg. Foto: Lars Pauli <i>Foto: Lars Pauli</i>

Rikke Pedersen fra Nibe er Nye Borgerliges spidskandidat ved kommunalvalget i Aalborg. Foto: Lars Pauli Foto: Lars Pauli

Hun er først uddannet sygeplejerske, og lige præcis sundhedsområdet står hendes hjerte nært. Her har hun oplevet, hvordan især ældre borgere fanges mellem to stole i et sundhedsvæsen fordelt på to myndigheder, der sender borgere den ene og den anden vej.

- Kommunen skal tænke mere borgernært og i højere grad levere den kommunale service, hvor der er brug for den. Det vil sige sikre, at der skal være varme hænder nok i sundhedssektoren – især i ældreplejen. På denne måde sikrer man en hurtig indsats, så mange lidelser ikke når at vokse sig så store, at der er brug for indlæggelse. Indlæggelser er en stor stress-faktor for især de ældre, når de trækkes væk fra deres trygge omgivelser, siger Rikke Pedersen.

Derfor er løsningen at oprette sundhedshuse i nærområderne for på den måde at sikre, at man har de rette medarbejdere tilgængelige nærlokalt til at håndtere syge borgere.

- Vi skal især have fokus på, at der er nogle akutsygeplejersker med et højt kompetenceniveau, der kan rykke ud til syge borgere, og som hjælper det faste personale ved akut opstået sygdom. Derved er der bedre mulighed for hurtig at spore sig ind på, hvad der akut skal handles på hos borgeren. Hvis vi ikke tager os af disse borgere hurtigt, så giver det bare mange genindlæggelser. Det kan vi forebygge med sundhedshuse og mere akut behandling af for eksempelvis dehydrering eller infektioner, siger hun.

Mens mærkesager som sundhedshuse er blandt de mest konkrete af Rikke Pedersens, men det er forebyggelse ikke. Det er derfor, der er brug for større fokus på de borgerlige dyder lige fra vuggestuen til voksenlivet.

Forebyggelse og medborgerlighed

Rikke Pedersen går ind for at fremelske borgerlige dyder i den kommunale service. Frihed under ansvar. Foto: Lars Pauli <i>Foto: Lars Pauli</i>

Rikke Pedersen går ind for at fremelske borgerlige dyder i den kommunale service. Frihed under ansvar. Foto: Lars Pauli Foto: Lars Pauli

Rikke Pedersen mener, at man kan forebygge rigtig meget ved i højere grad at ”uddanne” vores yngste generationer i de borgerlige værdier/kristne traditioner. På den måde sikrer vi en generation, der både i uddannelsesinstitutionerne, på arbejdsmarkedet og i bylivet lever efter disse værdier og skaber et trygt voksenliv for de fleste.

- Hensigten er at forebygge den tendens, der er i tiden, hvor vi i høj grad har svært ved at rumme hinanden. Der er brug for mere accept, forståelse og anerkendelse. Vi skal italesætte over for de unge, at alle mennesker har en værdi, og at alle kan bidrage med noget konstruktivt til samfundet. Vi skal sikre, at ingen får ar på sjælen i de første år af deres liv, fordi andre mennesker i skoler og på arbejdspladser ganske enkelt ikke kan opføre sig ordentligt overfor hinanden, siger Rikke Pedersen.

Mindre kriminalitet

Med borgerlige dyder kommer også en demokratisk retsbevidsthed, som er med til at forebygge kriminalitet, og at unge mennesker kommer forkert i gang med livet i det samfund, vi gennem mange generationer har bygget op.

- Vi kan måske skærpe reglerne for tilstedeværelse i det offentlige rum, så både pushere og andre kriminelle får svære arbejdsvilkår. Måske bare i en årrække for at vurdere, om det virker at begrænse råderummet for de kriminelle, som vi hver dag oplever, gør noget forkert. Hensigten vil være at forebygge at flere unge kommer i vanskeligheder, hænger på kanten i samfundet, og at forebygge udbredelsen i at unge mennesker ikke ender i stofmisbrug og kriminalitet, siger Rikke Pedersen.

Det hele kommer til at hænge sammen, når vi italesætter det i alle aspekter af livet, i børnehaven, i skole, på uddannelserne, på arbejdspladsen og også i alt det politiske, vi laver.

Rikke Pedersen (NB)

41 år

Uddannet sygeplejerske og har en kandidatgrad i anvendt filosofi med speciale politisk og økonomisk filosofi

Arbejder som selvstændig virksomhedskonsulent

Fraskilt med tvillinger

Bor i Nibe

- For at være en god samfundsborger, skal man efterleve reglerne i det samfund, man er en del af. Vi har store udfordringer med en adfærd, der ikke er hensigtsmæssig og fører til problematikker, der bør tages hånd om nu. Så vi er kommunalt nødt til at lave nogle rammer, som alle borgere kan lære at tilpasse sig i. Hensigten er her, at alle borgere bliver mere beviste om, at vi er en del af et retssamfund, og for at vi skal have et sikkert og trygt samfund, har vi som borgere nogle pligter og rettigheder vi indretter os efter, siger hun og mener, politikerne har et stort ansvar.

- Vi får kun fokus på de borgerlige dyder ved helt konkret at tale om dem, når vi laver politik. Det skal både være i skrift og tale, så det fremmes i folks bevidsthed, at vi altså laver politik ud fra et borgerligt værdigrundlag, hvor der både er ansvar og pligter for de folkevalgte og for borgerne, siger Rikke Pedersen, der vil arbejde for, at borgerne får den rigtige kommunale service første gang.

- Det skal være helt slut med lappeløsninger. Både når det gælder børn med brug for hjælp, forældre i forbindelse med skilsmisser og ældre, når de har behov for kommunal pleje. De har alle brug for stabilitet i deres liv, og vi spiller fallit som samfund, hvis vi som velfærdsstat end ikke magter at støtte de svageste, siger Rikke Pedersen.

Erhvervsliv og decentralisering

Det skal være lettere at drive virksomhed i oplandsbyerne. Foto: Lars Pauli <i>Foto: Lars Pauli</i>

Det skal være lettere at drive virksomhed i oplandsbyerne. Foto: Lars Pauli Foto: Lars Pauli

Det er vigtigt for Rikke Pedersen at være med til at skabe gode rammer for erhvervslivet ude i oplandet, hvor hun mærker, at større byer som Nibe bliver forfordelt i forhold til Aalborg.

- Der er så meget potentiale for at skabe gode jobs og sammenhængskraft i oplandsbyerne. Her kan kernefamilierne trives, tæt på bedsteforældre og anden nær familie. Vi kan tænke den grønne omstilling ind her, ved at der stadig etableret og opretholdes lokale jobs i de mindre byer. Det betyder blandt andet, at de unge vender tilbage, når de selv skal etablere sig. Der er så meget potentiale i de små lokalsamfund, at det i sig selv kan bidrage positivt til en god sund udvikling for familierne, de ældre og de unge, siger Rikke Pedersen.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.