Eksperthjælp til skoler

Forældrene viste stor interesse for at hente viden om skolereformen. Privatfoto
Brønderslev 27. maj 2014 05:13

BRØNDERSLEV: Skolereformen er nu for alvor ved at tage form på Hedegaardsskolen og Thise Skole i Brønderslev Kommune. Som et ekstra plus i implementeringen af de pædagogiske forandringer er de to skoler som de eneste selvstændige skoler i Nordjylland, blevet tildelt en læringskonsulent fra Undervisningsministeriet.

15 skoler i landet har søgt Undervisningsministeriet selvstændigt, og heriblandt er de to skoler i Brønderslev Kommune, der allerede tirsdag 27. maj skal mødes med læringskonsulenterne, Thomas Jensen og Mette Due Hansen, fra Undervisningsministeriet.

Derudover har 25 kommuner i Danmark samlet søgt for skolerne og fået tildelt læringskonsulenter.

- Der er tale om et et-årigt forløb, hvor læringskonsulenterne i første omgang skal afdække, hvilke udfordringer og forandringer skolerne står overfor i forhold til indfasning af de mange nye tiltag i forbindelse med skolereformen, fortæller viceskoleleder Claus Jørgensen.

- Derefter skal ledelsen i samarbejde med konsulenterne udarbejde en proces for håndtering af forandringerne, så de kommer til at ske i et tæt samarbejde med det pædagogiske personale, ligesom forældrene i denne proces vil blive en vigtig medspiller.

- I opstartsfasen vil læringskonsulenterne, i samarbejde med ledelsen, således gennemføre en kortfattet analyse, som skal danne grundlag for en fælles viden om skolernes styrker, udviklingspotentialer og opmærksomhedspunkter.

- De overordnede mål for skolereformen vil danne baggrund for den kortlægning, der skal foretages, og her bliver det fx vigtigt at se på, hvordan eleverne bliver så dygtige, at de nuværende elevers kunnen i 6. klasse fremover kan præsteres af eleverne på 5. årgang.

- For at efterkomme dette krav skal der fokus på den faglige fordybelse og den understøttende undervisning, ligesom samarbejdet mellem lærere og pædagoger vil blive et vigtigt omdrejningspunkt for at gøre eleverne så læringsparate som muligt. Endvidere vil den daglige bevægelse i undervisningen blive et tema, idet der fra næste skoleår skal være 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen.

Hedegaardsskolen og Thise Skole har for nyligt samlet forældrene til et stort orienteringsmøde på de to skoler, hvor der samlet mødte ca. 500 forældre op for at få mere at vide om bl.a. om strukturen på skoledagen på de to skoler, ligesom forældrene både mundtligt og skriftligt havde mulighed for at komme med forslag og kommentarer til bl.a. lektielæsning og den understøttende undervisning.

- Forældrenes udsagn vil ligeledes blive en del af materialet i den videre proces med skolereformen sammen med læringskonsulenterne, fortæller Claus Jørgensen.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...