Uddannelse

Ekstra chance til dansk industrifiskeri

Prompte reaktion, da tobiskvoten blev reduceret med 90 procent og der blev bebudet massefyringer i danske fiskerihavne

Den lille stimefisk tobis er den vigtigste råvare i dansk fiskemels- og -olieindustri. Foto: Klaus Madsen

Den lille stimefisk tobis er den vigtigste råvare i dansk fiskemels- og -olieindustri. Foto: Klaus Madsen

En ekstra vurdering af den sande tilstand i Nordsøens bestand af fiskearten tobis skal afgøre, hvorvidt dansk industrifiskeri står overfor massefyringer både på havet og i land. Bølger af bestyrtelse brød ind over erhvervet torsdag, da anbefalingen fra Det Internationale Havforskningsråd ICES til EU-Kommissionen blev offentliggjort: En reduktion på næsten 90 procent i forhold til kvoten for 2011. - Det danske industrifiskeri er truet på sin eksistens - og med den også en lang række arbejdspladser i land, lød det prompte fra Danmarks Fiskeriforenings formand Svend Erik Andersen. - Der bliver tale om massefyringer, hvis EU følger anbefalingen, erklærede Morten Broberg, adm. direktør for FF Skagen, der er Danmarks næststørste fiskemels- og oliefabrik. Tobis udgør 55 procent af råvaren for dansk fiskeindustri, og den gav sidste år erhvervet en indtjening på 450 millioner kroner. Fødevareminister Mette Gjerskov (S) erkendte sagens alvor og reagerede hurtigt: - Jeg er parat til at afsøge alle muligheder, men de skal være bæredygtige. Hvis det viser sig, at der er flere tobis end vurderet af ICES, bør der være grundlag for at fastsætte en højere kvote, meddelte hun torsdag eftermiddag. Kvoten bliver fastlagt med udgangspunkt i et såkaldt skrabetogt, som DTU Aqua gennemfører i december. Resultater og beregninger viste, at der var så få et- og to-årige tobis, at det var nødvendigt at begrænse fiskeriet ganske dramatisk. Der skal være fisk nok til at sikre bestandens formering, og den var i følge biologernes vurdering nået under den kritiske grænse. Tvivl om forskningen Men fiskerne og industrien anfægter resultatet. - Der var stormende kuling under togtet, og enhver ved, at man i det vejr ikke fanget noget, siger Morten Broberg. - Data giver ikke et fyldestgørende eller retvisende billede af tilgangen til bestanden, hed det i Svend Erik Andersens henvendelse til politikerne. Direktør Peter Jensen, Hanstholm Fiskemelsfabrik oplever sig selv og branchen som gidsler. Han satte indtil fornylig sin lid til en foreløbig melding fra november om en kvote 2012-kvote på 200.000 tons. - Man kan ikke udelukke fejlkilder. Derfor foretager vi en supplerende undersøgelse i april - en såkaldt realtids-orientering, forklarer seniorrådgiver Morten Vinther, DTU Aquea. Han understreger, at der er store, naturlige udsving i tobis-bestandens størrelse, og at den lave gydebestand i år ikke nødvendigvis kan forklares med overfiskeri i tidligere år. Fødevareminister Mette Gjerskov: Hvis resultatet af dette videnskabelige fiskeri viser, at der er flere tobis end antaget af ICES, bør der være grundlag for at fastsætte en højere kvote. Socialdemokraternes fiskeriordfører Bjarne Laustsen forstår bekymringen i erhvervet, men mener samtidig, at tobis-sagen understreger betydningen af bæredygtighed i fiskeriet. - Hellere lidt lavere, men til gengæld stabile kvoter. Det er jo enorme udsving - Den kvote, ICES nu anbefaler, er jo kun ti procent af sidste års, siger han.