Ægteparret Lokdam er dømt for momssvig for millioner

Gorm Lokdam skal betale en tillægsbøde på seks millioner kroner og idømmes betinget fængselsstraf

Gorm Lokdam er sammen med sin hustru blevet dømt for momssvig for millioner. <i>Arkivfoto: Grete Dahl</i>

Gorm Lokdam er sammen med sin hustru blevet dømt for momssvig for millioner. Arkivfoto: Grete Dahl

STORE RESTRUP: Gorm og Ann Vibeke Lokdam, der blandt andet er kendt fra slotshotellet Store Restrup Herregård mellem Aalborg og Nibe, er af Vestre Landsret blevet kendt skyldige i momssvig for flere millioner kroner.  

Landsrettens dommere har fastsat straffen til Gorm Lokdam til fængsel i to år.

Fængselsstraffen er gjort betinget og bortfalder, hvis han ikke begår kriminalitet i de kommende to år.

Derudover skal Gorm Lokdam betale en tillægsbøde på seks millioner kroner, mens Ann Vibeke Lokdam skal af med en bøde på 900.000 kroner. 

Sagen

  • Sagen har omfattet flere forhold fra tidsrummet mellem april 2007 og juni 2010.
  • Parret har i tre virksomheder - Kokkedal Slot Restaurant, Sophiendal ApS og Sauntehus Slotshotel ApS - indberettet et momstilsvar (den moms, der skal indbetales til Skat) for lavt, så staten er blevet snydt for momsindbetalinger.
  • Unddragelsen er foregået ved, at de dømte overfor Skat har indberettet, at kunderne i forbindelse med arrangementer har betalt separat for leje af lokaler, som er en momsfri ydelse, mens kunderne kun har modtaget en enkelt faktura med betaling af moms på hele beløbet. 
  • De dømte har indbetalt det manglende momstilsvar til staten.
  • Tiltalen mod ægteparret blev rejst helt tilbage i november 2014.
  • Herefter forsøgte parret at få retten med på, at deres momssag skulle forlægges for EU-Domstolen. I juni 2016 afviste Vestre Landsret denne anmodning.
  • Endelig forsøgte de dømte forgæves at få dommeren og de to domsmænd, der behandlede deres sag ved Retten i Aalborg, til at erklære sig inhabile og vige deres sæde.

Kilde: Anklageskrift, dom og retsbøger

Momssvindlen er foregået ved, at de to dømte har indberettet en for lille momsindbetaling til staten.

De har nemlig givet indtryk af, at deres kunder til arrangementer hos dem har betalt separat for leje af lokaler, som er en momsfri ydelse.

Men i virkelighedens verden modtog kunderne kun en enkelt faktura med betaling af 25 procent moms på hele beløbet. 

Lang vej

Vestre Landsrets dom er i hovedsagen en stadfæstelse af den dom, som Retten i Aalborg sidste år nåede frem til i momssagen, og som ægteparret Lokdam ankede til landsretten med krav om frifindelse.

I byretten var de fundet skyldige og idømt betingede fængselsstraffe på for Gorm Lokdams vedkommende to år og i Ann Vibeke Lokdams tilfælde 1 år og 9 måneder samt tillægsbøder på hver 3,75 mio. kr.

Landsretten har altså valgt at fjerne byrettens fængselsstraf til Ann Vibeke Lokdam og at nedsætte hendes tillægsbøde betydeligt, mens bøden til Gorm Lokdam tilsvarende er blevet forhøjet markant til seks millioner kroner.

Ændringen skyldes, at landsretten - i modsætning til byretten - kun vil dømme Ann Vibeke Lokdam for grov uagtsomhed i forbindelse med momssvindlen og i mindre omfang end Gorm Lokdam, som er blevet dømt for momssvig af særlig grov karakter for et beløb på ikke under seks millioner kroner.

Tiltalen mod de to blev rejst tilbage i 2014.

Efterfølgende forsøgte de at få deres sag forelagt for EU-Domstolen.

Og da det blev afvist, så forsøgte de - også forgæves - at få dommeren og de to domsmænd, som havde behandlet deres sag ved Retten i Aalborg, til at erklære sig inhabile og vige sædet. 

Gorm og Ann Vibeke har under begge retssager nægtet sig skyldige og fremført, at deres momsangivelse har været korrekt.

Parret har indtil nu været omfattet af et forbud mod at nævne deres navne (et navneforbud), men det er nu bortfaldet ved landsrettens dom i ankesagen.

Ulovlig knivimport

Onsdagens dom er bestemt ikke første gang, at Gorm Lokdams navn dukker op i forbindelse med kontroversielle sager. 

Gorm Lokdam har tidligere været involveret i både en straffesag og en civil sag om ulovlig kopiering af køkkentøj.

Det var helt tilbage i 2005, at toldere i Aarhus Havn opdagede en container fyldt med 9000 kopier af Global-køkkentøj sendt fra Kina.

I 2008 blev Gorm Lokdam i en civil retssag i Sø- og Handelsretten dømt til at destruere knivene og betale en godtgørelse til Rosendahl - der havde eneret på at forhandle Global-mærket - på 200.000 kroner. Den dom blev i 2011 stadfæstet af Højesteret.

Men Lokdam ignorerede dommens bestemmelse om, at han skulle destruere kopivarerne. I stedet videresolgte han dem, fastslog Østre Landsret senere.

Derfor blev han dømt til at betale erstatning på 400.000 kroner til Rosendahl.

I 2014 afgjorde Vestre Landsret en straffesag i kølvandet på den ulovlige kopi-import.

Landsretten skærpede her en dom fra byretten og idømte Gorm Lokdam en betinget fængselsstraf på fire måneder.

I dagens dom refererer Vestre Landsret til afgørelsen fra 2014 i kopisagen.

De to års betingede fængsel i momssagen udmåles nemlig "som en fællesstraf, der også omfattede en tidligere betinget fængselsstraf på fire måneders fængsel", skriver sagens dommere.

Tvist

Det var også i 2014, at fagforbundet HK på vegne af en bortvist medarbejder vandt en erstatningssag mod Hotelejerforeningen, der havde adresse på Store Restrup Herregård.

Retten afgjorde, at det bortviste medlem havde 236.000 kroner til gode hos Hotelejerforeningen.

Kravet udløste en konkurs i foreningen.

Over for Nordjyske afviste Gorm Lokdam, at han havde noget med den konkursramte forening at gøre.

Det vides ikke, om den uretmæssigt bortviste medarbejder nogensinde modtog de penge, vedkommende havde til gode.

Navnestrid

I den lettere ende af spektret vandt Gorm Lokdam i 2018 en strid i Sø- og Handelsretten om eneretten til navnet Kokkedal Slot.

Det var nordsjællandske Kokkedal Slot, der var ejet af ejendomsmilliardæren Mikael Goldschmidt, som havde slæbt Ankenævnet for Patenter og Varemærker i retten, fordi Mikael Goldschmidt ville have ophævet varemærkeregistreringen Kokkedal Slot.

Den lå hos Kokkedal Slot ved Brovst, som Gorm og Ann Vibeke Lokdam ifølge slotshotellets hjemmeside har ejet siden 1988.

Goldschmidts Kokkedal Slot ville ved at anlægge sag have Ankenævnet for Patenter og Varemærker til at indrømme, at der blev begået en fejl, da det nordjyske slot i 2008 fik registreret sit varemærke, men det afviste Sø- og Handelsretten.