Musik

Formand på keyboard

Formand i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening, Jørgen Pedersen, kunne andet end at berette om årets aktiviteter, da foreningen holdt generalforsamling i Biersted Skole.

Jørgen Pedersen ved keyboardet leverede sammen med Ejvind Jensen en stribe af de gode, gamle sange.

Jørgen Pedersen ved keyboardet leverede sammen med Ejvind Jensen en stribe af de gode, gamle sange.

Efter den formelle del af programmet satte han sig nemlig til keyboardet og leverede sammen med sangeren Ejvind Jensen en stribe af de gode sange, der i originalversionen blev serveret af kunstnere som Four Jacks, Otto Brandenburg og På slaget 12. Erling Fogh Jacobsen ønskede efter 20 år, heraf de 10 år som arkivleder, at udtræde af bestyrelsen. Samme ønske havde Ulla Jessen fra Nørhalne. De blev afløst af Annagrethe Simonsen og Peter Gundersen, mens der var genvalg af Martha Dahl Pedersen og Erling Larsen. Udover disse består bestyrelsen af Jørgen Pedersen, Tove Larsen og Anne-Mitha Sørensen. Foreningen har 550 medlemmer fordelt på 310 husstande.