Hvad har Skagensmalerne med hærværk på klitterne at gøre? Her står sagen nu

Klitsagen nærmer sig sin afslutning. Retten bliver sat igen søndag efter forsinkelse i sidste uge

SKAGEN:Hvad har Skagensmalerne med hærværk på klitterne i Skagen at gøre? Er der i virkeligheden tale om menneskeskabte sanddynger frem for egentlige klitter? Og er prisen for reetableringen helt ude at trit med virkeligheden?

Det var nogle af hovedtemaerne, da den meget omtalte klitsag udspillede sig ved Retten i Hjørring i sidste uge, hvor erhvervsmanden Hans Andersen og en 39-årig entreprenør er tiltalt for hærværk på klitterne.

Der skulle egentlig være faldet dom fredag, men sagen blev så forsinket undervejs på grund af lange vidneforklaringer og omfattende dokumentation, at det har været nødvendig med endnu en retsdag søndag.

Her skal forsvarerne for de to tiltalte samt anklageren procedere for, hvordan de mener, retten skal bedømme sagen, og hvad straffen eventuelt skal være.

Uenighed komplicerer retssag

Hans Andersen nægter sig skyldig i alle anklager, mens den 39-årige har erkendt at have overtrådt naturbeskyttelsesloven i et vist omfang. Han nægter dog også hærværk.

Så retten skal selvfølgelig først og fremmest finde ud af, om den mener, at Hans Andersen og den 39-årige er skyldige. Dernæst skal retten så finde ud af, hvad de to tiltalte eventuelt er skyldige i.

Og det er her, det bliver kompliceret.

For der har ikke været enighed om ret meget under retssagen, som har været præget af oplysninger, der peger i flere forskellige retninger.

Herunder har vi gjort status over, hvor sagen står nu.

Hvem gjorde hvad?

Lad os begynde med det, der er enighed om:

Fredag den 25. oktober 2019, dagen inden toppen af to klitter blev skrællet af, aftalte Hans Andersen og den 39-årige at mødes på Østre Strandvej, hvor Hans Andersen har et sommerhus.

Her gik de en tur ned til stranden, inden de spiste en sen frokost på Brøndums Hotel, hvorefter de kørte hver til sit.

Mellem klokken 04 og 05 lørdag morgen hentede den 39-årige en gummiged, som han tankede på Shell i Skagen, inden han kørte ned på Sønderstrand og begynde at skubbe sandet af klitterne.

Men herfra har de to tiltalte dog hver deres forklaring på årsagen til mødet og ødelæggelserne på klitterne:

Det er den 39-årige selv, der i retten har forklaret, hvordan han gravede i klitterne med gummigeden. Han forklarede, at det var bestillingsarbejde fra Hans Andersen, der betalte ham 10.000 kroner for det lyssky arbejde.

Den 39-årige fortalte, at Hans Andersen havde spurgt, om han ville "skubbe lidt sand hist og her", da de var gået ned på stranden, og at de under frokosten på Brøndums aftalte at mødes dagen efter.

Han fortalte også, at Hans Andersen stod og dirigerede den 39-årige rundt i klitterne, mens han selv arbejdede lidt med en rive.

Men alt det afviser Hans Andersen.

Hans version er derimod, at han ikke havde bedt den 39-årige om at grave i klitterne, at han ikke havde givet ham penge, og at han ikke var til stede på stranden lørdag morgen, da klitterne blev ødelagt.

I stedet forklarede han, at han kunne forestille sig, at den 39-årige havde handlet på egen hånd, fordi han dagen forinden havde fortalt meget engageret om sine frustrationer over den sandfodring, som har fundet sted på Sønderstrand.

Hvor meget sand?

Der ligger altså fast, at det er den 39-årige, der har kørt gummigeden, som ødelagde klitterne, og at der har været kontakt mellem ham og Hans Andersen dagen før.

Men alt andet er der forskellige syn på. Og den del, der nok har været størst uenighed om i perioden op til retssagen, er sandmængder. Men det har faktisk været en meget lille del af retssagen.

Frederikshavns Kommune vurderede efter hærværket, at der var flyttet mellem 3000 og 3500 kubikmeter sand, hvilket fik Hans Andersen til at protestere højlydt. En landinspektører hyret af Hans Andersen er siden kommet frem til, at det kun kan have været et sted omkring 200 kubikmeter.

Men allerede i starten af retssagen gjorde anklager Jan Østergaard det klart, at det heller ikke er hans opfattelse, at der er tale om 3000 kubikmeter sand, men at der er flyttet "en større mængde sand".

Samtidig understregede anklageren, at det i øvrigt ikke har ret stor betydning for sagen.

Det har - efter anklagemyndighedens opfattelse - derimod arealet på 1189 kvadratmeter, som de to mænd er tiltalt for at have ødelagt.

Men retssagen har indtil nu vist, at den arealstørrelse er ét skøn ud af flere. Det er Kystdirektoratet, der er kommet frem til det tal på baggrund af luftfotos fra før og efter ødelæggelserne.

Den 39-årige mener derimod, at han kun kørte på et område omkring 600-700 kvadratmeter. Frederikshavns Kommune har vurderet omfanget til over 1600 kvadratmeter, og en landsinspektør forklarede i retten, at der nok var tale om cirka 1300 kvadratmeter.

Var der sandhjelme?

Det næste tema for retssagen var sandhjelme.

For den klart største post i prisen for reetableringen af klitterne var nemlig plantning af nye sandhjelme. Der er blevet plantet 28.220 nye hjelme - og det er alt for mange, mener de to tiltalte.

Under retssagen havde Hans Andersens forsvarer, Rasmus Amandusson, fundet flere luftfotos frem af klitterne før hærværket, hvor man kunne se, at der var mere hvidt end grønt. Især efter sandfordringen i 2014 var der slet ingen sandhjelme.

Det kunne tyde på, at der reelt ikke var ret mange sandhjelme til at starte med, var forsvarerens argument.

Men sådan hænger det ikke sammen, forklarede den natursagsbehandler fra Frederikshavns Kommune, som har siddet med sagen.

Sandhjelmene kan nemlig sagtens være der, selvom man ikke kan se dem - de er under sandet. Og vigtigst af alt, så er deres enorme rodnet, som holder på klitten, naturligvis gemt under sandet.

Hvad er kultur, og hvad er menneskeskabt?

Nu er sandfodring blevet nævnt nogle gange, og det var også et ret stort tema under bevisførelsen.

Anklagemyndigheden gjorde nemlig en del ud af at understrege, at ødelæggelserne er sket på et område, der er ikonisk og med stor kulturværdi - og det er her, Skagensmalerne kommer ind i billedet.

Men har de ødelagte klitter på Sønderstrand så stor kulturværdi - og er de i det hele taget naturlige? Det satte Hans Andersen og hans forsvarer store spørgsmålstegn ved.

Faktisk mener de, at klitterne nærmest er menneskeskabte i forbindelse med den sandfordring, der har fundet sted på stranden i 2014, hvor der blev pumpet 40.000 kubikmeter sand ind på stranden præcis dér, hvor de ødelagte klitter ligger.

Den påstand bekræftede en ingeniør, der var indkaldt af Hans Andersen. Han forklarede, at en sandfordring på stranden vil medføre klitdannelse.

Forsvaret viste også på dette punkt flere historiske billeder, hvor man kunne se, at Sønderstrand i mange år var helt flad uden klitter - eller under vand, hvis man går tilbage til 1800-tallet - og at det først var i 1990'erne, at der begyndte at danne sig klitter.

Spørgsmålet er selvfølgelig vigtigt, fordi de to mænd også er tiltalt for efter en sjælden bestemmelse i Naturbeskyttelsesloven ved at have ødelagt landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Men det kan der altså ikke rigtig være tale om, hvis klitterne i virkeligheden er skabt af sandfordringer, er forsvarets påstand.

Den påstand blev dog afvist af en repræsentant fra Nordjyllands Kystmuseum, som forsikrede, at klitterne er skabt fra naturens side. Og han forklarede også, at Sønderstrand siden slutningen af 1800-tallet har haft stor kulturhistorisk værdi på grund af Skagensmalerne, der har begået flere store værker fra stranden.

Men når man taler om Sønderstrand i Skagensmalernes tid, er det et område, der ligger syd for den nuværende havn - altså et godt stykke fra dér, hvor de ødelagte klitter ligger.

Så de omtalte malerier - blandt andet P. S. Krøyers "Sommeraften på Skagen Sønderstrand" - er slet ikke malet på den del af Sønderstrand, der ligger for foden af Hans Andersens sommerhus, mener forsvaret.

Er prisen rigtig?

I sidste ende handler sagen selvfølgelig også om penge, for de ødelagte klitter er blevet reetableret. Det var HedeDanmark, der fik opgaven, og de sendte en regning til Frederikshavns Kommune på 447.000 kroner.

Den regning dannede oprindeligt grundlag for værdisættelsen af hærværket i anklageskriftet og blev også fremsendt som et erstatningskrav ved retssagens begyndelse.

Men undervejs skete der ting og sager med beløbet.

Det kom nemlig frem, at reetableringen er lavet ud fra, at Frederikshavns Kommune mente, at der var ødelagt 1661 kvadratmeter klit. Altså er der reetableret næsten 500 kvadratmeter mere, end de to mænd er tiltalt for at have ødelagt.

Det fik også anklagemyndigheden til at justeret i beløbene, så kravet mod mændene nu "kun" er 312.000 kroner.

Men det beløb vil forsvarerne stadig angribe, når de holder deres procedure. For udover at de stadig mener, at der er blevet plantet alt for mange sandhjelme, er der også andre udgiftsposter, der er alt for høje. Især en post på 90.000 kroner for at flytte sand tilbage på klitterne.

Under retssagen kom det nemlig frem, at det arbejde havde taget en dag - eller omkring fem timer. Og det er en voldsom pris, mener forsvarerne.

Retten i Hjørring forventer at afsige dom fredag den 23. april.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.