Snart forsvinder festgade, der gemmer på fantastisk historie

Gravemaskinerne fjerner snart Hjørrings historie - så tag med på tidsrejse og se forandringen

Jens-Christian Hansen er formidlingschef ved Vendsyssel Historiske Museum - og han ærgrer sig over, at flere af Hjørrings gamle bygninger skal rives ned. Foto: Bente Poder

Jens-Christian Hansen er formidlingschef ved Vendsyssel Historiske Museum - og han ærgrer sig over, at flere af Hjørrings gamle bygninger skal rives ned. Foto: Bente Poder

HJØRRING:Gravemaskinerne er så småt ved at gøre sig klar.

Henover de næste måneder kommer entreprenørmaskiner til at tromle igennem nogle af de bygninger, der i årevis har rummet en stor del af Hjørrings natteliv.

Så der kommer til at ske store ændringer i bunden af Jernbanegade, hvor det tidligere Sysseltinget allerede er væk. Og samme skæbne overgår om lidt bygningerne, der rummede blandt andet Børglum Bispen og Messing Jens.

I linket herunder kan du se med, når Jernbanegade 19 - ved eventen "Den Allersidste Dans" 6. januar klokken 11 - skal væltes af gravemaskiner.

- Vi mister lokal historie

Men det er ikke alle steder, det vækker begejstring, at der sker byfornyelse i Jernbanegade.

- Ud fra et museumsfagligt synspunkt må jeg konstatere, at vi er ved at miste en vigtig bid af Hjørrings historie, lyder det fra Jens-Christian Hansen, formidlingschef ved Vendsyssel Historiske Museum.

Ifølge museet rummer Jernbanegade nemlig en vigtig del af fortællingen om Hjørrings udvikling. Og når mange af bygningerne snart er fjernet fra jordens overflade, så forsvinder også nogle muligheder.

- Når vi skal fortælle om Jernbanegade og de forskellige personligheder og funktioner, der har været i gaden, så er det noget, som vi får meget, meget svært ved i fremtiden at formidle til et publikum, siger Jens-Christian Hansen.

Jens-Christian Hansen er formidlingschef ved Vendsyssel Historiske Museum - og han ærgrer sig over, at flere af Hjørrings gamle bygninger skal rives ned.

Jens-Christian Hansen er formidlingschef ved Vendsyssel Historiske Museum - og han ærgrer sig over, at flere af Hjørrings gamle bygninger skal rives ned.

Ny musikskole

Hele den karré, der skal fjernes på sydøstsiden af Jernbanegade efterlader et ledigt areal mellem Jernbanegade og det relativt nybyggede Vendsyssel Teater. Her skal der laves en teaterforplads, en ny musikskole samt en række parkeringspladser.

Manøvren bliver foretaget for at puste liv og ny energi ind i den efterhånden hensygnende festgade. Udviklingen i de senere år har været sådan, at flere og flere af bygningerne er blevet forladte og misligholdte, og derfor har kommunen altså valgt at skride til nedrivning.

Det er denne del af Jernbanegade - fra det tidligere Messing Jens og ned til banegården - som fjernes i de kommende måneder.

Det er denne del af Jernbanegade - fra det tidligere Messing Jens og ned til banegården - som fjernes i de kommende måneder.

Jens-Christian Hansen kan sagtens se argumenterne for at fjerne de forfaldne bygninger. Men han ærgrer sig alligevel over, at det er nødvendigt.

- Jernbanegade er et samlet kulturmiljø, der fortæller meget om tiden omkring forrige århundredeskifte. Jeg ved godt, at der bliver en udvikling mod, at der kommer noget nyt i stedet for - for eksempel en ny musikskole, som gerne skal give noget mere liv i den ende af byen. Men det er bare en skam, at man ikke har kunnet inkludere noget af den eksisterende bygningsmasse, fastslår han.

Nedrivning af bygninger i Jernbanegade

Det er Hjørring-firmaet Vennelyst, der har vundet opgaven med at nedrive bygningerne på adresserne Jernbanegade 19-25. Formålet er at lave en teaterforplads, en ny musikskole samt en række parkeringspladser.

I uge 35 begyndte Vennelyst at tilrigge en byggeplads på stedet.

Frem til og med uge 43 vil bygningerne blive strippet - altså tømt for diverse materialer.

Desuden vil der fra uge 39 og frem til og med uge 46 ske en sanering af de forskellige bygninger - det vil sige, at de tømmes for miljøfarlige stoffet og materialer.

Efter saneringen begynder selve nedbrydningen af de forskellige bygninger.

Efter planen vil Vennelysts opgaver være udført omkring årsskiftet.

Grafik:

Kvantespring med jernbanen

Betydningen af Jernbanegade udspringer af, at Hjørring fra midten af 1800-tallet oplever en kraftig opblomstring. Den ældste del af Hjørring er Nørregade-kvarteret - og derfra breder den voksende by sig i forskellige retninger. Eksempelvis ad Østergade.

På adressen Jernbanegade 27 hørte blandt andet Det Blå Hjørne i mange år hjemme. Bygningen er en af de første, der er revet ned i forbindelse med fornyelsen af området. Foto: Vendsyssel Historiske Museum

På adressen Jernbanegade 27 hørte blandt andet Det Blå Hjørne i mange år hjemme. Bygningen er en af de første, der er revet ned i forbindelse med fornyelsen af området. Foto: Vendsyssel Historiske Museum

- I 1871 kommer jernbanen så til Hjørring. Jernbanen kommer sydfra hele vejen op igennem Jylland - og fortsætter op til Frederikshavn. Og der er det jo klart, at der i Hjørring er behov for en forbindelsesvej mellem byens centrum omkring Springvandspladsen - og ned til den nye station, der indvies i 1871. Og den vej, der bliver anlagt får jo meget passende navnet Jernbanegade, fortæller Jens-Christian Hansen.

Langs den nyanlagte Jernbanegade sker der meget. Fra start er det en gade, hvor velstillede borgere bor - og derfor opføres også mange fine bygninger, der siden er blevet bevaringsværdige på grund af deres arkitektur eller fordi de bidrager til fortællingen om byens historie.

- Gaden udvikler sig med mange af de for datiden meget moderne funktioner, som en købstad skulle have i den her periode op mod århundredeskiftet, siger han.

Det betyder blandt andet, at hotellet - i dag Hotel Phønix - bygges i 1885, og også den gamle retsbygning opføres i perioden.

Hjørring Ting- og Arresthus - fotograferet omkring 1910 - og altså inden den nuværende bygning blev opført på stedet i 1919. Foto: Vendsyssel Historiske Museum

Hjørring Ting- og Arresthus - fotograferet omkring 1910 - og altså inden den nuværende bygning blev opført på stedet i 1919. Foto: Vendsyssel Historiske Museum

Foto-atelier skabte rigdom

En af Jernbanegades mange historier kan man finde overfor banegården i nummer 24, der tidligere rummede Billys Værtshus.

- Den meget flotte ejendom, hvor Børglum Bispen netop er flyttet ind, er faktisk opført af en driftig dame, der hedder Kirstine Lund. Hun har til huse i Jernbanegade 22 - altså ejendommen ved siden af - hvor hun starter et foto-atelier.

Kirstine Lunds foto-atelier starter i her i Jernbanegade 22. Bemærk, at hjørneejendommen ned mod banegården endnu ikke er opført. Foto: Vendsyssel Historiske Museum

Kirstine Lunds foto-atelier starter i her i Jernbanegade 22. Bemærk, at hjørneejendommen ned mod banegården endnu ikke er opført. Foto: Vendsyssel Historiske Museum

- Det er ikke så almindeligt, at kvinder på det her tidspunkt driver forretning. Men Kirstines mand havde fået den geniale idé, at han skulle udvandre til Amerika for at lave nogle penge - og så komme tilbage igen. Men skæbnen ville det anderledes, fortæller Jens-Christian Hansen.

- Kirstine må klare sig selv og skaffe mad på bordet til børnene. Så hun starter det her fotoatelier, som faktisk gør, at hun tjener så mange penge, at hun kan få opført den her ejendom i 1896, som hun så driver sit atelier i.

- At få taget billeder er en luksus på det her tidspunkt, og det koster noget. Men hun sælger så mange, at det kan lykkes at få en driftig forretning ud af det. Negativerne er i øvrigt bevaret og findes i museets arkiv.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tandlægen kommer

Skråt overfor det tidligere foto-atelier - i Jernbanegade 25, som lige nu står uden vinduer og afventer nedrivning - er der ifølge Jens-Christian Hansen ligeledes en sjov erhvervshistorie.

Jernbanegade 25 - set fra bagsiden.

Jernbanegade 25 - set fra bagsiden.

- Går vi tilbage til slutningen af 1800-tallet, var det sådan, at hvis man skulle til tandlæge, så var det meget typisk, at man gik til smeden eller barberen for at få tænderne trukket ud. Det var ligesom den måde, man kurerede tandpine på.

- Den første egentlige tandlæge, der kommer til Hjørring - og måske endda til Vendsyssel - det er Jørgen Jakob Lønborg Friis. Han flytter til Hjørring i 1882 og åbner først klinik i Strømgade i 1883 - og flytter så lidt senere ned i den her ejendom i Jernbanegade 25 og åbner tandlægeklinik. Og der har faktisk været tandlægeklinik frem til efter årtusindskiftet.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

En anden nyskabelse er et såkaldt børneasyl. Det åbnes i Jernbanegade 15, som i dag rummer spisestedet Sason

- Et børneasyl er faktisk en form for tidlig børnehave. Man skal forestille sig, at Hjørring var en arbejderby, og de fattige mødre skulle på arbejde på byens fabrikker. Og så var det her en tidlig privat børnehave, hvor man kunne sende børnene hen. Det er lidt specielt, for vi skal tænke på, at det her er helt tilbage i 1876, fortæller Jens-Christian Hansen.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jernbanegade 15 er i øvrigt også interessant, fordi det er den kendte arkitekt Hack Kampmann, der står bag den.

- Bygningen er faktisk et af hans tidlige værker, men det kan man desværre ikke rigtigt se længere, fordi bygningen er bygget om mange gange. Men oprindeligt har den været rigtig, rigtig flot, siger Jens-Christian Hansen.

Hack Kampmann har i Hjørring tegnet en række kendte bygninger - blandt andet Amtmandsboligen. I Jernbanegade står han også fadder til nummer 5, hvor Nordisk Buffet i dag hører hjemme.

Jernbanegade 5 er tegnet af den kendte arkitekt Hack Kampmann. I dag hører Nordisk Buffet hjemme på adressen. Arkivfoto (t.v.): Vendsyssel Historiske Museum/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

Jernbanegades udvikling

Jernbanegade anlægges, efter jernbanen i 1871 kommer til Hjørring.

Det er fra start fine huse, der opføres i Jernbanegade. Gaden rummer et rigt handelsliv og er et sted, hvor det bedre borgerskab kommer.

Gaden er undervejs brolagt, men i 1933 bliver den asfalteret. Det tager angiveligt fire uger for 15 mand, to hestespand og to biler at lægge de nødvendige skærver. Efterfølgende skal skærverne bruge to måneder på at falde i leje, inden der kan asfalteres.

Efterhånden som bilerne bliver flere, så stiger det trafikale pres. Det fører i 1960'erne til, at Mammutpladsen bliver en realitet.

Op gennem sidste halvdel af 1900-tallet ændrer brugen af gaden karakter. Flere beboelsesejendomme bliver til kontorer og liberale erhverv - og efterhånden kommer der flere og flere restauranter. Så Jernbanegade bliver stedet, man går i byen.

Midt i 1970'erne er der planer om at lave Jernbanegade til en overdækket gågade. Men idéen realiseres aldrig.

I 1978 bliver gaden lukket for biler fra Banegårdspladsen.

I begyndelsen af 1990'erne bliver Jernbanegade ensrettet fra nord mod syd.

Gaden ændres

Der er fra 1870'erne og frem mod Anden Verdenskrig fuld fart på udviklingen af Jernbanegade. Men op gennem sidste halvdel af 1900-tallet ændrer brugen af gaden karakter. Flere beboelsesejendomme bliver til kontorer og liberale erhverv - og efterhånden kommer der flere og flere restauranter. Så Jernbanegade bliver stedet, man går i byen.

For Jens-Christian Hansen er det svært at give et entydigt svar på, hvorfor det sker.

- Men man kan sige, at der er et sammenfald mellem, at jernbanens betydning måske bliver lidt mindre, efter at privatbilismen slår mere igennem i efterkrigstiden. Og vi ved jo i hvert fald, at da vi er i slutningen af det forgange årtusinde, så begynder Jernbanegade at se lidt trist ud.

Og måske er det koncentrationen af restauranter og beværtninger, der indirekte bliver årsag til gadens forfald.

- Det er jo bygninger, der har givet en del kulturelt overskud - men måske ikke så meget økonomisk overskud, siger Jens-Christian Hansen.

Jernbanegade 19, som har rummet mange forskellige værtshuse gennem årene, skal snart rives ned. Arkivfoto (t.v.): Vendsyssel Historiske Museum/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

I den karré - som her i efteråret forsvinder - har der nemlig været mange restaurationer.

- Vi har kunnet konstatere, at det er fælles for alle de her bygninger, at man ikke har puttet penge i at vedligeholde dem i rigtigt, rigtigt mange år. Da museet for nyligt fotodokumenterede dem, var det også tydeligt, at de var stærkt angrebet af blandt andet skimmelsvamp.

Og på den baggrund er bygningerne ifølge Jens-Christian Hansen nok ikke til meget andet end nedrivning. Det er han meget ked af.

- Men når nu det ikke kan være anderledes, end at man nedriver en stor del af den østre del af gadeforløbet, så må man jo håbe, at det, der kommer i stedet for, så er med til at løfte resten af gaden.

Da der efter årtusindskiftet blev lavet en omfattende renovering af Jernbanegade, opfordrede Hjørring Kommune ellers bygningsejerne i gaden til at passe godt på de mange "absolut bevaringsværdige huse". Det kunne man læse i en folder om renoveringen, hvor man også skrev: "Lad os værne om den smukke gade".

Pas på resten af gaden

Håbet fra Jens-Christian Hansen er nu, at der bliver gjort anstrengelser for, at man passer godt på den resterende del af Jernbanegade.

- Jeg vil da sige, at jeg - som et museums-menneske, der arbejder med bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer - er lidt bekymret for nogle af de andre markante bygninger, der er.

Jernbanegade i Hjørring er under forandring. Formidlingschef Jens-Christian Hansen fra Vendsyssel Historiske Museum fortæller om de ændringer, der er sket gennem årene.

Jernbanegade i Hjørring er under forandring. Formidlingschef Jens-Christian Hansen fra Vendsyssel Historiske Museum fortæller om de ændringer, der er sket gennem årene.

- Og noget af det, bygningerne bliver brugt til, er heller ikke noget, hvor man kan forvente, at der er allermest fokus på at vedligeholde bygningsmassen. En bygning, som man skal kæmpe for at bevare, er i hvert fald hjørneejendommen ned mod stationen.

Jens-Christian Hansen glæder sig til gengæld over nogle af de renoveringer, der er lavet i den nordlige ende af Jernbanegade - eksempelvis omkring Segelckes Gård - er vellykkede.

- Der er mange spændende og fine detaljer, som der er passet rigtigt godt på. Og jeg håber, at det vil smitte af, når man også kommer tættere på banegården med renoveringerne, siger Jens-Christian Hansen.

- Min opfordring til både politikerne og dem, der ejer bygningerne, er, at de skal passe godt på dem. Og som museum står vi altid til rådighed med optegnelser og fotos af de gamle bygninger, hvis man har ønske om at før dem tilbage (til det oprindelige udtryk, red.). Der er flere, der sætter bevaringsværdige bygninger i stand rundt omkring i Hjørring, der flittigt benytter sig af museets hjælp. Så det kan jeg da kun opfordre til, at man gør, siger Jens-Christian Hansen.

Den nordlige ende af Jernbanegade - på hjørnet mod Springvandspladsen. Arkivfoto (t.v.): Vendsyssel Historiske Museum/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

I Jernbanegade 19 har blandt andet "Messing Jens" haft hjemme. Om kort tid forsvinder bygningen. Arkivfoto (t.v.): Axel Søgaard/Vendsyssel Historiske Museum/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

Jernbanegade 14. Arkivfoto (t.v.): Vendsyssel Historiske Museum/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

I dag kendes bygningen her som Phønix Hotel. I 1903 var navnet Kyppers Hotel, fra 1907 Hotel Bristol, fra 1928 igen Kyppers Hotel, fra 1938 Missionshotellet og siden 1947 Hotel Phønix. Arkivfoto (t.v): Kirstine Lund/Historisk Arkiv/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

Der findes faktisk ikke mange gamle fotos af Retsbygningen. Til venstre et farvelagt postkort. Bygningen er opført 1919 og fotoet, der ligger til grund for postkortet, må være fra før 1924, hvor der kom gadebelysning. Postkort (t.v.): Stenders Forlag/Historisk Arkiv/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

Jernbanegade set fra syd mod nord. Arkivfoto (t.v.): Vendsyssel Historiske Museum/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.