Ulovlig kystsikring ved truede sommerhuse: Nu kommer der en ny afgørelse

Vestre Landsret kommer langt om længe med en afgørelse om ulovlig kystsikring ved Lønstrup 

Nyt skred betyder at udsat sommerhus skal fjernes. <i>Foto: Torben Hansen</i>

Nyt skred betyder at udsat sommerhus skal fjernes. Foto: Torben Hansen

LØNSTRUP:Samtidig med, at endnu et sommerhus er på vej ud over skrænten efter nye skred på Lønstrup Klint, er der udsigt til et endeligt punktum i den mildt sagt langvarige sag om ulovlig kystsikring nedenfor de truede sommerhuse syd for Lønstrup. 

Siden Byretten i Hjørring 14. februar 2020 afgjorde sagen med en dom til fire grundejere, har Vestre Landsret behandlet ankesagen. I hele 2022 har der imidlertid ikke været holdt retsmøder, så først i denne uge er sagen blev genoptaget, og retten kommer med en afgørelse i den kommende uge.  

Byretten i Hjørring fandt det bevist, at de fire tiltalte - tre mænd og en kvinde - stod bag udlægningen af i alt 650 tons kampesten på stranden nedenfor de truede sommerhuse i juni 2016. Det skete uden forudgående tilladelser. 

I december 2017 blev der sikret yderligere med sten og beton på klinten, der er udpeget som Natura 2000, og hvor det derfor ikke har været muligt at få tilladelse til hård kystsikring. Der blev også lavet omfattende terrænregulering omkring de truede sommerhuse.

Retten i Hjørring lagde vægt på " forholdenes karakter og grovhed" og dømte de tiltalte efter anklageskriftet, og det betød bøder på mellem 50.000 og 100.000 kroner til hver af de tiltalte - i alt bøder på 425.000 kroner.

Det mest udsatte sommerhus på Lønstrup Klint ventes at blive pillet ned i den kommende uge.  <i>Foto: Torben Hansen</i>

Det mest udsatte sommerhus på Lønstrup Klint ventes at blive pillet ned i den kommende uge.  Foto: Torben Hansen

Staten har svigtet

Forsvaret argumenterede  for, at de offentlige myndigheder i virkeligheden har svigtet deres forpligtelser i forhold til bestemmelser i EU om Natura 2000 udpegningen, fordi man har ladet havet æde af den natur som er beskyttet. Forsvaret brugte også grundlovens bestemmelser om grundejeres ret til at sikre deres ejendomme. Det var forsvarerne, der efterfølgende ankede dommen til landsretten. 

Der er i de tre år, der er gået siden byrettens dom sket en ny udvikling i sagen, nemlig at Hjørring Kommune nu vil forsøge at få flyttet den omdiskuterede Natura 2000 fredning, så de truede grundejere får mulighed for at lave lovlig hård kystsikring.  

Først når der foreligger en endelig afgørelse i sagen om den ulovlige kystsikring, bliver der taget stilling til, om de udlagte sten skal fjernes. 

Det mest udsatte sommerhus på Hagen 12, ventes også at blive revet ned i den kommende uge. 

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.