Nu spørger de hele byen: Skal vi have en skyskraber?

Ja til at gå videre med 46 meter højt boligbyggeri i 15 etager - men hvad siger borgerne? 

Sådan kan et nyt boligbyggeri i 15 etager på Klochhusgrunden, Jernbanegade 15 i Hobro, komme til at se ud. Hvad synes byen om det? <i>Visualisering udført af arkitektfirmaet Bjørk og Maigaard</i>

Sådan kan et nyt boligbyggeri i 15 etager på Klochhusgrunden, Jernbanegade 15 i Hobro, komme til at se ud. Hvad synes byen om det? Visualisering udført af arkitektfirmaet Bjørk og Maigaard

Det blev et rungende "ja" til at sætte gang i planlægningen af Hobros højeste boligbyggeri til dato, da politikerne i teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune 5. september stak hovederne sammen. 

- Vi godkendte i enighed den videre planproces angående Jernbanegade 15 i Hobro, oplyser udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen (DF) til Nordjyske. 

Det handler om grunden, hvor det forfaldne Klochhuset i dag ligger. Her vil erhvervsmand Bent Dahl, Hobro, bygge nyt boligbyggeri i 15 etager. Det gamle skal jævnes med jorden.

Efter at nyheden om projektet i sidste uge slap ud, har der været heftig debat på Facebook. Nu får borgerne så officielt en invitation til at give deres mening til kende om det markante byggeri. 

Et enigt teknik- og miljøudvalg nikkede mandag eftermiddag til, at der gennemføres en foroffentlighedsfase, inden der laves kommuneplantillæg og lokalplan.

Borgerne kan kommentere det skitseprojektet, som det aalborgensiske arkitektfirma Bjørk og Maigaard har slået stregerne til, og som ligger tilgængeligt på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. 

Svend Møller Hansen fik nej

Da direktør Svend Møller Hansen, Hobro, for et par år siden havde planer om at bygge i otte etager på Klochhus-grunden, sagde kommunen nej.

Otte etager var for højt, mente Mariagerfjord Kommune. - Fem-seks etager, derimod, kunne godt komme på tale, citerede Nordjyske i februar 2021 borgmester Mogens Jespersen (V) for at sige. 

Så hvad har ændret sig i den mellemliggende periode? spørger vi Mogens Jespersen. Han svarer, at det nye projekt, som Bent Dahl står bag, er slankere. 

- Bygningens aftryk på grunden bliver væsentligt mindre, siger borgmester Mogens Jespersen (V) om det nye projekt på Klochhusgrunden i Hobro, som erhvervsmand Bent Dahl står bag. <i>Arkivfoto: Laura Guldhammer</i>

- Bygningens aftryk på grunden bliver væsentligt mindre, siger borgmester Mogens Jespersen (V) om det nye projekt på Klochhusgrunden i Hobro, som erhvervsmand Bent Dahl står bag. Arkivfoto: Laura Guldhammer

- I det andet projekt var bygningens aftryk på grunden meget større - det gik ind på naturbeskyttet område og man skulle over til naboerne.

- Det nye projekt er slankere men højere. Der skal være kælder med cirka 32 p-pladser, så der skal ikke bruge en masse udenomsplads til p-pladser, forklarer Mogens Jespersen. 

Den måde at disponere grunden på giver et større udenomsareal, der kan bruges rekreativt. Borgmesteren fremhæver også bygningens placering som god. Gavlen vender ned til Vester Fjord. 

- Det vil genere naboerne væsentligt mindre, end hvis bygningen var placeret parallelt med vejen. Så ville den spærre totalt for udsigten, siger Mogens Jespersen. 

250.000 kroner til nedrivning

I forhandlingerne mellem Svend Møller Hansen og Mariagerfjord Kommune lovede kommunen, at de ville bidrage med 250.000 kroner til nedrivning af Klochhuset. 

Borgmesteren bekræfter over for Nordjyske, at Mariagerfjord Kommune står ved sit tilbud fra dengang, og at bygherre kan få et tilskud til nedrivning.  

Hobro er en lille lav by

  • Det planlagte højhus på Klochhus-grunden vil blive en synlig markør i Hobro by, lyder vurderingen fra Mariagerfjord Kommunes forvaltning. 
  • Bygningen placeres i "bunden" af Hobro by. Her vil den være synlig fra store dele af midtbyen og mange af de kvarterer, som ligger op til midtbyen.
  • Med sin lave placering i landskabet (ca. kote 1,00 DVR) vil det nye Klochhus fra de fleste steder ikke komme over horisontlinjen. 
  • Bygningen vil fra enkelte punkter være synlig på længere afstand.
  • I skitseprojektet (som kan ses på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside) er der lavet visualiseringer, der viser hvor og hvordan bygningen kan opleves fra udvalgte punkter i byen.
  • Hobro er i dag præget af forholdsvis lav bebyggelse på op til to en halv etage. Enkelte bygninger er på op til fire etager. 
  • Nogle få er højere og står som markører i byen: Siloen på havnen, vandtårnene på Hegedalsvej og Jyllandsvej, skorstenene på varmeværket, Vindø Teglværk og tårnet på Hobro Kirke.

Kilde: Mariagerfjord Kommune

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Mariagerfjord råbte vagt i gevær i forhold til Svend Møller Hansens projekt. Det skyldtes, at et naturbeskyttet område ved Vester Fjord var i spil til p-pladser.

Kaj Edlund, formand for DN Mariagerfjord, lader forstå, at den bekymring nu er ryddet af vejen. 

- Jeg kan ikke umiddelbart se, at der skulle være nogen naturmæssige interesser på spil denne gang. Byggeriet (Bent Dahls, red.) holder sig på den rigtige side, siger Kaj Edlund. 

Klokhusets forfald har i mange år været en torn i øjet på folk i Hobro, men det kan snart være fortid. En lokal erhvervsmand har store planer. Han har fået et arkitektfirma til at lave et skitseprojekt, der indebærer nybyggeri med 32 boliger, 20 flere end i det nuværende Klochhuset. De ekstra boliger vil medføre en meget lille forøgelse af trafikken på Jernbanegade - skønsmæssigt 80 bilture ekstra i døgnet ind og ud fra ejendommen.  <i>Arkivfoto: Martin Damgård</i>

Klokhusets forfald har i mange år været en torn i øjet på folk i Hobro, men det kan snart være fortid. En lokal erhvervsmand har store planer. Han har fået et arkitektfirma til at lave et skitseprojekt, der indebærer nybyggeri med 32 boliger, 20 flere end i det nuværende Klochhuset. De ekstra boliger vil medføre en meget lille forøgelse af trafikken på Jernbanegade - skønsmæssigt 80 bilture ekstra i døgnet ind og ud fra ejendommen.  Arkivfoto: Martin Damgård

Trafikken til og fra det nye Klochhuset vil blive øget en smule, i og med at der er planlagt 20 boliger flere end i dag. Men det vil ikke give nævneværdige problemer, vurderer Mariagerfjord Kommunes forvaltning. 

Vejadgangen bliver i øvrigt placeret så langt fra trafikkrydset, som grunden overhovedet tillader, cirka 30 meter. Det forventes at give en "mere forståelig afvikling af trafikken" i dette knudepunkt i Hobro.

Synlig markør i Hobro

Det planlagte højhus på Klochhus-grunden vil blive en synlig markør i Hobro by, fremhæver Mariagerfjord Kommune.

Det placeres i "bunden" af Hobro og vil være synligt fra store dele af midtbyen og mange af de kvarterer, som ligger op til midtbyen.

- Det er fagenhedens vurdering, at der med den valgte arkitektur er tilstræbt en lethed og et arkitektonisk udtryk, som vil være med til at dæmpe den markante synlighed.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.