Kritik af besparelse på ældreplejen: Hjælp til støvsugning hver tredje måned er simpelthen ikke ok

Handicaprådet har nærlæst forslag til nye standarder for pleje og praktisk hjælp 

Elly Duus Bloch, formand for handicaprådet i Morsø Kommune, kritiserer forslaget til nye kvalitetsstandarder, der sætter skarpere grænser for den hjælp, borgerne kan få fra hjemmeplejen. <i>Arkivfoto</i>

Elly Duus Bloch, formand for handicaprådet i Morsø Kommune, kritiserer forslaget til nye kvalitetsstandarder, der sætter skarpere grænser for den hjælp, borgerne kan få fra hjemmeplejen. Arkivfoto

MORS:- 15 minutters hjælp til støvsugning én gang hver tredje måned. Det er simpelthen ikke ok.

Det mener Elly Bloch, formand for handicaprådet i Morsø Kommune og en af de fire repræsentanter for Danske Handicaporganisationer Morsø i rådet.

Anledningen til hendes og de øvrige DH-medlemmers utilfredshed er, at Morsø Kommune er på vej til at indføre nye kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje og hjælpemidler. Kvalitetsstandarderne beskriver, hvad borgerne kan forvente at få hjælp til, og hvilket serviceniveau kommunen vælger at tilbyde.

I mange år har der ikke været de store ændringer i serviceniveauet, men det lægges der op til nu. Niveauet skal sænkes, så det kommer på niveau med landsgennemsnittet, og det erklærede mål er at opnå en besparelse på knap 4,5 millioner kroner på hjælpen til borgere i eget hjem.

Udvalget for social-, sundhed og beskæftigelse havde forslaget til nye standarder på dagsordenen forleden. Sagen skal nu i høring hos seniorrådet, handicaprådet og medarbejderudvalg, inden den kommer retur til det politiske udvalg.

Generelt lægges der op til, at det skal afprøves, om borgerne kan blive mere selvhjulpne via hjælpemidler og rehabilitering, inden man visiteres til anden hjælp.

En robotstøvsuger er et af de hjælpemidler, som kommunen fremover vil kunne kræve, at borgeren selv anskaffer sig, ifølge forslaget.

Ankestyrelsen har i 2012 i en principiel sag afgjort, at kommuner gerne må kræve, at en borger, der har brug for praktisk hjælp til rengøring, anskaffer sig en robotstøvsuger. Det er dog en betingelse, at hver enkelt borger vurderes individuelt.

I en anden afgørelse fra Ankestyrelsen fastslås det, at robotstøvsugere betragtes som et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo på linje med for eksempel vaskemaskiner, opvaskemaskiner, mikrobølgeovne, som kommunen ikke er forpligtet til at yde tilskud til.

- Så vi kommer nok ikke nogen vegne med vores protest over, at folk skal have en udgift til at købe sig en robotstøvsuger, erkender Elly Bloch.

Til gengæld finder hun det stærkt kritisabelt, at forslaget til ny kvalitetsstandard for praktisk hjælp lægger op til, at der kan tildeles 15 minutters manuel støvsugning hver 12. uge.

- Det kan ikke være forsvarligt, at en ældre og måske svagelig borger skal udsættes for så sjælden rengøring, at det kan indvirke på pågældendes sundhed. Hjælp til støvsugning 15 minutter hver tredje måned langs paneler og hjørner, hvor robotstøvsugeren ikke rigtig kan komme ind, det er ikke godt nok, mener formanden for handicaprådet.

Sagen har også været behandlet i seniorrådet i denne uge. Her blev forslaget om de nye kvalitetstandarder taget til efterretning.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.