Landmand skal lufte ud i stalden hver uge - så er miljøgodkendelsen på plads

Politikerne giver en omdiskuteret miljøgodkendelse på betingelse af, at forventede regler overholdes

Gyllekanalerne i stalden på Frøslevgård skal tømmes noget oftere end nu, hedder det i betingelserne for at give miljøgodkendelse.  <i>Arkivfoto: Bo Lehm</i>

Gyllekanalerne i stalden på Frøslevgård skal tømmes noget oftere end nu, hedder det i betingelserne for at give miljøgodkendelse.  Arkivfoto: Bo Lehm

FRØSLEV:"Forvaltningen vurderer at det derfor ikke vil være forbundet med yderligere arbejde eller omkostning at stille krav om hyppig udslusning af gylle fra alle staldafsnit med svin over 30 kilo på Elsøvej 262."

Denne lidt omvendte formulering i sagsakterne vedrørende miljøgodkendelse af en omlægning af produktionen af slagtesvin på ejendommen Frøslevgård blev i denne uge fulgt af politikerne i Morsøs udvalg for teknik og miljø. Miljøgodkendelsen gives på betingelse af en ny lov, der blev fremsat som forslag i Folketinget inden valget 1. november. 

I praksis vil beslutningen betyde, at gyllekanalerne under de dele af stalden, hvor der går slagtesvin, skal tømmes hver uge, hvilket efter det oplyste er fire gange så ofte som nu. Herved reduceres gyllens lugtgener og frigivelse af metan fra stalden betragteligt.

- I Husdyrbrugsloven er der nogle kriterier for lugt til byzone. Geneafstanden fra Frøslevgård til Frøslev by er så stor, at der er mulighed for at dispensere fra krav om lugtreduktion ved blandt andet luftrensning. Det gør vi, for det er den måde, vi har valgt at gribe tingene an på her på Mors. Men samtidig udnytter vi muligheden for at stille supplerende krav, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard.

Den nye lov, der påbyder hyppig udslusning af gylle, skulle gælde fra 1. januar 2023. Der er lagt op til, at der kun vil blive få muligheder for at dispensere fra loven, og kommunens administration vurderer ikke, at det bliver muligt at dispensere i Frøslevgårds tilfælde på grund af staldanlæggets alder.

- Vi ved ikke, hvornår det nye folketing får vedtaget loven, men det kommer til at ske. Men vi stiller krav om hyppigere udslusning med baggrund i lovforslaget. Det krav kommer ansøgerne ikke uden om, når de realiserer planerne om omlægning, siger Meiner Nørgaard.

Kurt Agerholm, der ejer Frøslevgård sammen med sin far Jørgen Agerholm, har over for Nordjyske tidligere beskrevet, at omlægningen bunder i slagteriernes krav om at modtage større slagtesvin. Han udtrykte samtidig, at Frøslevgård er indstiller på at følge loven.

Skeptiske naboer i Frøslev by

En beboer i Frøslev, Anders Holmgaard, kritiserede dengang, at kommunen var indstillet på at dispensere fra kravene om lugtreduktion. Det samme gjorde parret Solveig og Verner Jensen, der som naboer på Rødebro i Frøslev indsendte det eneste høringssvar, da ansøgningen var i offentlighedsfase i oktober. 

Nu siger Verner Jensen, at han ikke kan vurdere effekten af den påkrævede tømning af gyllekanalerne.

- Vi siger bare, at vi skal være fri for de lugtgener. Folk, der besøger os, siger, at der lugter af gris. Det samme siger mange af vores naboer, for langt de fleste i den nordlige del af byen er berørt af det. Ud over lugten er vores tage unormalt mosbegroede. Der har før været stillet krav, men enten er der blevet givet dispensation, eller også sker der ikke noget. Da de i sin tid byggede stalden, havde Skov i Glyngøre lavet et forslag til en foranstaltning, der kunne optage lugtgerne fra luften. Men det blev landmanden fritaget for med den begrundelse, at det var alt for dyrt, siger Verner Jensen. 

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.