Fejl i risikovurdering: Forkerte tal overdrev antallet af nordjyder smittet med virus fra mink

Der var flere misvisende tal og oplysninger om coronasmitte fra mink i den risikovurdering fra SSI, regeringen modtog før mink-indgreb

Statens Serum Institut skrev 3. november i en risikovurdering til Fødevareministeriet, at "omtrent halvdelen" af alle nordjyder var smittet med minkvarianter. Tallet var 37 procent. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Statens Serum Institut skrev 3. november i en risikovurdering til Fødevareministeriet, at "omtrent halvdelen" af alle nordjyder var smittet med minkvarianter. Tallet var 37 procent. Grafik: Christian Made Hagelskjær

OBS: Statens Serum Institut har efterfølgende rettet fejlene i det bilag, der omtales i artiklen

NORDJYLLAND:Ikke alene manglede retsgrundlaget, da regeringen 4. november beordrede aflivning af alle landets mink.

NORDJYSKE kan dokumentere, at der er flere misvisende og direkte fejlagtige oplysninger i den risikovurdering fra Statens Serum Institut, som Miljø- og Fødevareministeriet modtog 3. november - dagen før regeringens beslutning om at aflive alle mink og lukke syv nordjyske kommuner.

I alle tilfælde er der tale om, at de misvisende oplysninger forstærker billedet af, hvor udbredt minksmitten er blandt nordjyder.

- Det er en meget upræcis formidling og kommunikation af specifikke fakta og data, siger professor og virolog Søren Riis Paludan fra Aarhus Universitet til NORDJYSKE.

- Man ser samtidig en klar tendens til systematisk at overdrive tallene, og det er ikke acceptabelt. Man kan få den mistanke, at data skulle bruges til et forud defineret formål, lyder det fra Søren Riis Paludan.

Risikovurderingen fra Statens Serum Institut, SSI, blev sendt til Fødevareministeriet 3. november, dagen før det pressemøde, der afgjorde fremtiden for de nordjyske minkavlere. Vurderingen var medvirkende til regeringens beslutning om at aflive alle mink og lukke 280.000 borgere i syv nordjyske kommuner inde. Risikovurderingen har fokus på, hvordan det kan påvirke folkesundheden, hvis minkavlerne fortsætter deres produktion efter aflivning af smittede dyr.

Konklusion lyder, at "En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner".

SSI erkender fejl

I risikovurderingen indgår bl.a et bilag, (OBS de fejl, denne artikel påpeger, er nu rettet i bilaget) hvor Statens Serum Institut i bundlinjen af en tabel angiver, at der i august, september og oktober er konstateret minkvarianter i 37 procent af de virusprøver fra smittede, som man har undersøgt. Men det er en fejl, kan NORDJYSKE dokumentere. Antallet af smittede med minkvariant i de tre måneder udgjorde ikke 37 men derimod 26 procent.

Grafik:
Satens Serum Instituts risikovurdering 3. november 2020.. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Andelen på 37 procent smittede med minkvarianter dækker hele perioden, fra de første minkfarme blev smittet i begyndelsen af juni, frem til 31. oktober, så det var den periode, der skulle være angivet på bundlinjen.

Den fejlbehæftede tabel indgår som bilag til "Risikovurdering for human sundhed ved fortsat minkavl".

NORDJYSKE forelagde SSI fejlen onsdag formiddag, og SSI bekræftede samme dag, at der er tale om en fejl, som man ville rette hurtigst muligt. Det er endnu ikke sket i skrivende stund - fredag eftermiddag klokken 15.30.

Ikke halvdelen

I bilaget konkluderes, at ”omtrent halvdelen af nordjyske tilfælde af humane SARS-CoV-2 er direkte eller indirekte forårsaget af smittede mink”.

Det er heller ikke korrekt. Siden smitten brød ud på de første minkfarme og frem til 31. oktober, har man – ifølge SSIs egne tal - undersøgt virus fra 535 smittede nordjyder. Blandt dem var 200 smittet med minkvarianten. Det svarer til 37 procent.

Grafik:
Statens Serum Instituts risikovurdering 3. november 2020.. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Ikke desto mindre gengives oplysningen om minksmitte hos ”omtrent halvdelen” af de smittede nordjyder gang på gang, når der argumenteres for en aflivning.

Det er korrekt, at hvis man ser på oktober måned alene, var 53 procent smittet med minkvarianter på et tidspunkt, hvor relativt få prøver blev sekventeret. Siden er der sekventeret langt flere prøver, der viser, at tallet var faldende og endte på 38 procent for oktober.

50 .... eller 26 procent

I selve risikovurderingen står, at "Siden primo august 2020 er der konstateret smitte på 168 minkfarme i Region Nordjylland – alle med SARS-CoV-2 minkvariant. Sideløbende hermed er der konstateret en stigende forekomst af SARS-CoV-2 blandt borgere i Region Nordjylland, hvor nu ca. halvdelen skyldes SARS-CoV-2 minkvariant (for detaljer se Bilag 1)” .

Der er ikke dokumentation for at "ca. halvdelen" er smittet med minkvarianter. Skemaet viser derimod, at der blandt de 443 prøver, der er sekventeret siden primo august, er 116 smittet med minkvariant, dvs. 26 procent.

Her fandt vi tallene

NORDJYSKE har gennemgået en lang række dokumenter, notater og bilag i sagen.

Ved gennemgang af SSIs risikovurdering á 3. november stod det klart, at der var flere fejl, hvad angår omfanget af minksmitte blandt smittede nordjyder.

I risikovurderingens bilag 1 var der fejl i tabellen, der angav at 37 procent af de smittede var smittet med minkvarianter i august september og oktober. Det korrekte tal er 26 procent bekræfter SSI overfor NORDJYSKE.

De 37 procent smittet med minkvarianter dækker perioden fra 1/6 til 31/10.

I risikovurderingens bilag 1 står i sammenfatningen, at "omtrent halvdelen" af de nordjyske covid-19 smittede, er smittet med minkvarianter.

Det korrekte tal er 37 procent, i perioden fra 1. juni til 31. oktober.

I oktober isoleret set er 53 procent af de smittede, smittet med minkvarianter (tallet er siden faldet til 38%, i takt med at flere prøver er sekventeret).

På pressemødet 4. november blev det adskillige gange påpeget, at mink vurderes at være en fare for folkesundheden. Det er stadig ikke dokumenteret i hvilket omfang, der er tale om smitte med minkvarianter i lokalsamfund udenfor farmene.

NORDJYSKE har gentagne gange forsøgt at få SSI til at gøre rede for, hvor mange nordjyder der har været smittet med minkvarianten, udover minkavler, familie, ansatte og andre med tilknytning til farmene. Det har ikke været muligt at få oplyst, og senest skriver SSI at man er ved at ”udarbejde en detaljeret rapport om dette emne”.

NORDJYSKE har bedt om en kommentar til de fejlagtige oplysninger i risikovurderingen fra såvel fødevareministeren, sundhedsministeren som Statens Serum Institut. Ingen af de pågældende har ønsket at kommentere sagen - Miljø- og Fødevareministeriets pressetjeneste henviser til SSI.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.