Flere kameraer i Nordjylland: Her bliver du snart overvåget af politiet

Ny lovgivning har banet vej for markant mere overvågning af det offentlige rum

Arkivfoto Henrik Bo

Arkivfoto Henrik Bo

NORDJYLLAND:Vi skal vænne os til, at der er langt større sandsynlighed for, at vi bliver filmet, når vi bevæger hos rundt i det offentlige rum.

Både politi, offentlige myndigheder og private har nemlig fået markant øget mulighed for at filme løs på offentlige veje, gader og pladser.

Og hos politiet er man allerede klar til at sætte flere kameraer op. I 2021 bliver der sat 100 nye kameraer i hele landet, hvoraf Nordjyllands Politi får 10 nye kameraer.

I forvejen har Nordjyllands Politi kameraer i Jomfru Ane Gade og på Boulevarden i Aalborg, men med de nye kamerarer får politiet nu også ekstra øjne i Frederikshavn.

Første overvågningszone i Frederikshavn


Grafik: Første overvågningszone i Frederikshavn
Kilde: Nordjyllands Politi. Kortdata © Openstreetmap-bidragydere. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Hovedparten af de nye politikameraer bliver nemlig placeret i Søndergade i Frederikshavn. Derudover bliver overvågningen i Aalborg udvidet med kameraer i Bispensgade mellem Kattesundet og C. W. Obels Plads.

Et stykke af Bispensgade skal overvåges


Grafik: Et stykke af Bispensgade skal overvåges
Kilde: Nordjyllands Politi. Kortdata © Openstreetmap-bidragydere. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Udvidelsen af politiets overvågning er en konsekvens af de nye love om øget overvågning i det offentlige rum, som trådte i kraft 1. juli.

- Kameraer er et vigtigt redskab

Og der er ingen tvivl om, at politiet er glade for at få flere øjne i det offentlige rum. Overvågningskameraerne er et vigtigt redskab, lyder det fra politiinspektør Claus Danø, Nordjyllands Politi.

- Kameraerne er et vigtigt redskab for os. De har både en forbyggende effekt og er et vigtigt redskab i efterforskningen. Videomateriale kan hjælpe os med at finde frem til en gerningsmand, og det er et vigtigt bevis i retten, siger politiinspektøren og tilføjer:

- For jeg er godt klar over, at volden i Jomfru Ane Gade er impulsstyret, og at man måske ikke tænker over, at man bliver overvåget, men i de tilfælde er optagelserne vigtige som bevis.

Derudover vil vagtcentralen på politistationen i Aalborg kunne bruge kameraerne til at se med live i de tilfælde, hvor der sker noget, eller hvor politiet har fået efterretninger om, at der kan ske noget, fortæller Claus Danø.

Placeringen af de nye kameraer i Nordjylland er heller ikke tilfældigt valgte. Kameraerne filmer omkring restaurationsmiljøet, hvor bølgerne nogle gange går højt i nattelivet.

- De hænger på steder, hvor - når vi trækker statistik - kan se, at der er mere vold, salg af stoffer, hærværk og uorden, siger Claus Danø.

Politiinspektøren mener derfor heller ikke, at der er ikke tale om overvågning af borgerne.

- Det er altså ikke sådan, at vi sidder og kigger på folk om dagen, når de går på Boulevarden eller er ude at handle i gågaden. Hvorfor skulle vi det? Det bliver heller ikke sådan, at vi kommer til at kigge på skærmene hele tiden, for det har vi slet ikke ressourcer til, siger Claus Danø.

- Men vi har muligheden for at kigge med, hvis der sker noget. Og så optager kameraerne hele tiden, så vi kan gå tilbage og kigge på optagelserne, hvis der er sket noget.

Hvis der bliver mulighed for det, så vil Nordjyllands Politi gerne vil have endnu flere kameraer op.

- Vi har ansøgninger til flere kameraer, hvis muligheden åbner sig, siger Claus Danø.

Kameraer må filme mere ud på offentlig vej

Den øgede politiovervågning er en direkte udløber af udspillet "Tryghed i det offentlige rum", som regeringen lancerede sidste år.

I maj vedtog et bredt flertal i folketinget så de love, der nu baner vej for, at en lang række aktører kan videoovervåge en langt større del af offentlige steder.

Hovedpunkterne i de nye regler er, at kommuner, andre offentlige myndigheder og private virksomheder nu får udvidet det område, hvor kameraerne må filme.

De må altså dreje kameraet længere væk fra ens egen bygning og ud mod gaden, så man kan se, hvad der foregår derude, og på den måde vil et langt større andel af det offentlige rum i Danmark været dækket af et kamera, der sidder på f.eks. en butik i gågaden, et byggemarked, en tankstation eller en offentlig bygning.

Og alle de kameraer får politiet nu overblik over i et stort register, og i særlige tilfælde får politiet endda mulighed for at overtage kameraerne.

Sådan bliver vi overvåget

Kommuner:

Med den nye lovgivning har kommuner nu mulighed for at tv-overvåge gader, veje og pladser, hvis det fremmer trygheden. Altså, hvis man vurderer, at der er veje, hvor borgere føler sig utrygge ved at færdes, så kan der sætte overvågning op. Det kræver dog, at kommunen får tilladelse af politiet.

Andre offentlige myndigheder og private:

Både offentlig myndigheder og private virksomheder får øge mulighed for at tv-overvåge arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne bygningers indgange og facader. Og nogle private virksomheder og offentlige myndigheder kan faktisk overvåge helt op til 30 meter fra, hvor virksomheden eller myndigheden er placeret. Tidligere var denne grænse 10-15 meter.

Politiet kan endda pålægge offentlige myndigheder at sætte kameraer op for at fremme trygheden.

POLCAM:

Alle kameraer, der overvåger det offentlige rum skal registreres i politiets register over tv-overvågningskameraer, POLCAM, så politiet hurtigt og nemt kan få fat i overvågningsbilleder, hvis der er brug for det.

Politiet:

Udover de 300 kameraer, som politiet vil sætte op i hele landet, så har politiet reelt mulighed for at få adgang til tusindvis af kameraer.

Retsplejeloven er nemlig blevet ændret, så politiet kan overtage andre myndigheders og privates tv-overvågning i forbindelse med at forebygge eller efterforske kriminalitet. Det gælder dog ikke kameraer i private hjem.

Der er dog en række betingelser, før politiet kan få adgang til andres videoovervågning. Lovovertrædelsen, der efterforskes, skal mindst kunne give seks års fængsel, og så skal de almindelig principper om proportionalitet overholdes.

Politiet skal også have en dommerkendelse, før de må overtage andres overvågning, men denne tilladelse fra retten kan fås med tilbagevirkende kraft, hvis det bliver vurderet, at øjemedes forspildes, hvis der først skal bruges tid på at få en dommerkendelse.

Nogle er glade - andre er bekymrede

Den nye lovgivning gør det dog klart, at den øgede overvågning af det offentlige rum skal være klart nødvendigt for at bekæmpe kriminalitet.

Og det er lige dét, kameraerne kan, hvis man spørger politiet. Politiet mener, at de nye muligheder for mere overvågning vil have både en forbyggende, tryghedsskabende og efterforskningsmæssig effekt og kunne bidrage til samfundets samlede værn mod sikkerhedstrusler.

Sådan lød det i Rigspolitiets høringssvar i forbindelse med behandlingen af lovforslaget i folketinget.

Hos dem der har sat kameraerne op ved butikker, kontorer eller virksomheder er der også stor begejstring over, at man nu kan filme meget mere af de offentlige arealer uden om bygningerne.

Detailhandlen, byggecentre, Dansk Erhverv, flere kommuner og sikkerhedsbranchen har i deres høringssvar givet udtryk for, at mere overvågning kan være med til at forhindre og opklare indbrud og tyverier fra butikker og virksomheder, mens kommuner vil bruge overvågning som tryghed på de gader, hvor borgerne føler sig utrygge.

Men det var langt fra alle, der strøg lovforslaget med hårene. Især stillede flere spørgsmålstegn ved den del med, at overvågning faktisk skulle have den effekt, som politiet mener.

Det Kriminalpræventive Råd skrev i deres høringssvar:

"Fra forskningen ved vi, at tv-overvågning kun har en dokumenteret forebyggende effekt med henblik på at afholde potentielle gerningsmænd fra overhovedet at begå kriminalitet i nogle helt bestemte situationer – fx hærværk og indbrud i biler på offentlige parkeringspladser og i parkeringshuse. Der foreligger altså ikke et forskningsbaseret grundlag for en generel udvidelse af brugen af tv-overvågning med henblik på at forebygge voldsomme hændelser. Det fremgår imidlertid af lovforslaget, at politiet har givet udtryk for, at tv-overvågningen er et godt efterforskningsmiddel."

Andre er bekymrede for, at vi er på vej til et overvågningssamfund, der indskrænker borgernes rettigheder:

"Kombinationen af flere private TV-overvågningskameraer rettet mod områder med almindelig færdsel, den obligatoriske registrering i POLCAM-registeret og lovforslaget om politiets overtagelse af TV-overvågning kan inden for ganske få år give staten (politiet) adgang til en nærmest fuldstændig kortlægning af borgernes færden i det offentlige rum", lød det fra IT-politisk Forening.

"Ved at tillade en række myndigheder og borgere at foretage overvågning, indskrænker man imidlertid andre borgeres frihed og retssikkerhed ved at tilsidesætte deres mulighed for at kunne færdes i det offentlige rum, uden at denne færden bliver registreret, og der eventuelt videregives oplysninger herom.", lød det fra Advokatrådet i deres høringssvar.

De kritiske høringssvar vandt dog ikke indpas, og loven blev vedtaget med 79 stemmer mod 18.

Regeringen, Venstre, DF, SF, Konservative og Nye Borgelige stemte for, mens Radikale Venstre, Liberal Alliance, Enhedslisten, Alternative og løsgængere stemte imod.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Breaking
Følg snestormens rasen live - al busdrift i Nordjylland er indstillet
Luk