KV21

By og land klistres til med valgplakater - her er 10 vigtige regler, du skal kende

Mange tusinde valgplakater sprøjtes den kommende tid ud over gader og stræder

Regn og rusk kan få plakater til at glide ned ad lysmasten, så de ikke længere overholder reglen om at være mindst 2,3 meter over fortov og cykelsti, for ikke at genere forbipasserende. Arkivfoto: Peter Langkilde

Regn og rusk kan få plakater til at glide ned ad lysmasten, så de ikke længere overholder reglen om at være mindst 2,3 meter over fortov og cykelsti, for ikke at genere forbipasserende. Arkivfoto: Peter Langkilde

NORDJYLLAND:Valgplakater er kendt for at sætte sindene i kog og skabe ballade og debat - ikke kun på grund af deres budskaber, men også fordi der er mange og indviklede regler, der skal overholdes, for at de er lovlige.

Hvor, hvornår og hvordan skal de placeres? Her får du de vigtigste regler:

1. Plakater op - plakater ned

Arkivfoto

Arkivfoto

Plakater til kommunal- og regionsrådsvalget må tidligst opsættes på offentlig vej i byer lørdag 23. oktober klokken 12. De skal være taget ned igen inden døgnets afslutning onsdag 24. november. Det kræver ikke en tilladelse, hvis man overholder de særligt fastsatte regler for valgplakater

2. Så store - og med navn

Arkivfoto: Bente Poder

Arkivfoto: Bente Poder

Valgplakater skal være monteret på en vejrbestandig plade og må ikke være større end 0,8 m2 - altså f.eks 80x100 cm - ellers kræver det en særlig tilladelse. Det skal fremgå af valgplakaterne, hvem der har hængt dem op, herunder navn, adresse, e-mail og telefonnummer på en person, der kan kontaktes.

3. Her må de placeres

Arkivfoto

Arkivfoto

På kommune- og statsveje må valgplakater på vejarealet kun ophænges på master til gadebelysning, hegn, vejtræer samt særlige stativer til valgplakater. På private fællesveje i by og bymæssigt område må valgplakater kun ophænges på gadebelysningsmaster.

Plakater skal fastgøres forsvarligt med strips og snore, ikke med søm og skruer. Der må ikke saves eller beskæres i træer, og plakaterne må ikke dække for færdselstavler, forhindre oversigtsforhold eller på anden måde udgøre en fare for trafiksikkerheden.

4. Ikke for lavt - ikke for højt

Arkivfoto

Arkivfoto

Valgplakater skal ophænges mindst en halv meter fra kørebanen eller 30 cm fra cykelstiens kant, målt fra den nærmeste kant af plakaten . Den skal være placeret mindst 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti, målt fra den nederste kant, så selv de højeste fodgængere og cyklister ikke banker hovedet ind i dem. Der skal være en afstand på mindst 1,5 m op til strømførende ledninger, målt fra plakatens øverste kant.

5. Her må plakater ikke placeres

Arkivfoto

Arkivfoto

Der må ikke ophænges valgplakater på eller over motorveje, motortrafikveje og tilkørselsramper. De må ikke placeres i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign på strækninger hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t - eller midlertidigt nedsat til 60 km/t.

Der må ikke ophænges plakater på færdselstavler, vejvisningstavler eller andet vejudstyr - heller ikke på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.

6. Hvis ophængning er ulovlig

Valgplakater til kommunal- og regionsvalget

Valgplakater til kommunal- og regionsvalget

Valgplakater, som er hængt op i strid med reglerne, skal nedtages inden 24 timer efter, at vejmyndigheden har givet påbud om fjernelse af plakaten. Kommune eller Vejdirektorat kan kræve plakater fjernet hvis de er ulovligt ophængt, ophængt udenfor den tilladte periode eller hvis de ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger. Plakater kan fjernes øjeblikkelig, hvis de er til fare for trafiksikkerheden.

7. Ulovlige plakater koster

Arkivfoto: Bo Lehm

Arkivfoto: Bo Lehm

Hvis kommune, Vejdirektorat eller politi har udgifter til at fjerne valgplakater eller udbedre skader på træer, master og lign. sendes regningen til den der er ansvarlig for ophængningen. Hvis det ikke er muligt at finde frem til den kontaktperson, der skal betale, kan regningen blive sendt til den politiker, der agiteres for på plakaten.

8. Bannere, biler og trailere

Arkivfoto: Martin Damgård

Arkivfoto: Martin Damgård

Hvis man vil ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder og lign., på areal der hører til offentlig vej skal der søges om tilladelse hos kommunen (kommunale veje) eller Vejdirektoratet (statslige veje). På privat grund skal man have ejerens tilladelse.

Det er tilladt at anvende køretøjer forsynet med valgplakater. Politiet kan dog forbyde anvendelsen, hvis det forstyrre sikkerheden. Hvis en trailer forsynes med valgbanner skal traileren benyttes som trailer og må ikke placeres som stationær reklamesølje på vejarealet. Det vil kræve en særlig tilladelse efter vejloven.

9. Hvad må man på privat grund?

Arkivfoto

Arkivfoto

Det er lovligt at hænge et valgbanner op inde på privat grund hvis man har ejerens tilladelse, og det ikke er til ulempe for færdsel og trafik. Hvis det er på en privat grund inden for bymæssig bebyggelse, er der ikke fastsat regler for hvornår valgmateriale må sættes op.

Hvis det er ude i det åbne land gælder Naturbeskyttelsesloven - tidligere var det f.eks tilladt ubegrænset at sætte halmballer og skilte op med valgplakater - en ny regel betyder, at det først må ske fra midnat natten til lørdag. På private fællesveje udenfor bymæssig bebyggelse gælder andre regler.

10. Love bag regler

Regler for ophængning af valgplakater beskrives i en folder fra Vejdirektoratet og uddybes i vejloven og privatvejloven, på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside, samt i bekendtgørelse fra 2018 til naturbeskyttelsesloven. Hvis plakater påvirker trafiksikkerheden er det færdselsloven, der benyttes til at gribe ind. I sjældne tilfælde kan en kommunal lokalplan have særlige bestemmelser.

****

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.