Naboer til planlagt energianlæg: - Det her handler om ren og skær cool cash

Naboerne til et planlagt energianlæg i et område nord for Aabybro mener, at borgmester går projektmagers ærinde og glemmer borgerne

Søren Haese og Poul Christensen føler sig kørt ud på et sidespor i sagen om en planlagt energiø. <i>Arkivfoto: Claus Søndberg</i>

Søren Haese og Poul Christensen føler sig kørt ud på et sidespor i sagen om en planlagt energiø. Arkivfoto: Claus Søndberg

JAMMERBUGT:Beboere i et område nord for Aabybro gruer for udfaldet af det møde, som kommunalbestyrelsen holder i den kommende uge. 

Her skal de 27 kommunalpolitikere tage stilling til et kommuneplantillæg, der skitserer udpegning af interesseområder til solceller, biogas og vindmøller. 

Forleden godkendte økonomiudvalget sagen, og 27. april skal kommunalbestyrelsen drøfte punktet.

Søren Haese bor i området, der er udset til at danne rammen om projektet, som kaldes "Danmarks første energiø på land".

Han spår, at der er et flertal for at følge indstillingen fra forvaltningen, som lyder på at fastholde interesseområdet ved Rendbæk Øst/Toftegårdsvej til solceller, biogas og på sigt også et Power to X-anlæg.

Han begrunder sin fornemmelse med, at det har været hensigten fra begyndelsen - allerede da vindmølleprojektet kaldet "Rendbæk Øst" kom på bordet - at området skulle huse en solcellepark på et 670 hektar stort areal og et biogasanlæg ved Ny Toftegård.

- Det her handler om ren og skær cool cash, og at borgerne og naturen ikke skal inddrages, selv om det har vidtrækkende konsekvenser for dem herude, siger Søren Haese.

- Proces indledt i oktober

En gruppe borgere har søgt aktindsigt og er ad den vej kommet i besiddelse af flere dokumenter, som Søren Haese mener, indikerer, at borgmester Mogens Chr. Gade (V) - allerede i oktober sidste år - igangsatte en proces, som skulle bane vejen for energiøen.

En mail afsendt 9. oktober 2022 fra Bertel Maigaard, BicoCirc, som står bag projektforslaget, til Mogens Chr. Gade indeholder et udkast til en skrivelse til Indenrigs- og Boligministeriet, hvor der gøres opmærksom på at, "Jammerbugt Kommune, lodsejer samt projektudvikler BioCirc, er i gang med planlægning af en landbaseret energiø, som er delvist lokaliseret i screening-området for det nye nationale testcenter for vindmøller".  

Endvidere fremgår det, at et ønske er, at der "i videst muligt omfang tages hensyn til, at den planlagte energiø, og at testområdet udpeges således, at det ikke får indflydelse på realiseringen af energiøen".

14. oktober er der sendt en skrivelse til Bolig- og Indenrigsministeriet på Jammerbugt Kommunes brevpapir med stort set samme ordlyd som i udkastet fra BioCirc - dog med en tilføjelse at to mindre områder, udpeget til screening ved Brovst og Attrup, ikke er reelle alternativer, særligt på grund af nærhed til byer.

Afsendere er Mogens Chr. Gade og førnævnte Bertel Maigaard.

- Det er afsendt i oktober, og efter min mening harmonerer det ikke med, at borgmesteren på et borgermøde i januar siger, at der ikke er besluttet noget endnu, siger han og fortsætter:

- Jeg tager dette brev som et udtryk for, at borgmesteren går BioCirc's ærinde over for staten, for med den skrivelse tilkendegiver man - på et tidspunkt, hvor borgerne slet ikke er bekendte med planerne - at man vil Energiø Jammerbugt i Store Vildmose

Møde var et spil for galleriet

Det omtalte borgermøde fandt sted 30. januar, hvor fire interesseområder til etablering af vindmøller, solceller og biogas, blev præsenteret. 

Her redegjorde teamleder for planafdelingen, Kell Agerbo, og Mogens Chr. Gade for projekterne, og borgmesteren gav på mødet udtryk for, at det er tidligt i processen, og det er stadig muligt at lave en anden afgrænsning af områderne for at tilgodese natur og naboer. 

- På borgermødet gav jeg udtryk for, at jeg ikke troede på, at kommunen ikke var i gang med processen, og det brev viser med al tydelighed, at de er meget længere i den proces, end de ville stå ved på borgermødet, siger Søren Haese og mener, at borgermødet blot var et "spil for galleriet".

- I min optik blev borgermødet kun afholdt for at kvittere overfor befolkningen, at planerne er præsenteret for offentligheden. Jeg har svært ved at have tillid til forvaltningen, borgmesteren og udvalget, når vi kan se, at borgerne herude ikke skal høres. Hvis kommunalbestyrelsen har et flertal bag sig, tromler den bare hen over borgerne og er ligeglade med os som borgere, naboer og vælgere, siger han.

Borgmester baner ikke vejen 

Borgmester Mogens Chr. Gade afviser, at han med skrivelsen afsendt sammen med BioCirc, går projektmagerens ærinde.

- Jeg følger bare den planmæssige vej, som vi har valgt at gå. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vi vil have få, men store projekter i første omgang. Og det er klart, at skal man lave en planlægning for et projekt,  skal man også sørge for, at den planlægning har en chance for at blive realiseret, siger Mogens Chr. Gade.

-  I den forbindelse er vi nødt til at sikre, at store møller ikke står i vejen, siger han og tilføjer, at hans ageren er normal praksis.

- Når man har nogle, der vil lave et projekt i vores kommune, prøver vi at sikre, at de fornødne rammer for at lave projektet, er til stede. 

Borgmesteren oplyser, at planlægningen endnu befinder sig i den indledende fase. Forude venter en konkret planlægning, som er mere omfattende, og hvor borgerne igen kan komme til orde.

- Udpegning af interesseområder er step nul, og nu venter hele processen omkring lokalplan, VVM-redegørelse, og her er der også mulighed for at blive hørt, siger han og kalder kritikken om, at borgermødet er et spil for galleriet, som værende skudt helt ved siden af.

- Jeg synes, at det er ganske glimrende, at kommunen vælger at afholde et borgermøde, inden vi beslutter, hvilke ting der eventuelt skal være, så det var ikke et spil for galleriet - tværtimod - og jeg tror, mange syntes, at det var et godt og oplysende møde, siger han.

Energiø Jammerbugt

  • Projektet kaldes Jammerbugt Go Green og omhandler etablering af solcelleparker, vindmøller og biogasanlæg på følgende lokationer i Jammerbugt Kommune: Søengene; 170 hektar, Toftegårdene; 400 hektar, Åstrup; 270 hektar, Tagmarksvej i Brønderslev Kommune; 145 hektar. Dertil kommer 15 allerede planlagte vindmøller.
  • Ifølge BioCirc vil projektet blandt andet medføre op mod 100 nye grønne arbejdspladser og oprettelse af en almennyttig fond, hvor en større andel af profitten fra udviklingen af arealer med vedvarende energi overføres til. Fondens formål er at opføre større anlægsaktiver f.eks. sportshaller, parker osv. som overdrages til Jammerbugt Kommune og gør det attraktivt at være borger og virksomhed i Jammerbugt Kommune.

Det er ikke kun ovennævnte projekt, der møder borgermodstand. I alt har fire interesseområder været i offentlig høring: Kaasholm og to områder i Klim. I høringsperioden er der indkommet i alt 43 høringssvar, og hovedparten har omhandlet projektet i Rendbæk Øst/Toftegårdsvej.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.