Ingen avl i 2021 var værste minkscenarie for branchen

2. november 2020 troede direktør i Kopenhagen Fur stadig, det var muligt at beholde i hvert fald avlsdyr.

Chok.

Sådan beskriver en direktør i Kopenhagen Fur sin reaktion, da de nogle timer inden et skelsættende minkpressemøde 4. november 2020 får at vide, at alle mink i Danmark skal aflives.

- Det var fuldstændig uden for vores forestillingsevne, siger Sander Jacobsen torsdag, hvor han afhøres i Minkkommissionen.

Sander Jacobsen er direktør for dyresundhed og interessevaretagelse i Kopenhagen Fur, og han var en af de repræsentanter for minkerhvervet, der deltog i møder med Statens Serum Institut (SSI), Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet i dagene op til beslutningen om masseaflivningerne.

Med ham til møderne var også Tage Pedersen, der er formand for Danske Minkavlere og Kopenhagen Fur. Han skal afhøres senere torsdag om minksagen.

Og mens der i forskellige ministerier allerede tidligere på efteråret blev talt om et scenarie med aflivning af alle mink, var det ikke noget, minkbranchen hørte om.

Sander Jacobsen fortæller, at Kopenhagen Fur havde holdt møder med Fødevarestyrelsen, men fik indtryk af, at beslutningskompetencerne på området lå et andet sted.

Derfor bad de om et møde med blandt andet SSI, og det fandt sted den 2. november 2020.

Her fortæller daværende faglig direktør i SSI Kåre Mølbak om fundet af en minkmutation, som potentielt kan true fremtidige vacciner.

Det kan få betydning for minkbranchen - dog får branchen ifølge Sander Jacobsen at vide, at det værst tænkelige scenarie går på, at de må beholde avlsdyr, men ikke må avle på dem i 2021.

- Det er slet ikke i spil, at man ikke kan have dyr. Det er worst case-scenariet, som vi forstår det på Kåre, at man ikke kan avle på dyrene i 2021, siger Sander Jacobsen til Minkkommissionen.

Det er et politisk flertal, som har nedsat kommissionen, der skal se på forløbet i forbindelse med beslutningen om at kræve alle mink i Danmark aflivet.

En beslutning, som det viste sig, at der ikke var lovgrundlag til, da den blev meldt ud på pressemødet med statsminister Mette Frederiksen (S) den 4. november 2020.

Kommissionen ser også på politiets brug af et actioncard - et talepapir - som blev anvendt ved opkald til minkavlere.

/ritzau/