Skæbnens time for kriseramt teater - enigt udvalg udtrykker kritik

Underskud i kriseramt teater ventes at blive 5,225 millioner kroner, men kommunen holder en hånd under stedet

I marts kom det pludselig frem, at Vendsyssel Teater havde store økonomiske problemer. <i>Foto: Lars Pauli</i>

I marts kom det pludselig frem, at Vendsyssel Teater havde store økonomiske problemer. Foto: Lars Pauli

HJØRRING:Det kom som en overraskelse for mange og tilsyneladende også for politikerne i byrådet i Hjørring Kommune, da det 10. marts kom frem, at det står særdeles skidt til med økonomien på Vendsyssel Teater. 

Først bad teatret kommunen dække et underskud i 2022 på 1,6 millioner kroner og et forventet underskud i år på 2,8 millioner kroner, da salget af billetter ikke har levet op til det budgetterede. Siden dukkede en ekstraregning på godt en million kroner op - fra for meget udbetalt coronastøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Dermed er den samlede regning nu på 5,225 millioner kroner.

Tirsdag skulle økonomiudvalget så tage stilling til om - og i så fald hvilken form for hjælp - Hjørring Kommune vil yde det kriseramte teater.

Lån og tilskud

Og politikerne i udvalget var enige om at holde hånden under teateret - og dels yde et tilskud og dels et lån. Tilskuddet er på 1,2 mio. kr., så teatrets egenkapital går i nul, hvilket er et krav for, at teatret kan få en årlig støtte på tre millioner kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen for at være et regionalt scenekunstnerisk kraftcenter. Og et lån på 4,025 millioner kroner, der skal betales tilbage over 30 år.

- Det var et enigt økonomiudvalg, der vedtog at anbefale byrådet denne model, fortæller borgmester Søren Smalbro (V).

Borgmester Søren Smalbro (V): - Vi blev også enige i udvalget om at udtrykke kritik af manglende rettidig information fra teatret til økonomiudvalget om situationen. <i>Foto: Bente Poder</i>

Borgmester Søren Smalbro (V): - Vi blev også enige i udvalget om at udtrykke kritik af manglende rettidig information fra teatret til økonomiudvalget om situationen. Foto: Bente Poder

Han tilføjer, at lånet er delt i to - et på tre millioner kroner og et på 1,025. Sidstnævnte beløb stemmer overens med den coronastøtte, som Slots- og Kulturstyrelsen kræver tilbagebetalt. Et krav som teatret ikke er enige i, hvorfor der stadig er en usikkerhed om udfaldet.

Kritik af teatret

- Vi blev også enige i udvalget om at udtrykke kritik af manglende rettidig information fra teatret til økonomiudvalget om situationen. Vi føler, at man har været for langsomme til at kommunikere, at der var et problem, siger en alvorlig borgmester.

Han henviser til et bestyrelsesreferat fra teatret fra 12. januar, hvoraf det fremgår, at teatret havde en sund og god likviditet.

Med til håndsrækningen følger også en række krav til teatret - og her blev man enige om endnu et krav: 

- Hvis regnskabet for 2022 bliver bedre, end man regner med i dag, så bliver vores lån tilsvarende mindre. Det gælder også, hvis en flink mand eller kvinde skulle komme forbi med en pose penge, understreger borgmesteren.

Fem krav + et ekstra til Vendsyssel Teater

  • Der iværksættes skærpet tilsyn straks i forbindelse med kapitaltilførslen med første opfølgning i juni 2023. Det skærpede tilsyn fortsætter, indtil Hjørring Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen er tilstrækkeligt betryggede ift. teatrets drift.
  • Vendsyssel Teater forpligtes til at genforhandle aftalen med Hjørring Revyen, så det sikres, at aftalen ikke belaster teatrets økonomi fremadrettet. Forvaltningen bemyndiges til at sikre, at dette vilkår efterleves.
  • Vendsyssel Teaters ledelse forpligtes til at inddrage bestyrelsen samt de offentlige bidragsydere på et tidligt tidspunkt, såfremt der opstår usikkerhed om, hvorvidt de økonomiske forudsætninger holder. Vendsyssel Teater sikrer, at det fremadrettet kan dokumenteres via bestyrelsesreferater, hvilke indsatser der iværksættes fra ledelsens og bestyrelsens side.
  • Vendsyssel Teater forpligtes til at efterleve budget og alle øvrige elementer i genopretningsplanen. Opfølgning herpå sker i forbindelse med det skærpede tilsyn og efterfølgende i forbindelse med det almindelige tilsyn.
  • Vendsyssel Teater forpligtes til at dokumentere, at de arbejder aktivt med anbefalingerne i Kulturministeriets publikation "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner". Opfølgning herpå sker i forbindelse med det skærpede tilsyn og efterfølgende i forbindelse med det almindelige tilsyn.
  • Hvis regnskabet for 2022 bliver bedre, end man regner med i dag, så bliver kommunens lån tilsvarende mindre.

Har udvalget fortsat tillid til teatrets bestyrelse?

- Vi har selv udpeget to medlemmer af bestyrelsen, mens andre har udpeget resten. Men det er klart, at når vi har et enigt udvalg, der udtrykker kritik af manglende rettidig information, så er der også noget bestyrelsesansvar i det, siger Søren Smalbro.

I byrådet

Han vil ikke garantere, at økonomiudvalgets anbefaling bliver fulgt i byrådet, når det 31. maj skal tage stilling til sagen.

- Jeg har ikke hørt andet, end at vi er enige i Venstre - og jeg har lyttet mig til, at det også er sådan i de andre partier, siger borgmesteren.

Økonomiudvalgsmedlem Jørgen Bing (SF), der selv er skuespiller, deltog ikke i behandlingen af punktet, da han i sagens natur er inhabil i forhold til beslutningen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.