Rød blok koster grøn vækst

"Grøn vækst kan løse krisen". Med det slogan turnerer statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og europaminister Nicolai Wammen (S) verden rundt.

Desværre ser vi det modsatte i Danmark: Med nye røde skatter skruer S-R-SF-regeringen ned for grønne vækstvirksomheder. Med NOx-afgiften, som S-R-SF-regeringen femdoblede i forbindelse med finanslovsaftalen med Enhedslisten, lægger rød blok yderligere pres på en lang række danske virksomheder, som gennem de seneste år har investeret store summer i ny miljø- og energiteknologi, der både har mindsket udslip og fremmet effektivitet og vækst. En af dem er cementvirksomheden Aalborg Portland, som netop roses til skyerne og hædres med internationale miljøpriser - fordi virksomheden for længst har levet op til skiftende regeringers tilskyndelser om at investere i miljøteknologi, der mindsker udledning af skadelige stoffer. Aalborg Portland er et mønstereksempel på en moderne virksomhed, der tager hensyn og investerer i både arbejdspladser og miljø. Ja, Aalborg Portland har investeret så massivt, at det ikke vil være muligt at reducere udslippene yderligere. Det erkender skatteministeren da også i et svar til Folketingets skatteudvalg. Alligevel vil Aalborg Portland med S-R-SF-regeringens finanslov alene i NOx-afgift skulle betale 50.000 kroner pr. medarbejder. Hvis virksomheden altså bliver i Danmark. For det er virksomhedens udenlandske ejere naturligvis blevet nødt til at overveje siden regeringsskiftet. Måske EU redder Aalborg Portland med et såkaldt bundfradrag, der betyder, at virksomheden ikke skal betale helt så meget mere, som S-R-SF-regeringen lægger op til. Men netop Aalborg Portland er beviset på, at nye røde skatter koster arbejdspladser i landet, hvor borgere og erhvervsliv i forvejen betaler verdens højeste skatter. Rød blok og røde skatter koster grøn vækst.