Frederikshavn

SF frygter for folkeskolen i Frederikshavn

Besparelser har ført til massefyringer og flugt til privatskolerne, sagde Allan Norré Pedersen ved 1. majfesten på Knivholt

SF’s Allan Norré Pedersen på talerstolen på Knivholt. Foto: Kurt Bering

SF’s Allan Norré Pedersen på talerstolen på Knivholt. Foto: Kurt Bering

FREDERIKSHAVN:- 1. maj går vi op imod egoisme og selvtilstrækkelighed og fejrer solidaritet og fællesskab.

Det sagde Allan Norré Pedersen, folketingskandidat for SF i Frederikshavnkredsen, ved 1. maj-festen på Knivholt.

SF’eren opfordrede alle landets kommuner til at indgå lokalaftaler om lærernes arbejdstid.

- Desværre lykkedes det ikke at få vedtaget en arbejdstidsaftale for lærerne, men processen er sat i gang.

- I 72 ud af 98 kommuner er der indgået lokalaftaler. Det hilser vi velkommen i SF, da vi kæmpede hårdt for den mulighed i forbindelse med folkeskolereformen. Politisk arbejder vi for, at det bliver udbredt til alle kommuner, så det lokale demokrati kan genoprettes på skolerne rundt om i landet, sagde Allan Norré Pedersen, der mener, at folkeskolen er underfinansieret.

- Det giver dårlige arbejdsforhold for lærere, pædagoger og ikke mindst børnene. Derfor skal vi sørge for de nødvendige ressourcer til folkeskolen i stedet for at spilde pengene på skattelettelser og billigere biler til Whiskybæltet, lød det fra SF’eren, der er bekymret for de frederikshavnske folkeskoler.

1 maj møde på knivholtFoto: Kurt Bering

1 maj møde på knivholtFoto: Kurt Bering

Folkeskole i krise

- Det er kommunerne, der er velfærdssamfundets rygrad. Her udføres langt størsteparten af velfærdssamfundets opgaver. Og her mærker man på sin krop, når regeringen og dens støtteparti begrænser kommunernes udgifter og indtægter ved hjælp af budgetrammer, udgiftsloft og skattestop.

I Frederikshavn Kommune har man - dels på grund af færre børn, dels på grund af en stram økonomi - været nødt til at lukke skoler og lægge skoler sammen. Det har desværre ført til massefyringer af lærere. 35 nedlagte stillinger i næste skoleår. Det er tæt på 10 procent af det samlede antal stillinger ved det frederikshavnske skolevæsen. Sammen med en i øvrigt stram kommunal økonomi har det bevirket, at flere og flere forældre sætter deres børn i privatskole. Det, finder jeg, er en meget uheldig udvikling, sagde Allan Norré, der ser frem til et regeringsskifte.

1 maj møde på knivholtFoto: Kurt Bering

1 maj møde på knivholtFoto: Kurt Bering

Regeringsskifte tak!

- Nok er nok! En ny, rød regering må genoprette respekten for dem, der sørger for os, når vi er syge. Når vi skal uddannes. Når vores børn skal passes. Når vi bliver ældre. Når natur og miljø skal plejes. En ny rød regering må på helt anden kontant vis anerkende det kolossale arbejde, der udføres af velfærdssamfundets kernetropper, sagde Allan Norré Pedersen. Der langede ud efter de lønmodtagere, der ikke bakker op om fagbevægelsen og fællesskabet men har meldt sig ind i de gule fagforeninger.

1 maj møde på knivholtFoto: Kurt Bering

1 maj møde på knivholtFoto: Kurt Bering

Gule snyltere

- Det går ud over min forstand, at nogle mennesker kan tænke så selvtilstrækkeligt, snæversynet og egoistisk, at de ikke vil yde deres bidrag til fællesskabet. De vil gerne nyde frugten af andres forhandlinger og arbejdskampe, men de vil ikke bidrage til, at denne kamp kan føres og vindes. Jeg kan ikke finde mere dækkende udtryk end snyltere og parasitter for disse mennesker. De snylter på andres arbejde, og jeg skal opfordre dem til at tænke sig grundigt om og melde sig under fanerne i de fagforeninger, der i 150 år har kæmpet den faglige kamp for at forbedre lønmodtagernes vilkår, og uden hvilke vi ikke havde fået det velfærdssamfund, vi i dag tager for givet.

1 maj møde på knivholtFoto: Kurt Bering

1 maj møde på knivholtFoto: Kurt Bering

Skandale for velfærdssamfundet

Den nuværende højrefløjsregering betegnede han som "en skandale for velfærdssamfundet".

- Gradvist er regeringen ved at afmontere det velfærdssamfund, som fagbevægelsen, Socialdemokratiet og venstrefløjen har kæmpet for i generationer. Man skal bemærke, at når de borgerlige taler om velfærdssamfundet, så indskrænker de det til sygehuse og ældrepleje. Disse to sektorer forsøger de at tale op, og det er jeg selvfølgelig enig i. Men hvad med hele uddannelsessystemet? Hvad med efter- og videreuddannelsen? Hvad med erhvervsskolerne? Hvad med de øvrige ungdomsuddannelser? Hvad med de videregående uddannelser? Hvad med arbejdstilsynet? Alle bliver de hvert år underlagt to procents besparelser. Fyringer og kvalitetsforringelser er konsekvenserne. Det må en kommende ny rød regering rette op på, sagde Allan Norré og nærmede sig så Frederikshavns udfordringer med kollektive trafik.

1 maj møde på knivholtFoto: Kurt Bering

1 maj møde på knivholtFoto: Kurt Bering

Kollektiv trafik

- Vi må kæmpe for, at den kollektive trafik får endnu bedre kår, så den bliver et stærkt alternativ til privatbilismen, og vi skal ikke acceptere, at Nordjylland kobles af elektrificeringen af jernbanenettet. Elektrificeringen skal gå helt til Frederikshavn, og de landsdækkende IC-tog og lyntog skal også i fremtiden have endestation i Frederikshavn og ikke kun i Aalborg eller endnu værre, Århus, sagde SF’s folketingskandidat i Frederikshavnkredsen.

Enhedslisten

Enhedslistens Peder Hvelplund opfordrede også til solidaritet.

- Vi skal have alle med. Dine vilkår er mine vilkår. Vi er mennesker af kød og blod, ikke døde råvarer. Vores eneste chance er at stå sammen. Sammenhold på tværs af faggrupper. Det må være læren af OK-forhandlingerne, sagde Peder Hvelplund ved 1. majfesten på Knivholt i Frederikshavn.

1 maj møde på knivholtFoto: Kurt Bering

1 maj møde på knivholtFoto: Kurt Bering

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.