Testamente kommer gravhøjene til gode

Del af arv på 400.000 kr. til naturfredningsforeningen i Mariagerfjord skal bruges til bedre formidling af kommunens mange fortidsminder

Mariagerfjord har nordjysk rekord med hele 1100 fredede gravhøje. Desværre er mange af dem ved at gro til, og det er den værste trussel mod kulturarven. Privatfoto

Mariagerfjord har nordjysk rekord med hele 1100 fredede gravhøje. Desværre er mange af dem ved at gro til, og det er den værste trussel mod kulturarven. Privatfoto

Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord fik for et stykke tid siden en arv på små 400.000 kr. af en natur- og historieinteresseret kvinde. I sit testamente præciserede hun, at arven skulle gå til DN i Mariagerfjord, og selv om gaver af den slags normalt går i DNs store fælles kasse, har hovedbestyrelsen lavet en undtagelse, så pengene må bruges i Mariagerfjord. Her har bestyrelsen tygget på, hvad man skal bruge de mange, rare penge til og er endt med et formidlings-projekt, der både handler om information til historie-interesserede og lodsejere med fredede fortidsminder på deres ejendom. - Vi vil lave en en netportal i tilknytning til DNs hjemmeside, så folk kan gå på opdagelse både i landskabet og i naturen, siger Svend Grønkjær Madsen fra DN. - Der findes hjemmesider, hvor man kan gå ind og søge på oldtidsminderne, men der er ingen af dem, der har det hele med: Beskrivelse og muligheder for adgang, historie og oplysninger om naturen. De vil vi forsøge at råde bod på, tilføjer Svend Grønkjær Madsen. Han har allieret sig med arkæolog og museumsinspektør Lone Andersen, Nordjyllands Historiske Museum, men ellers er det meningen, at DN vil indsamle, hvad historieinteresserede fortæller om beliggenhed, tilgængelighed, historie og natur. Hobro Museumsforening og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur har i fællesskab arrangeret et foredrag med Lone Andersen onsdag 7. marts kl. 19 på Hobro Bibliotek. Her vil Lone Andersen fortælle om sit arbejde med at beskytte kulturlandskabets fortidsminder, om plejeopgaver og naturbeskyttelse.