Appel fra landsbygruppe: Fred skolerne i fem år

Thisted Kommunes borgermøder om skolestrukturen i sidste uge var godt besøgt. Billedet er fra mødet i Hannæs Hallen. <i>Foto: Bente Poder</i>

Thisted Kommunes borgermøder om skolestrukturen i sidste uge var godt besøgt. Billedet er fra mødet i Hannæs Hallen. Foto: Bente Poder

DEBATINDLÆG:Thisted Kommune har tonsvis af planer, strategier og visionsdokumenter, heraf nogle, som vi i Landsbygruppen Thy sammen med et væld af andre aktører har brugt tid og kræfter på gennem årene.

Det ser godt ud og fylder i arkivet. Men til hvad nytte?
Spørgsmålet dukker op i forbindelse med det skolestrukturforslag, som netop er sendt i høring.
Kigger vi på dokumentet Vision 2022, som blev udarbejdet for nogle år siden i en spændende og inddragende proces, er det formuleret således under afsnittet “det gode børne- og ungdomsliv for alle”:
“En decentral skolestruktur på 0-6 klassetrin, hvilket har vital betydning for bosætning, skal være et varemærke i Thy”.
Det understreger, at skolestruktur ikke kun handler om skoler, daginstitutioner mv. men i høj grad om landdistriktspolitik, der er så væsentlig for alle lokalsamfund i Thisted Kommune.
Det gælder således også det mangfoldige foreningsliv, der drives af de mange frivillige ildsjæle.
Styrker eller hæmmer strukturforslaget de lokale kræfter, der i årevis har påtaget sig et kæmpeansvar for at holde deres forening og lokalsamfund i live og skabe fortsat udvikling og bosætning?
Vi mener oplagt man svækker de i forslaget berørte lokalområder og faktisk svigter de mange ildsjæle, foreninger etc. der er gået forrest i arbejdet med at sikre et attraktivt sted at bosætte, leve og udfolde sig i.
For os at se glemmer man også at komme rundt om de konsekvenser forslaget kan få. Det er øgede udgifter til buskørsel, og energiaftaler der skal opsiges mv.
Hvad skal der blive af de tiloversblevne skoler? Vi tror ikke de berørte lokalsamfund vil være særlige motiverede til at “overtage” disse bygningskomplekser og bruge energi på at udvikle nye projekter, når man lige har fået en kold spand vand i hovedet. Hvis ikke så koster det også at nedbryde bygningerne.
Vi kan fortsætte med foreningslivet og herunder de idrætshaller, der vil blive berørt både økonomisk og på aktivitet. Hallerne er sammen med skolerne vigtige kulturbærere på hver sin måde. I hallerne sker der en talentudvikling blandt børn og unge. Det kan blive ødelagt.
Endelig er der f.eks. nogle af de berørte skoler, der har specialklasser.
Hvad sker der for børn og forældre her?
Kunne det have været anderledes? Ja er svaret, kig blot på den plan Jammerbugt kommune for nogle år siden aftalte med nogle af deres lokalområder, at der over en fireårig periode ikke blev lukket nogle skoler,
så det gav ro om initiativer, der kunne muliggøre øget bosætning mv.
Forleden kunne vi i Nordjyske læse, at Tranum er inde i en positiv udvikling. Så hvis man bredt samarbejder og har is i maven kan der ske fremskridt.
Når vi taler om børn og unge er det vores vigtigste “råstof” at investere i nu og i fremtiden, og i Thisted Kommune er det væsentlig at holde fast i en decentral skolestruktur og ikke gå imod større og større skoler.
Den decentrale struktur skal fortsat være vores varemærke i Thy, ikke mindst fordi hovedparten af os borgere i Thisted Kommune bor uden for Thisted.
Og når vi er inde på centralisering contra decentralisering ser vi jo i forhold til sygehuse, politistationer mv., hvor galt det kan gå, når man
tror på stor-, større- og størst tankegangen..
I Landsbygruppen Thy støtter vi forældrenes kamp mod øget centralisering og lokalsamfundene i deres bestræbelser på at fastholde og udvikle foreningslivet og dermed fællesskabet.
Hvis vi kigger på Thisted Kommune så er det landsbyerne som ser en tilflytning af børnefamilier og den vil stoppe hvis der ikke er lokalskole

Kære politikere lyt til forældrene, skolepersonalet og lokalsamfundene. De har helt sikkert nogle forslag, I kan bruge, når I skal beslutte jer.

Det optimale er, at vi får mulighed for at frede alle skoler i fem år, så vi har mulighed for at få ro på og få landsbyerne til at vokse med unge familier. Da der er gang i det store generationsskifte lige nu.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.