Går det for langsomt? Treårsplan for renovering af Sallingsundbroen

Vejdirektoratet afsætter tre sæsoner til renovering af Sallingsundbroen. Kan det gøres hurtigere?

Sallingsundbroen vil få dæmpet sin trafikafvikling i de isfrie måneder fra marts til oktober over de næste tre år.Arkivfoto: Peter Mørk

Sallingsundbroen vil få dæmpet sin trafikafvikling i de isfrie måneder fra marts til oktober over de næste tre år.Arkivfoto: Peter Mørk

SALLINGSUND:Bilister må i en rum tid fremover væbne sig med tålmodighed ved passage af Sallingsundbroen.

I årene 2020, 2021 og 2022 skal der udføres isoleringsarbejde i form af nye membraner i vejbanen. Det kommer til at foregå fra marts til og med oktober i hvert af årene. I alt 21 måneder.

Men kunne arbejdet være udført hurtigere, så man kunne nøjes med at genere trafikafviklingen i et kortere tidsrum? Det mener en entreprenør, som har anslået, at arbejdet vil kunne begrænses to sæsoner, hvis altså bygherren Vejdirektoratet vil være indstillet på at betale lidt mere for at få det udført.

I en spørgerunde forud for den igangværende licitation over opgaven, ønsker en af de bydende at få oplyst, om det vil være en økonomisk fordel for bygherre, hvis arbejdet kan færdiggøres på to år, og om der ligger et økonomisk incitament for byderen ved at tilbyde dette. Direktoratet svarer, at entreprisen er udbudt med tildelingskriterium ”pris”, og der vil ikke indgå andre kriterier ved evaluering af indkomne tilbud.

Frist på onsdag

Fristen for at byde på opgaven udløber næste onsdag, 4. december, og den nævnte entreprenør har ikke ønsket at stå frem med navn for ikke at skade sin egen konkurrenceevne. Projektleder Jørn Andreas Kristensen, Vejdirektoratet, mener, at der alligevel er et incitament til at udføre arbejdet på kortere tid end den fastlagte ramme.

- Vi skriver også, at hvis man kan lave det hurtigere end fra marts til oktober, vil vi lukke arbejdet ned for den sæson noget tidligere. Udgangspunktet er, at vi vil genere bilisterne mindst muligt, men vi har vurderet, at det vil være svært at færdiggøre arbejdet på to år med den trafikafvikling, vi har på Sallingsundbroen, siger Jørn Andreas Kristensen.

Det omfatter arbejdet

Sallingsundbroen er en bjælkebro fra 1978 over Sallingsund, der forbinder Mors med Salling og er en del af Rute 26. Broen er 1,7 km lang, 16,7 m bred og har en gennemsejlingshøjde på 26 m.

Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

Omisolering:

- Fjernelse af eksisterende belægninger og fugtisolering,

- Ny fugtisolering og belægning,

- Forstærkning af fortovsplade,

- Eventuelle betonreparationer.

Udskiftning af fuger:

- Fjernelse af eksisterende fuger,

- Nye fuger.

Autoværn/vindskærm:

- Fjernelse af eksisterende autoværn og vindskærm,

- Etablering af nyt autoværn og vindskærm.

Trafikale foranstaltninger:

- Trafikale foranstaltninger under arbejdets gennemførelse: Nedsat hastighed, enkelte lysreguleringer.

Kilde: Vejdirektoratet

Det vil nemlig som udgangspunkt ikke blive nødvendigt at afspærre det ene kørespor på broen, så der skal opsættes trafiklys med lange køer til følge.

- Vi har planlagt en afvikling, hvor vi bibeholder to kørebaner i hele perioden bortset fra enkelte tidspunkter, hvor vi må opsætte lys på meget korte strækninger af broen. Den tilladte hastighed over broen vil blive nedsat fra 90 til 50 kilometer i timen, men det vil jo kun give nogle sekunders forsinkelse, siger Jørn Andreas Kristensen.

Intet natarbejde

Direktoratet har vurderet, at når man kan nøjes med at genere trafikanterne i det nævnte omfang, kan man godt tillade sig at undlade at fordyre projektet ved eksempelvis at påbyde entreprenøren at arbejde i nattetimerne.

- Vi lader det være op til entreprenøren at vælge den metode, der er billigst, og hvis det er billigst for ham at gøre det hurtigt,er det bare fint, siger projektlederen.

På det broarbejde, der for nyligt blev udført på Vilsundbroen, blev der reelt arbejdet i en langt kortere periode end den, der blev meldt ud af Vejdirektoratet. Her var forklaringen, at det ville blive dyrere, hvis bygherren ønskede at binde entreprenøren til at udføre det på kortere tid?

- Det positive i det er, at trafikanterne blev generet i en kortere periode end den, der blev annonceret.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.