Her er de vilde i varmen: Lille varmeværk vil udvide til det dobbelte

Snedsted Varmeværk har i øjeblikket 600 forbrugere, men har udsigt til at vokse til det dobbelte, for tre lokalområder har vist interesse for at komme ind i varmen

Snedsted Varmeværk står foran sit hidtil største anlægsprojekt siden værket blev etableret i 1959 med dengang 48 forbrugere, hvis planerne om at levere fjernvarme til Sundby-Vilsund, Koldby-Hørdum og Hundborg realiseres. <i>Arkivfoto: Claus Søndberg</i>

Snedsted Varmeværk står foran sit hidtil største anlægsprojekt siden værket blev etableret i 1959 med dengang 48 forbrugere, hvis planerne om at levere fjernvarme til Sundby-Vilsund, Koldby-Hørdum og Hundborg realiseres. Arkivfoto: Claus Søndberg

SNEDSTED:  Lige nu får 600 forbrugere fjernvarme fra Snedsted Varmeværk a.m.b.a. På nær en håndfuld er det stort set samtlige de, der har mulighed for at blive tilsluttet indenfor værkets nuværende forsyningsområde, fortæller bestyrelsesformand Poul Erik Fransen og driftsleder Carsten B. Nielsen.

- Lige nu er vi ved at tilrettelægge tilslutning af 14 nye forbrugere, tre i Vangsgade og resten på Tøvlingvej - lige på den anden side af Stenbjergvej. De har selv henvendt sig. Tilskyndet af de høje gaspriser, siger Poul Erik Fransen.

Men de igangværende tilslutningsarbejder er for ingenting at regne i forhold til de udvidelsesplaner, Snedsted Varmeværk lige nu har på bordet. Realiseres de, vil det være varmeværkets suverænt største udvidelse, siden det blev stiftet i 1959 med dengang 48 forbrugere.

Planerne omfatter tre nye forsyningsområder. Sundby-Vilsund, Koldby-Hørdum og Hundborg med tilsammen 600 nye fjernvarmeforbrugere, hvis flest mulige tilslutter sig.

Gennemfører Snedsted Varmeværk udvidelsen som tænkt, vil det udgøre en investering på mellem 60 og 80 millioner kroner - alt afhængig af de priser, der kommer hjem, når tilslutningen af hvert af de tre kommende forsyningsområder bydes ud.

- Realiseres de tre projekter, skal vi lægge 20 kilometer transmissionsledninger i jorden plus 12 kilometer stikledninger, hvis vi skal have alle de 600 mulige forbrugere tilsluttet, fortæller Carsten B. Nielsen.

Nabobyerne spurgte

Både bestyrelsesformand og driftsleder understreger, at det ikke er Snedsted Varmeværk, der har været ude at sælge sig selv som en potentiel ny leverandør af varme til  nabobyerne. Det er arbejdsgrupper og beboerforeninger, der har henvendt sig og spurgt på muligheden af at komme på fjernvarmen som et prismæssigt attraktivt alternativ til blandt andet naturgas.

Sideløbende med varmeværkets udvidelsesplaner arbejder udviklingsselskabet Biogas Thy A/S for at etablere et biogasanlæg ved Elsted. Anlægget skal omdanne gylle og biomasse leveret af lokale landmænd til biogas. Den proces afgiver overskudsvarme, og selv om Snedsted Varmeværk har en gasfyret kedel, er det ikke den grønne gas fra et kommende biogasanlæg, men overskudsvarmen fra det, der kan komme varmeværket til nytte.

Overskudsvarmen kan nemlig bruges til produktion af fjernvarme og dermed blive endnu en kilde til at sikre nuværende og kommende fjernvarmeforbrugere adgang til en prisstabil varmekilde.

- Vores planer om udvidelse er ikke afhængige af biogasprojektet. Vi arbejder videre med at realisere dem uanset om biogasanlægget kommer eller ikke. Men vi er da interesserede i den synergi, det kan give, siger Poul Erik Fransen.

Varmeværket kører allerede i dag rigtig godt og producerer varme på sol, el og gas. 

Snedsted Varmeværk etablerede i 2015 et solvarmeanlæg på Brandbakken. Det blev udvidet i 2020 og leverer i dag 35 procent af den energi, værket bruger i sin fjernvarmeproduktion, fortæller driftsleder Carsten Nielsen og bestyrelsesformand Poul Erik Fransen, th. <i>Arkivfoto: Bo Lehm</i>

Snedsted Varmeværk etablerede i 2015 et solvarmeanlæg på Brandbakken. Det blev udvidet i 2020 og leverer i dag 35 procent af den energi, værket bruger i sin fjernvarmeproduktion, fortæller driftsleder Carsten Nielsen og bestyrelsesformand Poul Erik Fransen, th. Arkivfoto: Bo Lehm

- Overskudsvarmen er vores mulighed for at gøre os helt fri af naturgas i varmeproduktionen, siger Carsten B. Nielsen og tilføjer, at værkets solvarmeanlæg har vist sig at være en guldrandet investering. Anlægget blev etableret på Brandbakken i 2015 og blev udvidet i 2020. I dag leverer det 35 procent af den energi, værket bruger. Andre 30 procent kommer fra gas og omkring 35 procent fra el.

Forbereder licitation

- I uge fire etablerer vi solceller på Brandbakken. De skal producere strøm til vores eget forbrug, siger Poul Erik Fransen og tilføjer, at el, blandt andet overskudsstrøm fra vindmøller, bruges i værkets elkedel, hvor den billige strøm bruges til opvarmning af vand, der gemmes i værkets akkumuleringstank. Vandet bruges til opvarmning, når det er rentabelt i forhold til prisen på andre energikilder.

Lige nu forbereder Snedsted Varmeværk licitationer på arbejderne i forbindelse med udvidelsen af forsyningsområdet. Der holdes tre licitationer, en for hvert af de tre kommende forsyningsområder.

- Når vi har prisen på arbejderne, bliver næste skridt at gå ud i de nye forsyningsområder og få bindende tilsagn om tilslutning. Først når vi har 80 procent bindende tilsagn, begynder vi ledningsarbejderne, og vi starter med det område, hvor vi først når de 80 procent, siger Poul Erik Fransen.

Han tilføjer, at det ikke er en forudsætning for udvidelsesprojektet, at alle tre nye områder tilsluttes. Er der et område, hvor interessen ikke er tilstrækkelig, så er det ikke her, der kommer fjernvarme. Anlægsudgiften til at udvide varmeværkets ledningsnet skal afholdes af de nye forbrugere, for værkets 600 nuværende forbrugere skal ikke betale mere for varmen, fordi der kommer nye forbrugere til.

- Vi tror på en udvidelse af vores forsyningsområde, og kommer biogasanlægget ved Elsted, er vi også en del af det projekt. Det er både synergi i samarbejdet og udsigt til at reducere udledningen af CO2 med omkring 11.200 tons, siger bestyrelsesformanden.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.