Ingen støtte til Ydby Drag: Grundejere må selv splejse om regning for kystsikring

Udvalg afviser at give penge til kystsikring - sommerhusejere skal selv deles om regningen

Der bliver også i fremtiden udgifter til vedligeholdelse af kystsikringen ved Ydby Drag. Den kommer alle grundejere, der drager fordel af sikringen, nu til at betale for i fællesskab. Foto: Bo Lehm

Der bliver også i fremtiden udgifter til vedligeholdelse af kystsikringen ved Ydby Drag. Den kommer alle grundejere, der drager fordel af sikringen, nu til at betale for i fællesskab. Foto: Bo Lehm

YDBY:Opdateret 13/12 kl. 08:30: Det fremgik tidligere af artiklen, at kystsikringen ved Ydby Drag er færdigopført. Det er ikke korrekt. Der er eksisterende kystsikring på stedet, men der skal opføres yderligere sikring. Nordjyske beklager fejlen.

Thisted Kommune skal ikke bidrage økonomisk til kystsikringen ved Ydby Drag. Det er indstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget efter udvalgsmødet denne uge.

Det er Ydby Drag Grundejerforening, der har rettet henvendelse til Thisted Kommune i februar 2021 med ønsket om økonomisk støtte til kystsikringen, samt til fremtidigt vedligehold af samme.

Kystsikringen er nødvendig, fordi kysten ved Ydby Drag er eroderet tilbage med ca. 75 meter på 120 år. Det er meget for et fjordområde, men der er heldigvis ikke bygninger, ”der trues af erosion på kort til mellemlang sigt”, som det hedder i et notat til sagen fra Thisted Kommune.

Drifts- og Anlægsafdelingen har allieret sig med rådgivningsfirmaet Niras, som har vurderet, at grundejerne ved Ydby Drag er udsat for risiko for erosion og oversvømmelse, og at flere borgere i området tidligere har oplevet, at deres huse er blevet oversvømmet.

Grundejerne havde håbet på at få henholdsvis 545.000 kr. til anlægsprojektet og herefter 32.000 kr. om året i vedligeholdelsesstøtte. Men står Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling til troende, får de ikke en krone.

Ifølge udvalgsformand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Esben Oddershede (V) bunder den beslutning i, at Thisted Kommune ikke ejer ejendomme, der beskyttes af kystsikringen, og dermed ikke kan støtte til hverken anlæg eller vedligehold.

Men selvom der ikke bliver løsnet op for portemonnæen, er der alligevel lidt hjælp at hente fra udvalget.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstiller nemlig, at der iværksættes et kommunalt fællesprojekt efter Kystbeskyttelseslovens §1a, efter ønske fra Ydby Drag Grundejerforening.

Ønsket bunder i, at kun 148 af de omkring 200 grundejere på Ydby Drag er medlemmer af grundejerforeningen. Og selvom der her er flertal for, at alle skal betale deres andel til kystbeskyttelsen, så står omkring 52 grundejere udenfor foreningen.

Eftersom der ikke er tinglyst medlemspligt af grundejerforeningen, er de udenforstående grundejere i princippet indtil videre fritaget for at betale til kystbeskyttelsen eller bidrage til den kommende vedligeholdelse.

Men ved hjælp af en §1a-sag kan Thisted Kommune pålægge alle de grundejere, der har fordel af kystsikringen, en bidragspligt, så de hver især kommer til at betale deres andel.

Sagen har været i høring, og der er kommet 64 høringssvar, hvoraf 13 er imod det kommunale fællesprojekt.

De fleste fortalere ønsker, at alle grundejere kommer til at bidrage med ens bidrag, mens andre foreslår at differentiere, så sommerhusene med højest ejendomsværdi eller en placering i første række eller på lavtliggende områder betaler mere.

En del af de høringssvar, der er imod, kommer fra grundejere med grunde beliggende højere end sikringskoten, som dermed ikke vil drage fordel af en øget kystbeskyttelse.

Sikringskoten er udregnet efter en ekstremvandstand +2,2 meter, og Thisted Kommune medgiver, at de grundejere, der har huse beliggende herover, har begrænset nytte af sikringen og derfor ikke bør bidrage.

Sagen om kystsikringen på Ydby Drag tages op i Økonomiudvalget 15. december og endelig i Kommunalbestyrelsen 21. december.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.