Lokalpolitik

Det siger loven

Åbent brev til Brønderslev Byråd.

Servicelovens paragraf 103-106 omhandler kommunalbestyrelsens pligt til at tilbyde borgerne i bofællesskaberne og andre, som bor i lejligheder aktivitets- og samværstilbud - med de formål som minimum at opretholde eller om muligt at forbedre borgerens personlige færdigheder/livsvilkår. Servicelovens paragraf 141 påbyder kommunalbestyrelsen at udarbejde en handleplan for indsatsen. Der er altså ikke tale om fritidstilbud, men om daglig udviklingsarbejde, som udføres af dygtige, engagerede pædagoger - både på bostedet og i dagtilbuddet. Pædagogerne i bostedet er ansat i borgernes hjem, og udvikler de funktioner, som der falder naturligt for og som har sit udspring i borgerens IPH (individuelle handleplan). Normalt splittes IHP op i mindre delmål for mindre perioder, hvorefter der evalueres, og et nyt delmål tages op. De kaldes indsatsplaner eller pædagogiske planer. Pædagogerne i dagtilbuddet udvikler naturligt borgerens evner til bedre livsvilkår. Det drejer sig om en kommunal indsats/funktion, som selvfølgelig ikke kan foregå i borgerens lejlighed. En lejlighed/fællesareal, som borgeren selv betaler husleje for. Det forlyder, at Brønderslev Byråd/forvaltning har planer om at lave dagtilbud på borgerens lejede område. Kan I af- eller bekræfte det? På trods af ulovlighed? Det forlyder, at Brønderslev Byråd/forvaltning har til hensigt at iværksætte sin nye helhedsplan allerede i februar 2012, inden man ved, hvordan de enkelte borgeres IHP ser ud. Indholdet af disse IHP er formentligt ikke forudbestemt? Vi håber igen på svar. (åbenhed?) (samarbejde?).

Forsiden