Så til søs - AAU-projekt skal sikre grønnere transport

Aalborg Universitet er leder for det fællesskandinaviske forskningsprojekt Value2Sea, der skal optimere og modernisere godstransporten i Skandinavien

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

AALBORG:Med Aalborg Universitet som leder skal et nyt fællesskandinavisk projekt bane vej for grønnere transportkæder.

Projektet hedder ”Value2Sea” og målet er at belyse forbedringsmuligheder i transportkæder i Øresund-Kattegat-Skagerrak området ved at anvende nye teknologier samt logistik- og transportkoncepter på mere bæredygtig vis.

- Projektet handler om at skabe sammenhæng mellem aktører i logistikkæden og udarbejde en miljømæssigt forbedret vej til at transportere varer på tværs af grænserne. Lastbiler er fleksible, billige og hurtige, men de skaber trængsel på veje og i byer, og det er det, vi gerne vil undgå via søvejene, som er mere miljøvenlige, siger Kenn Steger-Jensen, der sammen med professorkollegaen Hans-Henrik Hvolby fra Aalborg Universitet har taget initiativ til og leder projektet.

For at finde alternative transportveje og -kæder, er man nødt til at kortlægge det eksisterende transportmønster. Som case har man valgt et af Skandinaviens travleste trafikknudepunkter for lastbiltransport, Svinesund mellem Norge og Sverige.

- Her kører flere end 20.000 biler over om dagen, og det interessante for os er at finde ud af, om noget af den transport kan flyttes over på skinnerne eller ad søvejen. Det er klart, at en del kommer fra nærområdet på begge sider af grænsen, men en del kommer givetvis nede fra Europa, og der kunne tog og skibe måske med fordel tage over, siger Kenn Steger-Jensen.

Skibe og toge udkonkurreret

Der er i et vist omfang tale om et tilbagetog i forhold til udviklingen gennem det seneste halve århundrede. Her har lastbiltrafikken i vidt omfang udkonkurreret skibs- og togtransport.

- Man kan sige at, vi kæmper lidt mod vindmøllerne. Lastbiler er fleksible og ret billige, men de er ikke særlig miljøvenlige. En lastbil kan laste måske 30 ton, mens skibe kan laste hundreder og tusinder ton gods, så der er indlysende miljøfordele ved søtransport, og derfor er det indlysende at kigge den vej, siger Kenn Steger-Jensen.

Kenn Steger-Jensen er sammen med professorkollegaen Hans-Henrik Hvolby fra Aalborg Universitet initiativtager til og leder af projektet. Arkivfoto

Kenn Steger-Jensen er sammen med professorkollegaen Hans-Henrik Hvolby fra Aalborg Universitet initiativtager til og leder af projektet. Arkivfoto

Jernbanen har også tabt terræn i forhold til lastbilerne, men skal også have et comeback, hvis trængselsproblemet skal løses.

- Mange byer er bygget op om havnen, der typisk ligger i centrum. Det er meget få steder, hvor man som i Aalborg har havnen placeret væk fra byen. Derfor er det vigtigt, at noget af transporten flyttes over på skinner, men skal det lykkes, er vi også nødt til at gøre godshåndteringen smartere. En af barriererne er, at det i øjeblikket er forholdsvis dyrt at løfte og flytte containere af og på togvognene, forklarer Kenn Steger-Jensen.

Skat sidder på guldet

I forhold til undersøgelsen agter man at spørge chaufførerne ved den norsk-svenske grænse om, hvad de fragter, hvor de kommer fra, og hvor de skal hen.

- Det er desværre uhyre primitivt, men vi er nødt til at lave almindelige manuelle optællinger. Det eneste sted, hvor man har et samlet overblik over fragtmanifesterne, er hos skattemyndighederne, og derfra har man hidtil afvist at udlevere oplysningerne af hensyn til anonymiteten. Og uanset at vi som forskere er vant til at håndtere anonymitet, er vi hidtil gået forgæves, både i Danmark, Sverige og Norge, sukker Kenn Steger-Jensen.

Med resultaterne fra projektet håber man at kunne anvise alternativer til lastbiltransporten og måske også få lukket op for skattefars hemmeligheder.

- Hvis vi kan dokumentere, at der er et potentiale, kan vi måske få politisk opbakning til at hente oplysningerne hos Skat. Vi kunne gøre ekstremt megen gavn og udtale os meget mere præcist - også om, hvor man for eksempel skal udbygge motorveje for at undgå trængselsproblemer, siger Kenn Steger-Jensen.

I projektet arbejder man med en konkret transportkæde bestående af Arctic Group, Vendsyssel Spedition, Hirtshals Havn og rederiet Fjordline med henblik på at udvikle en best case.

Hirtshals Havn ser frem

Det ser man frem til hos Hirtshals Havn.

- Vi regner med at få et udbytte, som dels kan bruges til at positionere Hirtshals Havn og dels - som det vigtigste - kan forandre godslogistikken i Skandinavien. Value2Sea vil skabe grundlag for at optimere godstransport i Skandinavien ved modernisering af de transportmønstre, der gennem årtier er blevet brugt, fordi de ligger på rygmarven forklarer Jens Kirketerp Jensen, administrerende direktør på Hirtshals Havn:

- Med Value2Sea bliver der skabt udgangspunkt for at tænke nyt og innovativt, så der i fremtiden kan tages beslutninger baseret på reel viden om parametre som økonomi, klimabelastning og transporttider, uddyber han.

Value2sea-projektet

Value2sea-projektet er netop gået i luften, og gennem de næste tre år arbejder projektpartnerne på tværs af Norge, Sverige og Danmark med at finde nye løsninger inden for bæredygtige logistik- og transportsystemer, digitalisering i transportsystemerne samt muligheder for og betydning af elektrificering af havne, transportsystemer og skibsfart.

Projektets resultater skal undervejs udbredes til offentlige institutioner, private virksomheder og videninstitutioner.

Projektet er støttet af EU-programmet InterReg ØKS med henblik på at fremme samarbejdet i Øresund-Kattegat-Skagerrak området.

Partnere i projektet er havne, virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner i Norge, Sverige og Danmark:

Aalborg Universitet er ledende partner af projektet. Øvrige projektdeltagere fra Danmark er Hirtshals Havn, Fjordline, Vendelbo Spedition A/S, Arctic Group A/S, Integrate og Marcod.

Fra Sverige deltager Chalmers Tekniska Høgskole, SSPA og Jula.

Fra Norge deltager Universitetet i Sørøst-Norge, Moss Havn, Borg Havn, Larvik Havn, Grenland Havn, Kristianssand Havn samt Arendal Havn, Vestfold Fylkeskommune, transportvirksomheden Asko og organisationen Norske Havne.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden