Forslag til ny pastoratstruktur i Sydthy

Hørdum-præstens skifte til et andet embede giver anledning til forslag om en omfattende rokade af sogne blandt Sydthy-præsterne

Provst Jens F. Munksgaard har onsdag orienteret præster og menighedsråd i Sydthy Provsti om det forslag til ny pastoratstruktur, han og biskoppen har udarbejdet. Arkivfoto: Bo Lehm

Provst Jens F. Munksgaard har onsdag orienteret præster og menighedsråd i Sydthy Provsti om det forslag til ny pastoratstruktur, han og biskoppen har udarbejdet. Arkivfoto: Bo Lehm

SYDTHY:Sognepræst Christine Beck, Hørdum-Skyum Pastorat, holder søndag 26. oktober afskedsgudstjenester i begge sine kirker. Hun har efter næsten 12 år i pastoratet i Midtthy valgt at søge nyt embede i nærheden af København, hvor hendes mand siden april har haft sit job, fortæller hun, og hun er hun så blevet ansat i en præstestilling ud af i alt fem ved Ishøj Kirke.

Det ledige embede giver anledning til nogle overvejelser omkring pastoratstrukturen i Sydthy Provsti, oplyser provst Jens F. Munksgaard og biskop Henning Toft Bro. Sidstnævnte tilføjer, at han ikke ønsker at kommentere på spørgsmålet, før han onsdag 19. november har haft møde med præster og menighedsråd i provstiet.

Jens F. Munksgaard oplyser, at der i fremtiden skal være en præstestilling mindre i Sydthy Provsti. På den baggrund har biskop og provst udarbejdet et forslag, som onsdag blev offentliggjort af provsten ved to møder - hhv. for præster og for samtlige menighedsrådsmedlemmer. Der er frist til onsdag 12. november til at indsende indvendinger, kommentarer og ændringsforslag, oplyser provsten.

Faldende folketal

Forslaget tager udgangspunkt i, at der er et faldende befolkningstal og dermed medlemstal i folkekirken i Sydthy, mens det kirkelige arbejde fortsat skal udvikles, forklarer provsten.

Han nævner videre to øvrige forudsætninger.

Den ene er, at den midlertidige halvtidsstilling som sognepræst i Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg er gjort permanent.

Den anden, at stillingen som sognepræst i Nørhå-Sønderhå-Hørsted Pastorat til sommer opslås, bliver det som en halvtidsstilling, kombineret med en halvtidsstilling som ungdomspræst for Sydthy og Thisted provstier.

Fire præster får ny sogne

Forslaget går ud på, at der sker følgende ændringer (med præstens beboelse nævnt først), at:

* Visby-præsten bliver præst for Visby, Villerslev og Hørdum sogne - med de fleste timer i Hørdum Sogn

* Bedsted-præsten bliver præst for Bedsted, Grurup og Hassing sogne

* Boddum-præsten bliver præst for Boddum, Ydby og Heltborg sogne

* Stagstrup-præsten bliver præst for Stagstrup, Harring og Skyum sogne

Jens F. Munksgaard forklarer, at sådanne omlægninger vil betyde, at der bliver en mere ligelig fordeling af størrelsen på menigheder pr. præst, nemlig i spændet 1200-1800 medlemmer af folkekirken, at en sådan struktur vil lette præsternes indbyrdes ferieafløsning, og det vil også betyde en lettere konfirmandundervisning i forhold til de to skoler, der har konfirmander.

Den foreslåede ny pastoratstruktur vil også betyde, tilføjer provsten, at man kan undgå at lukke kirkelige samlingssteder i form af præstegårde, konfirmandstuer og øvrige samlingslokaler.

- Min forelæggelse betød naturligvis, at der fremkom en række bekymringer og betænkeligheder, men også konstruktive ændringsforslag, siger Jens F. Munksgaard, der forventer, at den proces, der blev indledt onsdag, kan færdiggøres inden årets udgang ved, at biskoppen træffer den endelige beslutning.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.