Frimenighed vil fortsat bruge kirken

Penge fra sparet kirkeskat skal finansiere lokaler og præst

Den nye frimenighed i Strandby/Elling Sogn vil gerne fortsat benytte folkekirkens lokaler til at afholde gudstjenester i. Det fortæller Jens Stoklund Thomsen, som er talsmand for arbejdsgruppen bag frimenigheden. Sognebørn endnu - Vi vil meget gerne bruge enten Strandby, Jerup eller Elling Kirke til at mødes i, hvis det er muligt, siger Jens Stoklund Thomsen. Medlemmerne i den nye frimenighed, som holder stiftende generalforsamling 27. marts, er endnu sognebørn i Elling Sogn, men med udsigten til homovielser i folkekirken har en gruppe på indtil videre 45 borgere ytret ønske om at stifte en ny menighed uden for folkekirken. Håbet er at finansiere den nye menigheds udgifter til blandt andet lokaler og ansættelse af en præst ved hjælp af de penge, som medlemmerne sparer ved at melde sig ud af folkekirken og derfor ikke længere betale kirkeskat. Helt naturligt Alligevel synes Jens Stoklund Thomsen, det er helt naturligt, at en frimenighed, som holder sig til folkekirkens bekendelser, også kan bruge dens kirkerum. Han henviser til erfaringer fra andre frimenigheder, som har benyttet sig af samme løsning. - Det er ikke en ret, man har som frimenighed, men jeg vil mene, der skal være en god grund til at afvise os fra at bruge kirken, siger han. Det er op til biskoppen for Aalborg Stift at afgøre, om kirkerne i Strandby, Elling og Jerup må bruges af frimenigheden. Det har i dag ikke været muligt at få en kommentar fra biskop Henning Toft Bro.