Udsigt til tvangsflytninger af elever får skolebestyrelser til at sige: Nok er nok!

"Vi har før undværet lejrskoler, ture og kantineordninger, men vi kan ikke undvære de lærere, der skal uddanne vores børn", skriver skolebestyrelserne i et opråb til Hjørring Kommune

skole Hjørring <i>privatfoto</i>

skole Hjørring privatfoto

SKOLER:Kære politikere. 

Siden skolelukningerne i 2015 er de resterende folkeskoler i Hjørring Kommune blevet udsultet i en sådan grad, at der i dag er skåret helt ind til benet. 

Med de nye forslag om besparelser skæres der nu i selve benet. Vi har som skolebestyrelser forsøgt at gøre opmærksom herpå, både ved dialogmøder og skrivelser. Det er dog stadig den almene folkeskole, der er udset som mål for størstedelen af områdets besparelser.

Vi anerkender som skolebestyrelser, at det på ingen måde er en let øvelse at få budgettet med de varslede besparelser til at hænge sammen. 

Vi er dog alle dybt bekymrede for konsekvenserne for vores folkeskoler og vores børn - og de samfundsmæssige konsekvenser på længere sigt. En generelt stigende mistrivsel i folkeskolen vil kun yderligere forværres. De gode intentioner der ligger bag, både Fælles Ansvar, Ungegarantien og nogle af de projekter der p.t. er aktuelle, som A.P Møller Fondens projekt, er i direkte modsætning til de aktuelle besparelsesforslag. Vi vil derfor igen appellere til, at der tænkes bredere end på nuværende tidspunkt for at forsøge at finde løsninger.

Vi kan på ingen måde bakke op omkring klasseoptimering med tvangsflytninger af vores børn i de tre skoledistrikter, der er ramt af dette. Heller ikke selvom det nu er på 7. årgang eller i overbygningen. Det er uanstændigt og skadeligt for det enkelte barn at det – måske som det eneste barn – skal flytte ud af den sammenhæng, det har kendt hele deres skolegang. Netop i en alder hvor sammenhold, identitetsudvikling og fællesskab er så afgørende.

Andre distrikter rammes hårdt af ændringer i ledelsesstruktur- og ressourcer, hvor tæt på 1 af 3 lederstillinger foreslås nedlagt, og sammen med øvrige besparelser, vil det i praksis blive yderst vanskeligt at levere pædagogisk ledelse- og børnene bliver igen taberne.

Økonomien til at drive en god folkeskole skal være til stede i klasser med både mange og lidt færre elever. Dette er absolut nødvendigt, hvis vi vil kunne vende den stigende interesse, der er for de private skoler. Vi har før undværet lejrskoler, ture og kantineordninger, men vi kan ikke undvære de lærere, der skal uddanne vores børn og som samtidig skal stå med ansvaret for hele klassens trivsel, differentiering og inklusion.

Tallene viser, at Hjørring Kommune allerede på nuværende tidspunkt afsætter langt færre midler pr. folkeskoleelev end sammenlignelige kommuner. Vi kan ikke skære yderligere ind. Konsekvensen af de foreslåede besparelser vil være dårligere trivsel hos vores børn - med stigende udgifter i PPR, Familieafdelingen og specialområdet. Samtidig frygter vi at se en øget søgning mod fri- og privatskoler. De mere ressourcestærke familier vil flytte mod andre og bedre steder, for netop at give deres barn en god start på livet. Dem så vi også gerne blive i folkeskolen og i kommunen.

Vi bliver bekymrede, når vi ser, at de skolepolitiske mål der er for vores skole, ikke vil kunne omsættes til virkelighed længere og at det bliver vores børn, der skal betale prisen. Vi har brug for - sammen med jer - at få ændret dette, så vi også i Hjørring Kommune kan give vores børn en god uddannelses- og fremtidsstart.

Vi er som bestyrelser indstillede på at samarbejde med jer omkring en fortsat god folkeskole i kommunen, og vi vil gerne være med til at skabe et mere landspolitisk fokus omkring en mere retfærdig fordeling i det kommunale udligningssystem - væk fra de større og mere centralt beliggende byer. Der skal råbes ”Vagt i gevær”. Vi er lydhøre overfor forslag, I måtte have, der kan være med til at sikre trivslen og den gode læring hos vores børn.

Der har i flere af bestyrelserne været drøftet, om vi bedst hjælper vores børn ved at blive i bestyrelsesarbejdet eller om vi skal trække os fra arbejdet med den larm, det vil give, hvis det vil gavne vores børn mere. Vi opfordrer dog alle igen til fælles dialog med formålet at stille det bedste hold: Hvordan bruger vi hinanden bedst muligt og anvender hinandens styrker og position til at skabe det nødvendige fokus og resultat?

Vi er klar til at gøre det, der skal til! Er I med?

Nok er nok!

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.