Borgere i protest mod kæmpe energi-ø - sådan gik det i byråd

Et forslag om tre kilometer-zone, som ville komme demonstranterne i møde, faldt til jorden

Borgere fra østkysten i Mariagerfjord Kommune demonstrerer foran rådhuset i Hadsund. <i>Foto: Martin Damgård</i>

Borgere fra østkysten i Mariagerfjord Kommune demonstrerer foran rådhuset i Hadsund. Foto: Martin Damgård

HADSUND:Politikerne i Mariagerfjord Byråd blev mødt af et massivt opbud af protesterende borgere i grønne t-shirts, da de torsdag aften på Hadsund Rådhus skulle træffe en svær og kontroversiel beslutning om at udlægge store områder i kommunen til energi-øer - såkaldte VE-anlæg.

Borgere fra østkysten i Mariagerfjord Kommune har samlet sig til en protestbevægelse, og de var særdeles synlige på aftenens skæbnemøde. De frygter især for, at store solcelleparker og vindmøller kan have en ødelæggende virkning på turismen. 

Et forslag, som kom demonstranterne i møde, fik ikke opbakning i byrådssalen. Jens-Henrik Kirk (K), Mariager og Henrik Sloth (V), Øster Hurup vil trække en tre kilometers grænse fra østkysten, hvor alt inden for det område friholdes for VE-anlæg. Den ide faldt til jorden.

Borgere fra østkysten i Mariagerfjord Kommune fyldte godt op på tilhørerpladserne til byrådets møde. <i>Foto: Martin Damgård</i>

Borgere fra østkysten i Mariagerfjord Kommune fyldte godt op på tilhørerpladserne til byrådets møde. Foto: Martin Damgård

Flertallet i byrådet bakkede i stedet op om økonomiudvalget, der udpeger østkysten og to andre områder i Mariagerfjord Kommune til VE-anlæg. Dog med den tilføjelse, at Als Enge på østkysten friholdes. Det ligger i naturlig forlængelse af, at byrådet i november 2020 droppede en vindmølleplan i Als Enge.

icon

Vi er en af de kommuner, der udleder mest CO2. Vi har en kæmpe opgave. Vi skal selv producere el her i kommunen, vi kan ikke bare løse det ved at sætte møller op i Thisted.

Jesper Skov Mikkelsen (V), byrådsmedlem og formand for klimaudvalget i Mariagerfjord Kommune

Forud for beslutningen var gået en timelang debat, som var intens og til tider følelsesladet, og som blev fulgt fra de fyldte tilhørerpladser af borgere fra protestbevægelsen. Man hørte et suk, da afstemningsresultatet blev kendt.  

Tre kilometer grænse fik ikke opbakning

 • Byrådsmedlemmerne Henrik Sloth (V) og Jens-Henrik Kirk (K) stillede et ændringsforslag om, at der trækkes en tre kilometer grænse fra østkysten i forhold til, hvor der kan opsættes VE-anlæg.
 • Forslaget faldt på Mariagerfjord Byråds aprilmøde. Ud over de to forslagsstillere stemte Jørgen Pontoppidan (V), Rikke Fonnesbæk (S) og Malene Ingwersen (Enhedslisten) for. 
 • To konservative, Christian Johnson og Laura Holm, undlod at stemme. Det samme gjorde Emma Houe Mølgaard, Nye Borgerlige. De øvrige i byrådet stemte imod.  

En af de borgere, der er gået på barrikaderne, Lene Thier, var ikke begejstret for byrådets beslutning. Godt nok tages Als Enge ud, og det betyder, at hun slipper for at se vindmøller derfra, hvor hun bor. Men der vil stadig være mange på østkysten, som bliver berørt.

- Vi fortsætter kampen, sagde Lene Thier efter byrådsmødet til Nordjyske. 

Tre store energilandskaber i spil i Mariagerfjord

 • Administrationen i Mariagerfjord Kommune anbefaler, at store energianlæg (energiøer) kun opføres i disse tre "energilandskaber":
 • Kystlandskabet langs Østkysten
 • Midt-nord/Øster Doense/Valsgaard/Vebbestrup
 • Motorvejsnære arealer omkring Handest og Sønder Onsild
 • Store anlæg (energiøer) har en størrelse på mindst otte vindmøller med en højde på mindst 150 meter og/eller 200 hektar solceller.
 • Desuden kan der i Mariagerfjord Kommune opføres mellemstore energifællesskaber og små enkeltanlæg:
 • Mellemstore energifællesskaber er tilknyttet landsbyer eller virksomheder, der går sammen om et anlæg. 
 • Små enkeltanlæg forsyner enkeltstående boliger eller landbrugsejendomme og skal ligge i direkte tilknytning til dem.
 • Byrådet sagde o.k. på mødet 27. april 2023 med den tilføjelse, at Als Enge udtages af området ved østkysten.

Mariagerfjord Kommune

Tre byrådsmedlemmer - Lone Sondrup (V), Jan Andersen (V) og Jørgen Hammer Sørensen (DF) blev af byrådet erklæret inhabile og sendt uden for døren. Det blev vurderet, at de har personlige, økonomiske interesser i sagen. 

 <i>Foto: Martin Damgård</i>

Foto: Martin Damgård

Lone Sondrup og hendes mand, Jens Verner, har for nylig solgt deres landsbrugsejendom nord for Hobro til Eurowind. Jan Andersen og Jørgen Hammer Sørensen har begge ejendomme i områder, der er udpeget til energilandskaber.

Demonstranterne kom med en mobil kaffevogn til byrådsmøde i Hadsund Rådhus.  <i>Foto: Martin Damgård</i>

Demonstranterne kom med en mobil kaffevogn til byrådsmøde i Hadsund Rådhus.  Foto: Martin Damgård

Socialdemokraten Rikke Fonnesbæk, Als, sagde, at hun godt kan forstå, borgerne på østkysten er bekymrede. En projektudvikler har sendt breve ud til folk i området med et Mariagerfjord Kommune-logo på, selv om kommunen på ingen måde er partner, og ikke har sagsbehandlet projektet, fortalte hun. 

- Jeg vil gerne understrege, at vi ikke har givet en blankocheck. Jeg håber, lokalbefolkningen vil have tillid til, at vi behandler hver enkelt ansøgning med respekt, og at der bliver borgerinddragelse. Vi har intet ønske om at plastre det hele til, siger Rikke Fonnesbæk til Nordjyske efter byrådsmødet. 

Et spørgsmål om tillid

Mogens Jespersen gentog flere gange i løbet af mødet, at området syd for Alsvej og nord for Solbjergvej skal holdes fri fra at blive en del af hovedområdet. 

Området ved navn ”Als Enge” var dog – løfte eller ej – stadig en del af de kort, økonomiudvalget lagde op til at stemme igennem. Her står der nemlig, at engen ”kan inddrages, hvis der er et ønske om at udvide hovedområdet yderligere.”

Det undrede Socialdemokratiets Mette Riis Binderup sig over.

Hun endte derfor med at stemme nej til økonomiudvalgets indstilling, fordi hun mener, at de mundtlige løfter vil blive for usikre i det lange løb.

- De påstande, du kommer med, er ikke til at finde i dokumenterne, sagde hun til borgmesteren.

Spørgsmålet fra Binderup var, om de store ord vedrørende Als Enge ville være til at stole på i længden, når engene stadig optræder på både kort og tekst.

Borgere fra østkysten i Mariagerfjord Kommune demonstrerer i grønne t-shirts foran rådhuset i Hadsund. <i>Foto: Martin Damgård</i>

Borgere fra østkysten i Mariagerfjord Kommune demonstrerer i grønne t-shirts foran rådhuset i Hadsund. Foto: Martin Damgård

Det mente borgmester Mogens Jespersen.

Han mindede forsamlingen om, at lige netop Als Enge blev skrottet som potentiel vindmøllepark efter massive lokale protester for et par år siden. Og han mente i forlængelse heraf, at den beslutning var at regne for en form for løfte til borgerne om ikke at geninddrage området i fremtiden.

Flertal for tre energilandskaber

 • Økonomiudvalgets indstilling af 19. april 2023 blev godkendt med 17 stemmer for og 7 stemmer imod. Ingen undlod at stemme.
 • For stemte socialdemokraterne Edin Hajder, Jane Grøn, Jens Riise Dalgaard, Karen Østergaard, Niels Peter Christoffersen og Trine Blaabjerg Petersen. Den konservative Christian Johnson, Nye Borgerliges Emma Houe Mølgaard, SF's Peder Larsen, Enhedslistens Malene Ingwersen og fra Venstre Erik Kirkegaard Mikkelsen, Helle Mølgaard, Jesper Skov Mikkelsen, Mogens Jespersen, Niels Erik Poulsen, Per Kragelund og Per Lynge Laursen.
 • Imod stemte socialdemokraterne Helle Qvist Toft, Mette Riis Binderup og Rikke Fonnesbæk. Fra konservative stemte Jens-Henrik Kirk og Laura Holm imod. I Venstre Henrik Sloth og Jørgen Pontoppidan.
 • Socialdemokraterne Peter Muhl og Leif Skaarup deltog ikke i byrådsmødet. Tre byrådsmedlemmer er inhabile i sagen om energilandskaber: Lone Sondrup (V), Jan Andersen (V) og Jørgen Hammer Sørensen (DF).

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.