Nu behøver borgmesteren ikke at sove i telt

Staten har ingen indvendinger mod byzone, efter at boliger på Ørodde blev taget ud af kommuneplan

- Nu må vi se, hvad et §17, stk. 4-udvalg kan nå frem til af ideer, men der skal også være borgerinddragelse, for Ørodde er et emne, der engagerer mange, siger Hans Ejner Bertelsen. Arkivfoto: Bo Lehm

- Nu må vi se, hvad et §17, stk. 4-udvalg kan nå frem til af ideer, men der skal også være borgerinddragelse, for Ørodde er et emne, der engagerer mange, siger Hans Ejner Bertelsen. Arkivfoto: Bo Lehm

NYKØBING:I foråret jokede borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) med, at han ville slå et spidstelt op foran bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvads (S) kontor på Slotsholmen.

Det behøver borgmesteren ikke længere at gøre, og det ville nok også være en kold fornøjelse her i november. Han ville have en ministerafklaring af, hvad Morsø Kommune må foretage sig med Ørodde, den grønne halvø, der skærmer Nykøbing, og hvor store områder er skov og græsarealer, der mest tjener til hundeluftning, efter at stadion og fodboldklub er flyttet til Morsø Multipark.

Staten har ikke villet godkende den forrige revision af Morsøs kommuneplan fra 2017. Årsagen er de forslag til udviklingsområder for Nykøbing, som planen indeholder. Men 29. juni vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen på forslag fra Venstre og Dansk Folkeparti at fjerne byudviklingen, forstået som områder til boligformål, fra den del af Ørodde, som ligger i landzone. Og det er blevet bemærket i København.

- Bolig- og Planstyrelsen har ikke gjort indsigelse mod det forslag til Kommuneplan 2021-2033, der har været udsendt siden slutningen af juni for så vidt angår Ørodde. Det vil sige, at der ikke vil være problemer med at få Ørodde lagt i byzone til rekreative, idræts- og turismemæssige formål, siger Ann-Sophie Øberg, gruppeleder for By og Landskab i Morsø Kommune.

- Det at boligreservationen til området Kvaiborgs Eng er taget ud har gjort udslaget, siger  gruppeleder Ann-Sophie Øberg, Morsø Kommune, Morsø Foto: Peter Mørk <i>Foto: Peter Mørk</i>

- Det at boligreservationen til området Kvaiborgs Eng er taget ud har gjort udslaget, siger gruppeleder Ann-Sophie Øberg, Morsø Kommune, Morsø Foto: Peter Mørk Foto: Peter Mørk

Kommuneplanforslaget har været i offentlig høring og skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen 7. december.

- Det at boligreservationen til området Kvaiborgs Eng er taget ud har gjort udslaget. I store træk er det nye kommuneplanforslag en tilbagevending til den kommuneplan, der blev vedtaget i 2013. Bolig- og Planstyrelsen har fortsat indsigelser mod boligområder på Teglgårdsvej og i Bjørndrup, men Ørodde syd for Pavillonvej vil blive overført til byzone med en efterfølgende lokalplan, der skal udmønte de førnævnte formål, siger Ann-Sophie Øberg.

Strandbeskyttelse og fredskov

Det betyder dog ikke, at alle slagsmål med Slotsholmen hermed er afblæst. Arne Kirk, direktør for Teknik & Miljø, siger, at der resterer to hurdler for at udvikle på Ørodde med eventuel campingplads på boldbanerne og udvidelse af Danhostel Nykøbing med mere.

- Hele Ørodde helt ind til Soelbergsvej ligger i strandbeskyttelseszone med de restriktioner mod byggeri og anlæg, der gælder her. Desuden er de grønne arealer, også boldbanerne, registreret fredskov efter skovloven. Det vil nok være muligt at få ophævet fredskovpligten ved at plante skov andetsteds i kommunen, men vi må forvente problemer med at få godkendt ændringer i forhold til strandbyggelinjen, siger Arne Kirk.

Morsø Camping & Hytter med de nedlagte boldbaner i baggrunden. Foto: Bo Lehm <i>Bo Lehm</i>

Morsø Camping & Hytter med de nedlagte boldbaner i baggrunden. Foto: Bo Lehm Bo Lehm

Særlig Ørodde-udvalg

Borgmester Hans Ejner Bertelsen siger, at planen er, at den kommende kommunalbestyrelse vil nedsætte et §17, stk. 4--udvalg til at forberede planerne for Ørodde. Det er et ad hoc-udvalg, hvor der kan sidde ekspertise uden for kommunalbestyrelsen.

- Vi har fjernet den usikkerhed, der har været ved at tage Kvaiborgs Eng ud. Det eneste sted på Ørodde, hvor der nu er nævnt boliger, er på den eksistererende campingplads. Nu må vi se, hvad et §17, stk. 4-udvalg kan nå frem til af ideer, men der skal også være borgerinddragelse, for Ørodde er et emne, der engagerer mange, siger Hans Ejner Bertelsen.

Det mener partierne

Her følger en gennemgang af, hvad de ni partier til kommunalvalget tirsdag har af ønsker til Ørodde:

Venstre: På forslag fra Venstre og Dansk Folkeparti fjernede kommunalbestyrelsen reservationen til boliger på Kvaiborgs Eng på Ørodde. Venstre holder fast i planen om udstykning af nuværende campingplads, som oprindeligt skulle medfinansiere Morsø Multipark. Men et §17, stk. 4-udvalg skal i den kommende valgperiode vurdere forskellige former for boliger på arealet, herunder om der skal udstykkes.

Socialdemokratiet: Vil friholde Ørodde for byggeri. Den nuværende campingplads skal bevares, som den er og vedblive at være kommunalt ejet og privat forpagtet. Men S vil udvide pladsen med det meste af de nedlagte boldbaner, således at kapaciteten øges til 250 enheder mod de nuværende 119. Det vil ifølge S gøre pladsen rentabel at drive for et forpagterpar.

Dansk Folkeparti: Vil gerne flytte campingpladsen til de gamle boldbaner og udstykke nuværende campingplads til byggegrunde og herved skaffe kommunen en indtægt. De skovklædte dele af Ørodde skal forblive natur.

Demokratisk Balance: Var oprindeligt tilhænger af at udstykke nuværende campingplads, først til helårsbebyggelse, siden til sommerhusgrunde. Har ændret holdning på det sidste og går ikke længere ind for udstykning. DB vil gerne udvide campingpladsen med en del af de gamle boldbaner. Der skal i så fald ryddes en sti gennem skovbæltet for at skabe sammenhæng mellem de to dele af campingpladsen, men de træer, der fjernes, vil DB flytte til udplantning på Kvaiborgs Eng.

Radikale Venstre: Ville længe lade sin stillingtagen afhænge af en debat blandt Nykøbings borgere. Stemte 29. juni for Socialdemokratiets forslag om at friholde hele Ørodde, også campingpladsen, for boliger. Da det blev stemt ned, undlod RV - og S - at stemme for forslaget til revision af kommuneplanen. Men i modsætning til S vil RV ikke lade campingpladsen brede sig til det gamle stadion. Boldbanerne skal blive til aktiv natur for blandt andre skoler og institutioner.

Socialistisk Folkeparti: Er indstillet på at udstykke nuværende campingplads og sælge den til byggegrunde og flytte campingpladsen ud på boldbanerne. Var også tilhænger af boliger på Kvaiborgs Eng, men tilsluttede sig i sommer kommuneplanforslaget fra V og DF, der har fjernet byggemuligheden på dette areal.

Enhedslisten: Har markeret modstand mod udstykning af både nuværende campingplads og hele den sydlige del af Ørodde. Vi heller ikke flytte eller udvide nuværende campingplads til boldbanerne.

Konservative Folkeparti: Vil ikke have byggeri på nuværende campingplads. Vil gerne udvide campingpladsen med eksisterende veje og noget af boldbanerne.

Nye Borgerlige: Er modstander af udstykning på både nuværende campingplads og boldbaner. Mener at Mors er stor nok til, at der kan findes andre steder til byggegrunde. Nuværende campingplads skal blive liggende.

Ja eller nej fra partierne

Udstyk camping Boldbaner til camping

V Ja Ja

S Nej Ja

DF Ja Ja

DB Nej Ja

RV Nej Nej

SF Ja Ja

EL Nej Nej

K Nej Ja

NB Nej Nej

Ialt 3 Ja, 6 Ne 6 Ja, 3 Nej

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.