- Jeg kommer ikke med en seddel i lommen med alle svarene

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, der er kandidat til bispesædet i Nordjylland, drømmer om en kirke, hvor frivillige må stå på venteliste.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard er 52, har tre voksne døtre og er fra Midtjylland. Hun stiller op som kandidat til bispevalget efter opfordring. Foto: Henrik Louis <i>Foto:Henrik Simonsen</i>

Annette Brounbjerg Bennedsgaard er 52, har tre voksne døtre og er fra Midtjylland. Hun stiller op som kandidat til bispevalget efter opfordring. Foto: Henrik Louis Foto:Henrik Simonsen

- Kirken er her ikke for at fikse ting. Det kristne menneskesyn peger på den medmenneskelighed, hvor det ikke opfattes som en fejl at være sårbar eller i sorg.

Vi møder Annette Brounbjerg Bennedesgaard i det lyse provstekontor midt i Horsens. Et sted, som nordjyske menighedsrådsmedlemmer og præster har set hen til, da der blev udskrevet valg til bispesædet i Aalborg stift.

Hun er ikke nordjyde, så hvordan hænger det sammen?

- Det ædruelige svar er, at jeg er blevet opfordret, fortæller hun.

- Jeg er glædeligt overrasket over og taknemmelig for den tillid, der er vist mig. Gode nordjyder har overbevist mig om, at jeg har noget at byde ind med som biskop og leder for Aalborg Stift.

Det har også været nemt at få øje på hende i det kirkelige landskab i Danmark, for hun har været her, der og alle vegne i sin karriere. Som præst, men også med andre opgaver og arbejdsfelter, både opad til ministeriet, udad til præste- og provstekolleger og til grundlaget for det hele, arbejdet i menighederne, med mennesker og tro.

For det er troen, der er grundlaget for det hele, siger Annette Brounbjerg Bennedsgaard.

Det frivllige arbejde spiller en stor og vigtig rolle i Folkekirken, siger Annette Brounbjerg Bennedsgaard. Foto: Henrik Louis <i>Foto:Henrik Simonsen</i>

Det frivllige arbejde spiller en stor og vigtig rolle i Folkekirken, siger Annette Brounbjerg Bennedsgaard. Foto: Henrik Louis Foto:Henrik Simonsen

Men kirkelighed skal rime på virkelighed.

- Det er vigtigt for mig, at ideer og projekter opstår hos menighedsråd og præster og i det frivillige arbejde. Jeg er meget optaget af, at vi sammen kan rigtig meget. Den enkelte kirke skal ikke pålægges det åg, at alle skal kunne det hele. Man skal kunne deles om opgaverne og ansvaret, så kan vi løfte mere.

Når Aalborg Stift f.eks. har et godt samarbejde med landsdelens gymnasier er det indlysende, at det foregår i et samarbejde på tværs af sogne.

- Vi skal se på, hvad der giver mening i forhold til opgaven og de mennesker, der kan løfte den.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard er 52 og mor til tre voksne døtre. Den yngste er netop blevet student. Hun har været provst i Horsens i syv år, og før det ansat i Kirkefondet i tre år, hvor hun stod i spidsen for et projekt omkring lokal, kirkelig udvikling.

- Vi skal også prøve at se kirken lidt udefra - hvordan ser den ud for forskellige grupper, f.eks. hjemløse, unge, familier der er ramt af demens og børn i sorg. Og så skal vi tage udgangspunkt i de behov, de har.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard er formand for provsteforeningen, har en diplomuddannelse i ledelse og en masteruddannelse på Aalborg Universitet i samskabelse.

Præstekaldet kom naturligt til hende i ungdommen, hvor hun bl.a. havde brugt sin tid på frivilligt arbejde som spejder, hvor der var mulighed for at være med til at lave gudstjenester. Egentlig drømte hun om psykologi eller at blive socialrådgiver - men da hun var 18-19 år opstod tanken om at læse teologi.

- Jeg havde lyst til at lægge mit arbejdsliv i kirken. Jeg er glad for gudstjeneste og for trosindholdet, som jeg synes er så vigtigt. Som spejder stod jeg jo uden uddannelse, og her var der noget, som jeg gerne ville give videre.

Det blev så teologi i Aarhus - og det var enormt horisontudvidende.

- Jeg vidste ikke så meget teoretisk i forvejen, men fik alt muligt fyldt på.

Studierne blev kombineret med et aktivt fritidsliv og et stort frivilligt engagement bl.a. som spejderleder og i Danmission. Hun var udsendt til Cairo, hvor hun arbejdede på et børnehjem for piger.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard har været på farten i Nordjylland, siden stillede op som kandidat til bispesædet. Foto: Henrik Louis <i>Foto:Henrik Simonsen</i>

Annette Brounbjerg Bennedsgaard har været på farten i Nordjylland, siden stillede op som kandidat til bispesædet. Foto: Henrik Louis Foto:Henrik Simonsen

- Mit engagement i frivillige kirkelige foreninger præger min forståelse af, at ord og handling er to sider af samme sag, så diakoni er en selvfølgelig del af kirkens arbejde.

Om sig selv siger Annette Brounbjerg Bennedsgaard, at hun er en udpræget holdspiller, der kan få mange ting til at ske. For at det kan lykkes, skal man have blik for dygtige tovholdere. For, hvor man kan se hen for at finde kræfter, som måske ikke sidder med ved bordet i første omgang. For at kunne tiltrække dem, der gerne vil være med.

- Tordenskjolds soldater kan og gør rigtig meget. Men jeg har god erfaring med at udvide kredsen. Vi skal være gode til at invitere flere med. Jeg drømmer faktisk om en kirke, hvor frivillige må stå på venteliste.

Det absolut bedste ved at være præst er, siger hun, at man i alle sammenhænge har det helt særlige gear i tilværelsen, der handler om at have tillid til, at Gud findes.

- Vi går ellers meget nemt i fiksermode. Men det er fantastisk bare at være præsten, der slår ørerne ud og ikke har svar parat og løsninger på alt. Vi får den bedste respons, netop ved at være gode til at være i det rum, hvor ting ikke kan laves om.

- I skolen vil man gerne finde løsninger på alt. Men et barn, der har mistet en forælder, har ikke brug for en løsning. Den findes ikke. I stedet er der brug for rum til at være i sorgen, at det er OK. For at lære, at det ikke er en fejl at være sårbar eller i sorg, forklarer Annette Brounbjerg Bennedsgaard.

- Livet er nogle vilkår, der er givet os - og Gud er der også, når vi falder i afgrunden.

Det daglige arbejde foregår her på provstekontoret i Horsens midtby. Foto:Karin Trine Pedersen

Det daglige arbejde foregår her på provstekontoret i Horsens midtby. Foto:Karin Trine Pedersen

- Noget af det fantastiske ved at være præst er også at blive lukket ind i menneskers liv i løbet af et splitsekund, hvor vi mødes med åbne ører og hjerter. Det er stort at få lov til at være menneskers livsvidne fra vugge til grav.

Selv sørger hun også for at leve et liv med livsvidner, så man ikke kun er præst, men også menneske som alle andre.

Som biskop er samarbejdet med præster og menighedsråd centralt:

- Der er ting, der er for tunge og for bøvlet. Derfor er det stjernenødvendigt, at vi får skruet på det de næste 10 år. F.eks. kan man forestille sig en differentieret vedligeholdelsespligt, så ikke alle kirker i et sogn, hvor befolkningstallet måske er dalende, skal vedligeholdes i samme høje standard,.

- - Det kan f.eks. være de kirker der allerede i dag fungerer som en art lejlighedskirker. Kirker hvor der ikke holdes fast gudstjeneste hver søndag, men som bruges når det giver mening, og når der er ønske om at holde bryllup og begravelse. De fælles nationale og strukturelle udfordringer må ikke blive det enkelte menighedsråds hovedpine, siger Annette Brounbjerg Bennedsgaard.

Bispevalget og kandidaterne

Dette er en af tre artikler, hvor vi præsenterer kandidaterne til bispevalget. Alle tre kandidater præsenteres frem mod starten på første valgrunde.

Biskoppen bliver valgt af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer. Alle menighedsrådsmedlemmer og præster i et stift har stemmeret. Det gælder også for valgmenigheder. Præsten skal dog have en ansættelse af Kirkeministeriet af mindst et års varighed eller være medlem af menighedsrådet. I Aalborg Stift er der omkring 3500 stemmeberettigede.

Det sker med elektronisk stemmeafgivning mellem 31. august og 21. september.

Hvis en kandidat får halvdelen af de afgivne stemmer, indstiller kirkeministeren ham eller hende til kongelig udnævnelse som biskop. Hvis ingen af kandidaterne får mere end halvdelen af stemmerne, udskrives en ny valgrunde mellem 6. oktober og 27. oktober mellem de to kandidater, som fik flest stemmer.

Den nye biskop tiltræder 1. december, og 12. december er der bispevielse i Aalborg Domkirke Budolfi.

Jeg er optaget af, at kirken altid har været en flok helt almindelige mennesker, som nok ikke lige selv havde tænkt, at det var os, der var Guds kirke. Men Gud kalder igen og igen os til at være hans kirke her og nu. Kirke som først og sidst er bevægelse. Kirke er dem, der samles. Og samles gør vi til gudstjeneste, for at høre Guds ord. Men enhver gudstjeneste sender os tilbage til hverdagen. Her kaldes vi til at være i hverdagstjeneste for Gud, ved at være oprigtigt optaget af hinanden, og det fælles samfundsliv.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, citat fra hjemmesiden annettebennedsgaard.dk

Annette Brounbjerg Bennedsgaard fotograferet i forbindelse med en gudstjeneste i  Gistrup kirke Foto: Henrik Louis <i>Foto:Henrik Simonsen</i>

Annette Brounbjerg Bennedsgaard fotograferet i forbindelse med en gudstjeneste i Gistrup kirke Foto: Henrik Louis Foto:Henrik Simonsen

Læs om de andre kandidater til bispevalget:

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.