Læsøs kommunaldirektør boede i ulovligt skur: En sag om inhabilitet, politianmeldelse og en afsked

Kommunaldirektør har ligget i strid med sin egen tekniske forvaltning - og nu er den tekniske chef væk

I løbet af foråret begynder der på Læsø at gå rygter om, at øens kommunaldirektør Peter Pietras tilbringer mange nætter i dette ulovlige skur på en tom sommerhusgrund. Nysgerrigheden driver flere og flere Læsø-boere til at lægge deres gåture omkring sommerhusgrunden - og så anmelder kommunaldirektøren selv skuret til Læsø Kommune. Men derfra er sagen langt fra slut. Tværtimod. Foto: Kirsten Østergaard

I løbet af foråret begynder der på Læsø at gå rygter om, at øens kommunaldirektør Peter Pietras tilbringer mange nætter i dette ulovlige skur på en tom sommerhusgrund. Nysgerrigheden driver flere og flere Læsø-boere til at lægge deres gåture omkring sommerhusgrunden - og så anmelder kommunaldirektøren selv skuret til Læsø Kommune. Men derfra er sagen langt fra slut. Tværtimod. Foto: Kirsten Østergaard

LÆSØ:Når man får en løn, der ligger et pænt stykke over en million kroner om året, hører det formentlig til sjældenhederne, at man bruger adskillige nætter i et gammelt skur på under ti kvadratmeter. Uden strøm og vand indlagt.

Men sådan har situationen været for Peter Pietras, der er kommunaldirektør på Læsø.

Og faktisk er det et reelt problem. For skuret er ulovligt - og det har bragt medarbejdere på Læsø Kommune i en træls situation.

For forestil dig lige, hvis det var dig, der var tvunget til at fastholde et afslag overfor en person, der reelt set har magt til at fyre dig.

Ville du så synes, at det var et urimeligt pres at være under?

At sagen er alvorlig, mener i hvert fald Roger Buch, der er samfundsforsker og ekspert i kommunal forvaltning. Han siger følgende:

- Det er jo en sag, som på sin vis godt kan virke lille og banal - men på den anden side så rører den ved noget, der er helt fundamentalt i den måde, som offentlig forvaltning fungerer på i Danmark. Og det betyder jo, at det er en sag, som borgmesteren og kommunalbestyrelsen må tage meget alvorligt.

Køber grund i foråret

Balladen starter i foråret 2021.

Kommunaldirektøren har med borgmester Karsten Nielsens velsignelse fået lov til at flytte sin folkeregisteradresse fra Læsø til Korsør. Men blandt Læsø-boerne forlyder det, at øens embedsmæssige førstemand nu i virkeligheden tilbringer mange nætter i det ulovlige skur, der er opført på en tom sommerhusgrund. Grunden er købt i foråret 2021, og da der hverken er indlagt strøm eller vand, benytter kommunaldirektøren et campingtoilet.

Opmærksomheden omkring skuret tiltager - og flere øboer lægger deres gåture omkring sommerhusgrunden. Den ligger på Doktorvejen 9a i Byrum.

Når man får en løn, der ligger et pænt stykke over en million kroner om året, hører det formentlig til sjældenhederne, at man bruger adskillige nætter i et gammelt skur på under ti kvadratmeter. Men sådan har situationen været for Peter Pietras, der er kommunaldirektør på Læsø. Tegning: Jens Schmidt-Andersen

Når man får en løn, der ligger et pænt stykke over en million kroner om året, hører det formentlig til sjældenhederne, at man bruger adskillige nætter i et gammelt skur på under ti kvadratmeter. Men sådan har situationen været for Peter Pietras, der er kommunaldirektør på Læsø. Tegning: Jens Schmidt-Andersen

Grafik:

Den stigende interesse kan mærkes på rådhuset - der ligger cirka 500 meter væk på Doktorvejen 2. Til sidst får interessen kommunaldirektøren Peter Pietras til at sende en henvendelse til sin egen kommune. Brevet er dateret 26. april 2021, og her anmelder kommunaldirektøren "et uindregistreret skur" på sin egen grund. Han mener, skuret er opført før 1970.

"Jeg er klar over, at der qua min stilling hurtigt vil opstå fantasier, sladder, misundelse, mistænkeliggørelse og andet i forhold til min anvendelse af den netop anskaffede sommerhusgrund", skriver han blandt andet.

Kommunaldirektøren ønsker, at få skuret registreret, og håbet er samtidig, at han kan få lov til at overnatte der op til 175 dage om året. Overnatningerne kan ske i telt, bivuak, indregistreret campingvogn, bil – eller i skuret. Kommunaldirektøren - der altså tilsyneladende er vild med friluftsliv - skriver samtidig, at skrald og toilettets indhold vil blive slæbt med til hans bopælskommune på Sjælland.

Kommunaldirektørens intention er på et senere tidspunkt at ansøge om byggetilladelse til et sommerhus. Desuden tilføjer han følgende:

"Da jeg arbejder som kommunaldirektør på Læsø skal forvaltningen i denne sag referere direkte til borgmesteren (Karsten Nielsen, red.) og til teknisk chef (John Andersen, red.). Undertegnede er naturligvis inhabil og kan ikke konsulteres som overordnet i sagen".

Grafik:

Sender sag til Frederikshavn

Nordjyske har fået aktindsigt i forløbet, og heraf fremgår det, at sagen med det samme overdrages til Frederikshavn Kommune. Det sker efter en aftale mellem Læsø Kommunes byggesagsbehandler og forvaltningschefen John Andersen, der på det her tidspunkt har ansvar for "Teknik, Havne og Kultur" på Læsø.

Og den manøvre kan man vel egentlig sagtens forstå. For i landets mindste kommune - med kun godt en snes ansatte i administrationen - kan det formentlig hurtigt blive ubehageligt, hvis man skal behandle en sag, hvor den øverste chef har en klar interesse. Sagen sendes derfor til fastlandet med anmodning om "en objektiv sagsbehandling".

Læsø Kommune er med sine knap 1800 indbyggere landets mindste. Arkivfoto: Michael Koch <i>Pressefotograf Henrik Bo</i>

Læsø Kommune er med sine knap 1800 indbyggere landets mindste. Arkivfoto: Michael Koch Pressefotograf Henrik Bo

Klar afvisning

Svaret fra Frederikshavn Kommune kommer 12. maj 2021, og det er ganske klart. Lokalplanen for det pågældende område kræver, at et sommerhus på mindst 35 kvadratmeter skal være første bygning på enhver grund, så dermed lever skuret ikke op til lokalplanen.

Juristen hos Frederikshavn Kommune skriver, at der nu er to mulige scenarier. Enten er skuret opført ulovligt - og dermed skal det nedrives. Et alternativ kan dog være, at skuret er opført på et tidspunkt, hvor det har været lovligt - men det vil kræve, at man fastslår byggetidspunktet, og at man desuden kan finde reglerne fra det pågældende tidspunkt.

I svaret skriver Frederikshavn Kommune desuden, at kommunaldirektøren ikke kan overnatte på grunden i telt, bivuak eller lignende i længere tid (hvilket defineres som seks uger), da det også vil stride mod lokalplanen.

"Det er vigtigt at holde sig for øje, at eventuelle tilladelser gives med præcedens-virkning. Det er ikke kun et enkelt tilfælde, der tillades. Alle inden for lokalplanens område kan forvente tilsvarende tilladelser", slutter svaret.

Få dage senere viser et notat fra byggesagsbehandleren i Læsø Kommune, at tidligere lokalplaner ikke giver mulighed for, at skuret på noget tidspunkt har været lovligt. Yderligere fastslås det, at det heller ikke kommer på tale at give en ekstraordinær tilladelse.

"Kommunen ønsker ikke qua denne sag at danne ny præcedens for ulovlige bygninger", hedder det.

Pietras accepterer ikke svar

19. maj 2021 sender borgmester Karsten Nielsen den juridiske vurdering til kommunaldirektøren.

Blot 18 minutter senere svarer Peter Pietras, at han i stedet for skuret nu vil overnatte i telt eller campingvogn - som af og til flyttes til en campingplads. Planen er kun at bruge de midlertidige overnatningsmuligheder, til der er ansøgt om at opføre et sommerhus på grunden.

Desuden vil kommunaldirektøren gerne høre, om skuret skal nedrives straks. Han skriver dog, at han "synes det vil være mærkeligt, hvis jeg først skal nedrive skuret, for så at etablere et sommerhus, før jeg så igen skal opbygge skuret”.

Ifølge aktindsigten har der så tilsyneladende efterfølgende været en snak på rådhuset. For samme aften sender kommunaldirektøren en ny mail, hvor han takker borgmesteren, byggesagsbehandleren og forvaltningschefen John Andersen for "en god snak".

"Jeg er rigtigt tilfreds med, at kommunen nu vil undersøge, om kommunen er pligtig til at kræve skuret nedrevet", skriver han videre.

Det er altså lykkedes kommunaldirektøren at få Læsø Kommune til at udskyde påbuddet om nedrivning, til man igen har konsulteret Frederikshavn Kommune.

Peter Pietras har været kommunaldirektør i Læsø Kommune siden starten af 2019.

Peter Pietras har været kommunaldirektør i Læsø Kommune siden starten af 2019.

Ny afvisning fra Frederikshavn

Men håbet fra Peter Pietras bliver skudt ned på fastlandet. En uge efter svarer juristen fra Frederikshavn Kommune, at modellen med eventuelt at flytte et telt ind og ud af grunden ikke er i orden.

"Man kan ikke benytte teltet i fem uger og seks dage, fjerne det kortvarigt og starte en ny periode", hedder det.

Byggesagsbehandleren på Læsø må derfor gå i gang med at lave et afslag til sin egen kommunaldirektør - med varsling om at kommunen påtænker at give et påbud om at nedrive skuret.

I første omgang skrives en kladde - og da den er godkendt af forvaltningschefen John Andersen, så sendes brevet til kommunaldirektøren.

Peter Pietras har nu 14 dage til at komme med bemærkninger, men et notat fra 12. juni viser, at det ikke sker - og dermed skal skuret rives ned.

En kontroversiel mail

Tilsyneladende sker der i første omgang en mundtlig overbringelse af afgørelsen i sagen. For det næste dokument i Nordjyskes aktindsigt er en endog særdeles bemærkelsesværdig mail dateret 13. juni, der vidner om en form for sammenstød på rådhuset. I mailen, der bærer titlen "Undskyld fra kommunaldirektøren", henvender Peter Pietras sig til både byggesagsbehandleren og til forvaltningschefen John Andersen - og sender den samtidig også cc til borgmesteren.

Der står blandt andet:

"Jeg vil gerne undskylde for, at jeg har haft en irriteret og uhøflig tone i mine svar angående Doktorvejen 9a. Jeg er ked af, hvis det har givet anledning til nervøsitet og en negativ indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø. Sådan noget må naturligvis ikke ske".

Kommunaldirektøren udtrykker dog i mailen tilfredshed med, at sagen har været behandlet af Frederikshavn Kommune - men foreslår samtidig også en måde at omgå den hidtidige sagsbehandling på:

"I lighed med tidligere dispensationssager, så kan den gå til kommunalbestyrelsen, hvilket således fjerner den fra det administrative rum", skriver han.

Peter Pietras foreslår altså at lade kommunalbestyrelsen give en dispensation - selv om den mulighed tidligere er afvist fra forvaltningen.

Det er ikke svært at forestille sig, at byggesagsbehandleren og forvaltningschefen må føle sig sat i en klemme. Og det adresserer kommunaldirektøren faktisk også selv i afslutningen på sin mail:

"I skal vide, at jeg ikke har nogen irritation over for jer på det personlige plan, hvis I har kunnet mærke en irritation er det over sagen i sig selv, og også over, at jeg har sat mig selv i denne uheldige dobbeltrolle, hvor jeg har fået en byggesag med kommunen, det burde jeg ikke have gjort. Jeg kan godt se, at det sætter jer i en klemt situation, ikke mindst fordi, vi er så lille en kommune. Håber, at vi kan fortsætte vores eller konstruktive samspil og at denne mail kan tage det følelsesmæssige pres af sagen".

Men det virker ikke som om, at presset aftager i den kommende periode. Tværtimod.

Presset stiger

Byggesagsbehandleren og forvaltningschef John Andersen ser nemlig ud til at fastholde, at de ikke vil bøje reglerne, da det potentielt vil føre til en lang række af dispensationer i sommerhusområdet.

Så 21. juni sender byggesagsbehandleren en officiel henvendelse til kommunaldirektøren: Det ulovlige skur skal være nedrevet indenfor 30 dage - ellers vil der jævnfør reglerne ske politianmeldelse.

Sagsakterne viser, at medarbejdere på Læsø Kommune har følt sig under psykisk pres i forbindelse med behandlingen af en privat byggesag for kommunaldirektøren, Peter Pietras.

Sagsakterne viser, at medarbejdere på Læsø Kommune har følt sig under psykisk pres i forbindelse med behandlingen af en privat byggesag for kommunaldirektøren, Peter Pietras.

Men der er flere krumspring i sagen. Fredag 16. juli fremgår det, at kommunaldirektøren nu har sendt sagen til Planklagenævnet. Og samtidig anfører Peter Pietras, at han har rettet en e-Boks-henvendelse til kommunen 5. juni - altså indenfor klagefristens udløb.

I et mailsvar til forvaltningschef John Andersen er det tydeligt, at byggesagsbehandleren er presset af sagen:

"Lad os drøfte den mandag. Jeg gider ikke tænke på den i weekenden. Jeg har bedt XXX (navn på administrativ medarbejder, red.) tjekke kommunens e-Boks for at være sikker på, at det han påstår fremsendt, ikke ligger der. Der står dog også i høringen, at det skal sendes til min mail. Det er med 100 procents sikkerhed ikke sket".

Sagen får dog ikke lov at ligge weekenden over. Kort efter sender byggesagsbehandleren en ny mail:

"Hej igen John. Jeg har talt med XXX. Jeg har fået hende til at tjekke al e-post til kommunen, også hvor de sommetider har puttet sig. Der er ikke kommet noget den 5. juni, som angives i klagen".

Få dage senere har Læsø Kommune dog alligevel fået indsigelsen fra Peter Pietras at se. Kommunaldirektøren har tilsyneladende meddelt Planklagenævnet, at han inden 15. august vil ansøge om byggetilladelse til at opføre et sommerhus på grunden. Men Læsø Kommune mener ikke, det vil ændre noget i forhold til sagen om det ulovlige skur - og fastholder, at det skal nedrives.

Politianmeldelse udebliver

Borgmester Karsten Nielsen har hele tiden været med på sidelinjen i sagen, men en egentlig aktiv del i behandlingen af den bliver han først 20. juli. Her viser aktindsigten, at borgmesteren skriver følgende i en mail til forvaltningschefen John Andersen:

"Til John Andersen. Jeg har noteret mig dine oplysninger om, at Læsø Kommune i sagen med den angiveligt ulovlige bygning er klar til at indgive anmeldelse til politiet. Henset til at kommunaldirektøren p.t. er på ferie, tager jeg ansvaret for, at dette ikke sker, før efter han er retur fra sin ferie".

Borgmester Karsten Nielsen (til venstre) bremser på trods af anbefalingen fra sin administration politianmeldelsen mod kommunaldirektør Peter Pietras (til højre). Arkivfoto: Kirsten Østergaard

Borgmester Karsten Nielsen (til venstre) bremser på trods af anbefalingen fra sin administration politianmeldelsen mod kommunaldirektør Peter Pietras (til højre). Arkivfoto: Kirsten Østergaard

John Andersen sender svaret videre til byggesagsbehandleren, der virker uforstående. I en returmail til John Andersen skriver han sådan her:

"Beder han os lade være med at anmelde sagen? Så er det vel en borgmester-beslutning, som skal forelægges kommunalbestyrelsen snarest muligt?"

Det sidste dokument i Nordjyskes aktindsigt er dateret knap halvanden måned senere, 30. august 2021.

Her modtager byggesagsbehandleren en reminder fra John Andersen - bestående af borgmesterens mail fra 20. juli. Der er altså fortsat ikke sket politianmeldelse.

Og det kan undre. For Nordjyske har fået oplyst fra Planklagenævnet, at sagen ikke er meddelt opsættende virkning - kommunens afgørelse kan altså gennemføres, selv om der findes en klagesag.

Forvaltningschef fratræder

Sagen tager dog tilsyneladende alligevel en markant ny udvikling. For sidenhen er der sket det, at John Andersen er blevet fortid i Læsø Kommune. Det meldes officielt ud i en artikel i LæsøPosten 29. september.

John Andersen fratrådte ved udgangen af september som chef for teknisk forvaltning i Læsø Kommune.

John Andersen fratrådte ved udgangen af september som chef for teknisk forvaltning i Læsø Kommune.

I artiklen kan man læse, at teknisk forvaltningschef John Andersen stopper allerede med virkning fra 30. september. Baggrunden er forskellige omstruktureringer i teknisk forvaltning - der også omfatter to nyansættelser. Det oplyses, at det sandsynligvis bliver "en opgave for kommunaldirektør Peter Pietras at udpege en afløser for John Andersen".

Det fremgår ikke af artiklen, om John Andersen selv har ønsket at stoppe.

Nordjyske har haft telefonisk kontakt med den nu forhenværende forvaltningschef. Men han vil hverken kommentere på afskeden med Læsø Kommune - og heller ikke på det spegede forløb omkring skuret på kommunaldirektørens sommerhusgrund.

- Jeg har underskrevet et forlig med Læsø Kommune, så jeg vil ikke kommentere det her på nogen som helst måde.

John Andersen ved endnu ikke, hvad hans arbejdsliv skal bringe fremover.

Nordjyske har også kontaktet byggesagsbehandleren, der har været involveret i sagen med kommunaldirektørens skur - men heller ikke byggesagsbehandleren ønsker på nogen måde at kommentere, hvordan det har været at være en del af forløbet.

Sag gør indtryk på Pietras

Peter Pietras understreger overfor Nordjyske, at han ikke har overnattet i skuret, siden hans ansøgning blev afvist. Som nævnt har han fra start erklæret sig inhabil i sagen - og han har desuden svært ved at se, at han skulle have sat sine medarbejdere i en træls situation.

- Det synes jeg sådan set ikke. Jeg har sørget for, at sagen blev behandlet i Frederikshavn. Og når jeg endelig har sagt noget om sagen, så har jeg kun gjort det til borgmesteren - ikke til medarbejderne.

Læsøs kommunaldirektør Peter Pietras er havnet i en strid med Læsø Kommune. Sagen handler om brugen af et ulovligt skur på en tom sommerhusgrund. Sagen giver kritik fra en ekspert i kommunal forvaltning, der mener, at kommunaldirektøren ikke har overholdt sin erklærede inhabilitet.

Læsøs kommunaldirektør Peter Pietras er havnet i en strid med Læsø Kommune. Sagen handler om brugen af et ulovligt skur på en tom sommerhusgrund. Sagen giver kritik fra en ekspert i kommunal forvaltning, der mener, at kommunaldirektøren ikke har overholdt sin erklærede inhabilitet.

I sagsakterne ligger som nævnt en mail, hvor kommunaldirektøren beklager "en irriteret og uhøflig tone". Men Peter Pietras mener, det vil være en misforståelse at tolke det som et pres på medarbejderne.

- Der er en medarbejder, der er ubekvem ved, at det her har med kommunaldirektøren at gøre. Det er meget vigtigt, at han ikke føler det - og derfor laver jeg sådan en skriftlig tilkendegivelse, siger Peter Pietras.

- Samfundsforskeren og eksperten i kommunal forvaltning, Roger Buch, kalder det her for "urimelig adfærd" fra din side. Han mener, du skulle have holdt dig langt væk fra den her sag - og at du også blander rollen som kommunaldirektør sammen med privatpersonen Peter Pietras. Gør det indtryk på dig, at en ekspert på området, mener sådan?

- Ja, det gør indtryk på mig - og det gør det faktisk så meget, at jeg tror, det rigtige simpelthen bare er at sælge, siger Peter Pietras og understreger, at han er rigtig ked af sagen.

- Jeg må jo bøje mig, hvis det her er den offentlige mening, og så må jeg jo bare sælge grunden og komme ud af det. Og også overveje min stilling, for det her har aldrig været meningen.

- Er dit forhold til John Andersen og byggesagsbehandleren ligeså godt som før denne sag om din sommerhusgrund?

- Fuldstændig det samme, siger Peter Pietras.

- Har afskeden med John Andersen sammenhæng med denne sag?

- Nej, det har den ikke. Og det kan du få bekræftet hos borgmesteren.

I kølvandet på interviewet har kommunaldirektør Peter Pietras fremsendt en mail til Nordjyske med følgende ordlyd:

"For at undgå enhver tvivl om sagen og fremtidig usikkerhed om sagen, da vil jeg straks sætte grunden til salg og nedrive det omfattede skur. Jeg vil også forsøge at få stoppet sagen i Planklagenævnet, så hurtigt som muligt".

Tidslinje

26. april 2021: Kommunaldirektør Peter Pietras anmelder til Læsø Kommune et uregistreret skur på sin tomme sommerhusgrund. Han ønsker at få skuret registreret – og erklærer sig med det samme inhabil i sagen. Pietras ønsker at anvende grunden til overnatning maksimalt 175 dage om årligt. Dette kan ske i telt, bivuak, campingvogn, bil – eller i skuret.

29. april 2021: Læsø Kommune sender sagen til Frederikshavn Kommune. Der anmodes om en objektiv sagsbehandling.

12. maj 2021: Frederikshavn Kommune giver juridisk vurdering. Skuret opfylder ikke kravene i lokalplanen. Desuden fastslås det, at skuret ikke kan anvendes til overnatning. Samtidig gøres der opmærksom på, at hvis Læsø Kommune giver tilladelse, så vil det danne præcedens, således at alle i lokalplanens område kan forvente tilsvarende tilladelser.

19. maj 2021: Borgmester Karsten Nielsen sender den juridiske vurdering videre til kommunaldirektør Peter Pietras. Læsø Kommune er egentlig på vej med et påbud om nedrivning af det ulovlige skur. Men efter input fra kommunaldirektøren udskydes det, til man igen har konsulteret Frederikshavn Kommune.

28. maj 2021: De nye input ændrer ikke på vurderingen i Frederikshavn. Og nu fremsendes en varsling om, at skuret måske skal rives ned - kommunaldirektøren har dog 14 dage til at komme med en indsigelse.

12. juni 2021: Et notat fastslår, at ”der er ikke kommet nyt til sagen indenfor fristen”.

13. juni 2021: En mail med titlen ”Undskyld fra kommunaldirektøren” sendes til forvaltningschefen og byggesagsbehandleren. Kommunaldirektøren beklager, hvis hans irriterede og uhøflige tone overfor sine medarbejdere "har givet anledning til nervøsitet og en negativ indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø".

21. juni 2021: Der sendes nu et påbud til kommunaldirektøren. Peter Pietras bliver bedt om indenfor 30 dage at rive skuret ned. I modsat fald vil der ske politianmeldelse, meddeles det.

16. juli 2021: Kommunaldirektøren klager til Planklagenævnet over sin egen kommune. Samme dag fremgår det, at Peter Pietras mener, han har rettet en e-Boks-henvendelse til Læsø Kommune 5. juni – altså indenfor klagefristens udløb. Læsø Kommune undersøger det – og der er hverken kommet noget via e-Boks – eller via byggesagsbehandlerens mailboks.

19. juli 2021: Læsø Kommune laver svar på klagen, som altså angiveligt skulle være indsendt 5. juni. Pietras har tilsyneladende meddelt, at han inden 15. august vil ansøge om byggetilladelse til at opføre et sommerhus på grunden. Læsø Kommune mener ikke, at bemærkningerne ændrer noget. Kommunen fastholder afgørelsen om, at skuret skal nedrives.

20. juli 2021: Borgmesteren beder forvaltningschefen og administrationen vente med at foretage politianmeldelse, henset til at kommunaldirektøren er på ferie. Borgmesteren skriver samtidig, at han ”tager ansvaret for, at dette ikke sker før efter, at han er retur fra sin ferie”.

30. august 2021: Forvaltningschefen John Andersen gensender borgmesterens udsættelse til byggesagsbehandleren. Der er altså fortsat ikke sket politianmeldelse.

30. september 2021: Forvaltningschefen John Andersen fratræder sin stilling i Læsø Kommune.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.