På kant med loven: Borgmester bremsede politianmeldelse

- Det er en træls sag, siger Karsten Nielsen

Borgmester Karsten Nielsen (V) bremsede en politianmeldelse af Læsøs kommunaldirektør - og det er problematisk. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

Borgmester Karsten Nielsen (V) bremsede en politianmeldelse af Læsøs kommunaldirektør - og det er problematisk. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

LÆSØ:Selv om han egentlig erklærede sig inhabil, ser det ud til, at kommunaldirektøren på Læsø - Peter Pietras - har haft mere end almindeligt svært ved at holde sig ude af behandlingen af sin egen strid med Læsø Kommune.

Sagens udgangspunkt er noget så simpelt som et ulovligt skur på en sommerhusgrund - men den trækker et langt alvorligere spor efter sig. Det overordnede ansvar i kommunen sidder borgmester Karsten Nielsen (V) med, og spørgsmålet er så, om han kan stå inde for, at sagen er forløbet korrekt.

- Jeg er jo nødt til at indrømme, at jeg har været borgmester i fire år, men jeg er ikke voldsomt meget inde i kommunale arbejdsgange og rutiner. Men jeg synes selvfølgelig, at det er en træls sag, for de her sager plejer jo at gå glat og gnidningsfrit, siger han.

Borgmesteren føler ikke, at der i sagen er lagt pres på de ansatte - og han mener faktisk heller ikke, at kommunaldirektøren undervejs har forsøgt at påvirke behandlingen af sin private byggesag. Men da Nordjyske på baggrund af en aktindsigt forelægger ham flere eksempler, lyder reaktionen fra borgmesteren alligevel sådan her:

- Men det du fortæller mig her, det er jo ikke noget, jeg kender til, siger Karsten Nielsen.

- Men det står jo i de papirer, som vi har fået (i aktindsigten, red.) - og som du også har fået.

- Okay, lyder det fra Karsten Nielsen.

Sagens udgangspunkt er noget så simpelt som et ulovligt skur - men uenigheden trækker et alvorligt spor efter sig.

Sagens udgangspunkt er noget så simpelt som et ulovligt skur - men uenigheden trækker et alvorligt spor efter sig.

Kan give problemer

Roger Buch, der er ekspert i kommunal forvaltning, mener, at borgmester Karsten Nielsen muligvis selv kan få problemer ud af sagen. For det første er en borgmester forpligtet til at sørge for, at en kommunaldirektør ikke sammenblander sine private sager med sit job - og dernæst hæfter Roger Buch sig ved, at borgmesteren har bremset en politianmeldelse i sagen, så det nærmest kan ligne en hjælpende hånd til den nærmeste medarbejder.

- Roger Buch mener, der er grund til at se alvorligt på, om I har overholdt reglerne her. Vil I følge hans opfordring - og eventuelt inddrage tilsynet?

- Det er da værd at overveje i hvert fald, siger Karsten Nielsen, der tilføjer, at han bremsede politianmeldelsen, fordi kommunaldirektøren havde ferie på det pågældende tidspunkt.

- Det var fordi, at jeg ikke havde mulighed for at tage kontakt til min kommunaldirektør for at få endeligt bekræftet, at der var indsendt en anke, som har opsættende virkning.

- Men det er jo ikke nødvendigvis sådan, at sager ved Planklagenævnet får opsættende virkning. Det får de jo normalt ikke, når det handler eksempelvis om dispensationer fra en lokalplan.

- Okay. Det ved du jo så, det ved jeg ikke.

- Men er du ikke forpligtet til at vide det, når du bremser en politianmeldelse?

- Det kan da godt være, men jeg har jo nok vurderet dengang, at hvis der ville gå 14 dage eller tre uger fra eller til, så kunne vi godt leve med det i den her sag.

Borgmesterbeslutning

Da Karsten Nielsen valgte at bremse politianmeldelsen skete det ved en såkaldt borgmesterbeslutning, der desuden kræver vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Og det skete ikke.

- Når du ikke har fået opbakning, risikerer du så ikke at gøre dig skyldig i et brud på forvaltningsloven?

- Det kan godt være. Det kan jeg ikke afvise.

Ifølge Karsten Nielsen er der i øvrigt ingen grund til at tro, at sagens uskønne forløb og afskeden med den tekniske chef John Andersen har haft indflydelse på hinanden.

- Det kan jeg kun afvise 110 procent. Det har jeg i hvert fald ikke kendskab til, og det kan jeg ikke tro.

- Hvad er årsagen til, at John ikke er hos jer mere?

- Lige så vel som John ikke siger noget, så kan jeg jo heller ikke sige noget.

Ekspert: Ikke lovligt

På baggrund af udtalelserne fra Karsten Nielsen har Nordjyske igen fået en vurdering fra Roger Buch. Han siger følgende:

- Man kan i hvert fald sige, at borgmesteren behandler denne sag helt anderledes end andre borgeres sager. Hvilket netop er det som IKKE må ske. Denne sag skal behandles som enhver anden sag. Og borgmesteren ville næppe stoppe en politianmeldelse for andre borgere, fordi de ikke kunne kontaktes. Denne forskelsbehandling er ikke lovlig, fastslår Roger Buch.

Tidslinje

26. april 2021: Kommunaldirektør Peter Pietras anmelder til Læsø Kommune et uregistreret skur på sin tomme sommerhusgrund. Han ønsker at få skuret registreret – og erklærer sig med det samme inhabil i sagen. Pietras ønsker at anvende grunden til overnatning maksimalt 175 dage om årligt. Dette kan ske i telt, bivuak, campingvogn, bil – eller i skuret.

29. april 2021: Læsø Kommune sender sagen til Frederikshavn Kommune. Der anmodes om en objektiv sagsbehandling.

12. maj 2021: Frederikshavn Kommune giver juridisk vurdering. Skuret opfylder ikke kravene i lokalplanen. Desuden fastslås det, at skuret ikke kan anvendes til overnatning. Samtidig gøres der opmærksom på, at hvis Læsø Kommune giver tilladelse, så vil det danne præcedens, således at alle i lokalplanens område kan forvente tilsvarende tilladelser.

19. maj 2021: Borgmester Karsten Nielsen sender den juridiske vurdering videre til kommunaldirektør Peter Pietras. Læsø Kommune er egentlig på vej med et påbud om nedrivning af det ulovlige skur. Men efter input fra kommunaldirektøren udskydes det, til man igen har konsulteret Frederikshavn Kommune.

28. maj 2021: De nye input ændrer ikke på vurderingen i Frederikshavn. Og nu fremsendes en varsling om, at skuret måske skal rives ned - kommunaldirektøren har dog 14 dage til at komme med en indsigelse.

12. juni 2021: Et notat fastslår, at ”der er ikke kommet nyt til sagen indenfor fristen”.

13. juni 2021: En mail med titlen ”Undskyld fra kommunaldirektøren” sendes til forvaltningschefen og byggesagsbehandleren. Kommunaldirektøren beklager, hvis hans irriterede og uhøflige tone overfor sine medarbejdere "har givet anledning til nervøsitet og en negativ indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø".

21. juni 2021: Der sendes nu et påbud til kommunaldirektøren. Peter Pietras bliver bedt om indenfor 30 dage at rive skuret ned. I modsat fald vil der ske politianmeldelse, meddeles det.

16. juli 2021: Kommunaldirektøren klager til Planklagenævnet over sin egen kommune. Samme dag fremgår det, at Peter Pietras mener, han har rettet en e-Boks-henvendelse til Læsø Kommune 5. juni – altså indenfor klagefristens udløb. Læsø Kommune undersøger det – og der er hverken kommet noget via e-Boks – eller via byggesagsbehandlerens mailboks.

19. juli 2021: Læsø Kommune laver svar på klagen, som altså angiveligt skulle være indsendt 5. juni. Pietras har tilsyneladende meddelt, at han inden 15. august vil ansøge om byggetilladelse til at opføre et sommerhus på grunden. Læsø Kommune mener ikke, at bemærkningerne ændrer noget. Kommunen fastholder afgørelsen om, at skuret skal nedrives.

20. juli 2021: Borgmesteren beder forvaltningschefen og administrationen vente med at foretage politianmeldelse, henset til at kommunaldirektøren er på ferie. Borgmesteren skriver samtidig, at han ”tager ansvaret for, at dette ikke sker før efter, at han er retur fra sin ferie”.

30. august 2021: Forvaltningschefen John Andersen gensender borgmesterens udsættelse til byggesagsbehandleren. Der er altså fortsat ikke sket politianmeldelse.

30. september 2021: Forvaltningschefen John Andersen fratræder sin stilling i Læsø Kommune.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.