Sag fra Læsø bekymrer ekspert: Den giver anledning til kritisk lys på både borgmester og kommunaldirektør

- Urimelig adfærd fra kommunaldirektør, mener forvaltningsekspert

Det er en alvorlig sag, når kommunaldirektør Peter Pietras tilsyneladende har haft svært ved at holde sig ude af behandlingen af sin egen sag. Og også borgmester Karsten Nielsen kan komme under kritisk lys som følge af sagen, mener Roger Buch, der er ekspert i kommunal forvaltning. Arkivfoto

Det er en alvorlig sag, når kommunaldirektør Peter Pietras tilsyneladende har haft svært ved at holde sig ude af behandlingen af sin egen sag. Og også borgmester Karsten Nielsen kan komme under kritisk lys som følge af sagen, mener Roger Buch, der er ekspert i kommunal forvaltning. Arkivfoto

LÆSØ:Det er en alvorlig sag, når kommunaldirektøren på Læsø - Peter Pietras - tilsyneladende har haft svært ved at holde sig ude af behandlingen af sin egen strid med Læsø Kommune. Sagsakterne viser, at kommunaldirektøren flere gange har blandet sig i den pågældende sag - selv om han egentlig fra start var erklæret inhabil.

- Det er jo en sag, som på sin vis godt kan virke lille og banal - men på den anden side så rører den ved noget, der er helt fundamentalt i den måde, som offentlig forvaltning fungerer på i Danmark. Og det betyder jo, at det er en sag, som borgmesteren og kommunalbestyrelsen må tage meget alvorligt, siger Roger Buch, der er samfundsforsker og ekspert i kommunal forvaltning ved DMJX, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Sagen om skuret på Læsø kan ifølge Roger Buch, ekspert i kommunal forvaltning, godt virke lille og banal. "Men på den anden side så rører den ved noget, der er helt fundamentalt i den måde, som offentlig forvaltning fungerer på i Danmark. Og det betyder jo, at det er en sag, som borgmesteren og kommunalbestyrelsen må tage meget alvorligt", siger Roger Buch.

Sagen om skuret på Læsø kan ifølge Roger Buch, ekspert i kommunal forvaltning, godt virke lille og banal. "Men på den anden side så rører den ved noget, der er helt fundamentalt i den måde, som offentlig forvaltning fungerer på i Danmark. Og det betyder jo, at det er en sag, som borgmesteren og kommunalbestyrelsen må tage meget alvorligt", siger Roger Buch.

Roger Buch fastslår, at der er grund til, at kommunalbestyrelsen på Læsø "ser alvorligt på, om man har overholdt reglerne".

- I yderste konsekvens, så må man inddrage tilsynet og bede om en udtalelse derfra, siger han.

- Skal holde sig fra sagen

Læsø-sagen handler som udgangspunkt om et ulovligt skur på en tom sommerhusgrund, som kommunaldirektøren ejer. Kommunaldirektøren har ønsket at bruge skuret til overnatning.

For at sikre objektivitet blev selve sagsbehandlingen sendt til Frederikshavn Kommune, der hurtigt kom med en klar afvisning af, at kommunaldirektøren måtte bruge skuret til overnatning.

Roger Buch fastslår, at man som kommunaldirektør selvfølgelig har ret til søge om dispensationer - ligesom alle andre borgere. Men det bliver alligevel problematisk, når sagsakterne viser, at kommunaldirektøren flere gange har forsøgt at påvirke sagsbehandlingen.

- Fordi han er inhabil, skal han jo holde sig fuldstændig fra den her sag. Det vil sige, at han ikke på nogen som helst må have noget med sagens behandling at gøre, siger Roger Buch.

- Fordi han er inhabil, skal han jo holde sig fuldstændig fra den her sag. Det vil sige, at han ikke på nogen som helst må have noget med sagens behandling at gøre, siger Roger Buch.

- Fordi han er inhabil, skal han jo holde sig fuldstændig fra den her sag. Det vil sige, at han ikke på nogen som helst må have noget med sagens behandling at gøre, siger Roger Buch.

- Når det kommer til sådan nogle sager, er det vigtigt, at man som embedsmand sørger for at opføre sig fuldstændig efter bogen. Hvis man eksempelvis er inhabil, skal man have en klar erkendelse af det - og i øvrigt agere på en måde, så medarbejderne ikke føler, de bliver udsat for et pres. For det kan medarbejdere jo lynhurtigt komme til, når det er den øverste chef i kommunen, som har en sag. Så er det klart, at det er meget vanskeligt for medarbejderne at håndtere det. Og det er jo først og fremmest kommunaldirektørens og borgmesterens opgave at sikre, at ingen medarbejdere bliver udsat for et urimeligt pres.

- Urimelig adfærd

Roger Buch understreger, at kommunaldirektør Peter Pietras selvfølgelig har ret til at komme med indsigelser, hvis han mener, en afgørelse er forkert.

- Men der er det bare vigtigt, at man laver en klar grænsedragning mellem, hvornår man er på arbejde - og hvornår man er privat. Det betyder blandt andet, at man ikke på nogen måde kan bruge sin officielle mail til at rette henvendelser. Hvis kommunaldirektøren henvender sig til kommunen, skal han henvende sig som en hvilken som helst anden borger fra en privat mail. Selv om det kan virke kunstigt, så er det meget vigtigt, at man som kommunaldirektør sørger for at overholde de spilleregler, der gælder, fordi medarbejderne så ellers meget let kan føle, at de bliver udsat for et pres.

En krølle på den vurdering er i øvrigt, at da Nordjyske søger aktindsigt i sagen, kommer der kort efter et mailsvar fra kommunaldirektøren - ti dage inden selve aktindsigten fra Læsø Kommune imødekommes. Peter Pietras giver altså på dette tidlige tidspunkt sin version af sagen - og underskriver sig som kommunaldirektør via sin arbejdsmail. Og det er heller ikke okay.

- Hvis kommunen får en officiel henvendelse fra et medie om aktindsigt, så er det jo principielt ikke noget, som kommunaldirektøren ved noget som helst om. Og det er sandelig heller ikke noget, som han skal reagere på i sin rolle som kommunaldirektør. Så det er helt utidigt, at kommunaldirektøren henvender sig til et medie, der søger aktindsigt i en sag, siger Roger Buch og tilføjer:

- Det er en helt urimelig adfærd fra kommunaldirektørens side. Det er fuldstændig i strid med både de formelle regler og også de mere løse regler, der er omkring god skik i offentlig forvaltning.

Borgmester må agere

Og når kommunaldirektøren tilsyneladende har haft svært ved at adskille tingene, så falder spotlyset ifølge Roger Buch på borgmester Karsten Nielsen.

- Borgmesteren er jo bekendt med den her sag, og hvis kommunaldirektøren ikke selv kan finde ud af at adskille sit arbejde og sit privatliv, så må borgmesteren sørge for, at han gør det. Og kan han ikke finde ud af det, så kan det selvfølgelig få alvorlige konsekvenser for kommunaldirektøren, fordi det her er noget helt fundamentalt; at man ikke blander sit privatliv ind i sit arbejde som kommunaldirektør.

Borgmester kan have problem

Men også borgmesterens optræden i sagen bekymrer Roger Buch. Han undres over, at Karsten Nielsen eksempelvis har valgt at bremse en politianmeldelse af kommunaldirektøren.

- Jeg synes, det lyder meget uforståeligt, og muligvis er det også dybt problematisk. Hvis forvaltningen ud fra en faglig og professionel vurdering siger, at det, der skal til i denne sag, er en politianmeldelse, så skal borgmesteren jo have nogle ekstremt tunge grunde til at underkende forvaltningens vurdering. Ellers kan det jo meget let se ud til, at borgmesteren prøver at give en hjælpende hånd til sin nærmeste medarbejder. Og det må han jo under ingen omstændigheder.

Når borgmester Karsten Nielsen (til venstre) på trods af anbefalingen fra sin administration har bremset politianmeldelsen mod kommunaldirektør Peter Pietras (til højre), så kaster det også borgmesteren i et uheldigt lys, mener ekspert i kommunal forvaltning. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

Når borgmester Karsten Nielsen (til venstre) på trods af anbefalingen fra sin administration har bremset politianmeldelsen mod kommunaldirektør Peter Pietras (til højre), så kaster det også borgmesteren i et uheldigt lys, mener ekspert i kommunal forvaltning. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

- Spørgsmålet er jo, om man i virkeligheden er endt i en situation, hvor man kan begynde at diskutere, om borgmesteren er habil i forhold til at behandle den her sag. Borgmesteren er underlagt forvaltningsloven på præcis samme måde som alle de ansatte i kommunen, siger Roger Buch.

End ikke, hvis borgmester Karsten Nielsen og kommunalbestyrelsen i fremtiden har et ønske om at give en politisk dispensation i sagen, er det grund nok.

- Hvis man ønsker at bremse en politianmeldelse, så skal man få sagen behandlet så hurtigt som muligt i kommunalbestyrelsen - og kan det ikke lade sig gøre, så bør borgmesteren bøje sig for de ansattes faglige vurdering.

Årsag til afsked undrer

I kølvandet på sagen har John Andersen, der har været chef for teknisk forvaltning, netop forladt sit job. På baggrund af aktindsigten er det ikke svært at konkludere, at presset fra kommunaldirektøren har været stort på John Andersen.

Men i forbindelse med fratrædelsen er der underskrevet et forlig, og derfor ønsker John Andersen ikke at udtale sig om baggrunden for sit farvel.

- Det er ikke til at vide, om der er sammenhæng mellem den her sag, og det at man har måttet vinke farvel til en ledende medarbejder i kommunen. Men man må jo virkelig håbe, at der ikke er nogen som helst form for sammenhæng, fordi det så vil ændre sagens karakter, siger Roger Buch.

- Hvis sagen reelt set har haft en betydning for, at en medarbejder ikke længere er ansat i kommunen, så er vi jo ovre i noget, der handler om embedsmisbrug.

Tidslinje

26. april 2021: Kommunaldirektør Peter Pietras anmelder til Læsø Kommune et uregistreret skur på sin tomme sommerhusgrund. Han ønsker at få skuret registreret – og erklærer sig med det samme inhabil i sagen. Pietras ønsker at anvende grunden til overnatning maksimalt 175 dage om årligt. Dette kan ske i telt, bivuak, campingvogn, bil – eller i skuret.

29. april 2021: Læsø Kommune sender sagen til Frederikshavn Kommune. Der anmodes om en objektiv sagsbehandling.

12. maj 2021: Frederikshavn Kommune giver juridisk vurdering. Skuret opfylder ikke kravene i lokalplanen. Desuden fastslås det, at skuret ikke kan anvendes til overnatning. Samtidig gøres der opmærksom på, at hvis Læsø Kommune giver tilladelse, så vil det danne præcedens, således at alle i lokalplanens område kan forvente tilsvarende tilladelser.

19. maj 2021: Borgmester Karsten Nielsen sender den juridiske vurdering videre til kommunaldirektør Peter Pietras. Læsø Kommune er egentlig på vej med et påbud om nedrivning af det ulovlige skur. Men efter input fra kommunaldirektøren udskydes det, til man igen har konsulteret Frederikshavn Kommune.

28. maj 2021: De nye input ændrer ikke på vurderingen i Frederikshavn. Og nu fremsendes en varsling om, at skuret måske skal rives ned - kommunaldirektøren har dog 14 dage til at komme med en indsigelse.

12. juni 2021: Et notat fastslår, at ”der er ikke kommet nyt til sagen indenfor fristen”.

13. juni 2021: En mail med titlen ”Undskyld fra kommunaldirektøren” sendes til forvaltningschefen og byggesagsbehandleren. Kommunaldirektøren beklager, hvis hans irriterede og uhøflige tone overfor sine medarbejdere "har givet anledning til nervøsitet og en negativ indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø".

21. juni 2021: Der sendes nu et påbud til kommunaldirektøren. Peter Pietras bliver bedt om indenfor 30 dage at rive skuret ned. I modsat fald vil der ske politianmeldelse, meddeles det.

16. juli 2021: Kommunaldirektøren klager til Planklagenævnet over sin egen kommune. Samme dag fremgår det, at Peter Pietras mener, han har rettet en e-Boks-henvendelse til Læsø Kommune 5. juni – altså indenfor klagefristens udløb. Læsø Kommune undersøger det – og der er hverken kommet noget via e-Boks – eller via byggesagsbehandlerens mailboks.

19. juli 2021: Læsø Kommune laver svar på klagen, som altså angiveligt skulle være indsendt 5. juni. Pietras har tilsyneladende meddelt, at han inden 15. august vil ansøge om byggetilladelse til at opføre et sommerhus på grunden. Læsø Kommune mener ikke, at bemærkningerne ændrer noget. Kommunen fastholder afgørelsen om, at skuret skal nedrives.

20. juli 2021: Borgmesteren beder forvaltningschefen og administrationen vente med at foretage politianmeldelse, henset til at kommunaldirektøren er på ferie. Borgmesteren skriver samtidig, at han ”tager ansvaret for, at dette ikke sker før efter, at han er retur fra sin ferie”.

30. august 2021: Forvaltningschefen John Andersen gensender borgmesterens udsættelse til byggesagsbehandleren. Der er altså fortsat ikke sket politianmeldelse.

30. september 2021: Forvaltningschefen John Andersen fratræder sin stilling i Læsø Kommune.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.