Nej til højrefløjens sparekatalog

Nej tak til højrefløjens sparekatalog.

Brønderslev Byråd skal ikke lave endnu et sparebudget baseret på den yderste højrefløj, hvor ideologi og kortsigtede løsninger vinder over visioner og langsigtede løsninger.

Råderumskataloget i Brønderslev Kommune er et elendigt sparekatalog, som bør droppes øjeblikkeligt.

Venstre-borgmester Mikael Klitgaard udtalte forleden på tv, at kataloget er godt gennemarbejdet. Men det er det bestemt ikke, som også Socialdemokratiets gruppeformand, Arne Jensen, tidligere har været inde på med kritik af kataloget, som er bestilt af den blå fløj i byrådet.

Borgmesteren roser kataloget, hvoraf det for eksempel fremgår, at der kan spares penge ved at udlicitere slamsugeren i Vej og Park. Men slamsugeren er allerede udliciteret - så hvor gennemarbejdet og troværdigt er kataloget så lige?

I 3F Midtvendsyssel har vi gennemgået specielt de to områder, hvor vi har overenskomster. Det gælder rengøringen og Vej og Park.

At man overhovedet sætter rengøring på dagsordenen, vidner om ukendskab og uvidenhed om konsekvenserne heraf. 

Det har vi set i Jammerbugt, hvor udliciteringen af rengøringen har udviklet sig til en noget nær katastrofe for kvaliteten. Men frem for alt har det ødelagt livsvilkårene for en stor del af medarbejderne, som er flygtet væk fra kommunen. 

Det samme er set i mange andre kommuner. Og her er det værd at bemærke, hvor mange der er flygtet til sygdomsforløb, nedslidning med pension til følge osv. 

Under 10 medarbejdere ud af 55 er tilbage. Gode solide, stabile og dedikerede medarbejdere er tabt som følge af udliciteringen. Vil Brønderslev Kommune vove sig ud i samme øvelse?

Kataloget sniger sig så frem ved at forslå forsøg på rengøringsområdet, også kaldt salamitaktikken. Hvad rengøring angår, er det forsøgt på rådhuset, og det måtte trækkes tilbage af samme årsager, som får andre kommuner til at opgive udliciteringen.

På Vej og Park-området har man kørt salamitaktikken gennem flere år. Stille og roligt forsvinder ekspertise og kvalitet ud af afdelingen, og det vil ende med at man ikke har ekspertisen.

Et godt eksempel er den udenlandske arbejdskraft, som p.t. lægger kabler ned ude i Vestergade. Et arbejde, som Vej og Park for år tilbage var eksperter i. Nu udliciteres det til lavest bydende uden nogen form for krav til kvalitet.

Borgerne kan selv se det. Gamle og nye fliser er blandet sammen, og det ser mildest talt ikke godt ud. Samtidig ligger fliserne ujævnt. 

Det korte af det lange er, at om et-to år skal Vej og Park så rette op på kvaliteten. 

Dette medfører en ekstra regning, og samtidig kan det jo konstateres, at skatteindtægterne forsvinder ud af kommunen og sikkert også ud af landet. En stærk Vej og Park-afdeling med gode lokale medarbejdere, hvor kvalitet og ordnede arbejdsforhold hører med, vil i sidste ende være den bedste forretning for skatteborgerne.

Jeg havde fornøjelsen af at være sammen med andre faglige organisationer forleden. 

Jeg måtte lægge ører til, at der på alle øvrige områder kunne konstateres fejl, mangler og endda manipulation i det fremlagte råderumskatalog. 

Det er trist, at borgmesteren og blå blok på denne måde har spildt 500.000 kr. af borgernes skattekroner på noget, som giver politikerne et forkert billede på alt for mange områder.

Man har foreslået udlicitering af den mad, som laves på psykiatrisk sygehus og som leveres til plejehjemmene. 

Kataloget påpeger, at der har været underskud i de to sidste år (hvor alt har givet underskud på grund af inflation), men de undlader at skrive, at de otte forudgående år har det givet tre gange så stort overskud som de to seneste års underskud. Håber politikerne kan gennemskue dette.

Det værste er, at det er 32 arbejdspladser, som på den måde risikerer at forsvinde fra Brønderslev. Gode elevpladser inden for et område, hvor der mangler uddannet arbejdskraft. Og dette er desværre historien om Brønderslev - mere afvikling og besparelser i ideologiens navn. Ingen visioner og investering i kommunen med tanke på udvikling i steder for afvikling.

icon

Dette er desværre historien om Brønderslev - mere afvikling og besparelser i ideologiens navn

Meget mere kunne nævnes, men først og fremmest så herfra opfordring til, at man ikke laver endnu et budget baseret på den yderste højrefløj, hvor ideologi og kortsigtede løsninger vinder over visioner og langsigtede løsninger til fordel for alle skatteborgere.

Der er brug for det fornuftige og brede forlig, så samarbejde hen over midten genetableres og herfra også et samarbejde, som alle kan se sig selv i. 

3F tager gerne ansvar, men ikke for et forlig baseret på den yderste højrefløj, som vi så sidste år.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.