Bliver naboer til landets største solcellepark: - Vi kommer til at bo i et energimæssigt inferno

Planerne om et stort energilandskab ved Aabybro vækker bekymring og vrede hos flere beboere i området

80-årige Poul Christensen ejer selv en del af jorden i området, og han beretter om et rigt fugleliv og han har set spor efter oddere.   <i>Foto: Claus Søndberg</i>

80-årige Poul Christensen ejer selv en del af jorden i området, og han beretter om et rigt fugleliv og han har set spor efter oddere.   Foto: Claus Søndberg

JAMMERBUGT:Mandag aften er der borgermøde i Sport & Kulturcenter Brovst, hvor Jammerbugt Kommune vil orientere om planlagte energianlæg i Klim, Rendbæk Øst og Kaasholm. 

Det er et møde, som flere beboere i området nord for Aabybro har tænkt sig at møde op til. De er nemlig voldsomt utilfredse med planerne om at etablere det, der betegnes som "Danmarks første energiø placeret på land". 

Projektforslaget "Jammerbugt Go Green" indeholder planer om etablering af en solcellepark på et 670 hektar stort areal beliggende nord for Aabybro. Desuden er der planer om et biogasanlæg ved Ny Toftegård, en solcellepark ved Søengene og ved Tagmarksvej i Brønderslev Kommune. Endvidere indgår et område kaldet Rendbæk Øst, hvor der allerede er givet tilladelse til at opføre 15 vindmøller.

Samlet kommer energiøen til at omfatte et areal på i alt 985 hektar - det svarer til et område, der er mere end to gange så stort som Aabybro. 

- Vi kommer til at bo i et stort energimæssigt inferno med solceller, vindmøller, biogasanlæg og måske et testcenter med møller med en højde på op mod 450 meter - altså møller som er 150 meter højere end det højeste punkt på Storebæltsbroen, siger Søren Haese.

 <i>Jette Klokkerholm</i>

Jette Klokkerholm

Sammen med naboerne Jesper Krogh og Poul Christensen er han dybt fortørnet over, at Jammerbugt Kommune lægger op til at placere en omfattende solcellepark i området.

- Der er tale om et område med masser af biodiversitet, og nu vælger man karikeret at asfaltere det med solceller, siger Søren Haese.

Beboere i området nord for Aabybro er vrede og kede af projektet, som de mener ødelægger den unikke natur og vil få store konsekvenser for dyrelivet. <i>Foto: Claus Søndberg</i>

Beboere i området nord for Aabybro er vrede og kede af projektet, som de mener ødelægger den unikke natur og vil få store konsekvenser for dyrelivet. Foto: Claus Søndberg

Han finder det problematisk, at området grænser op et Natura 2000-område og endvidere indeholder §3-områder.

- Der er tale om områder, hvor Jammerbugt Kommune er forpligtet til at overholde både national og international lovgivning som EU's naturbeskyttelsesdirektiver, siger Søren Haese.

- Der er desuden tale om et område, hvor kommuner og staten selv har igangsat naturprojekt og påpeget det vigtige i at beskytte området i henhold til EU lovgivningen. Staten har i 2022 købt jord og foretaget jordfordeling med henblik på naturbeskyttelse.

Et rigt fugleliv

80-årige Poul Christensen har færdedes i det flade terræn i omkring 70 år og kender derfor området som sin egen bukselomme. Han frygter, at en kommende energiø blandt andet vil gå ud over fuglebestanden.

- Min anke er naturen, som bliver sorteper i det her. Det er et af Danmarks mest fuglerige områder og er blandt andet yngleplads for flere beskyttede fuglearter og viberne, som også er i stærk tilbagegang, siger Poul Christensen.

- Hver eneste år når jeg samler sten på markerne, støder jeg på et utal af vibereder. Jeg ser også glenter, markfirben, bekkasiner, engsnarer, damflagermus, vagtler, flagermus, traner og ikke mindst den truede kongeørn, som har dette område som dens fourageringsareal (spisekammer, red.), siger Poul Christensen, der kritiserer, at kommunen betegner området som Rendbæk Øst.

- Det er misvisende, for der er ikke noget, der hedder Rendbæk Øst, men det er det, projektmagerne kalder vindmølleprojektet, som er en del af området. Det betyder, at folk kan tænke, at det ikke vedrører dem og derfor undlader de at give deres mening tilkende, siger Poul Christensen og mener, at det er i strid med lovgivningen at sende et projekt i offentlig høring med en forkert geografisk betegnelse.

- Der tale om et stort areal, som strækker sig langs Gl. Toftegårdsvej og Ny Toftegårdsvej, så at kalde området for Rendbæk Øst er at føre borgerne bag lyset, fastslår Poul Christensen. 

Søren Haese og Poul Christensen er bekymrede over planerne om en kommende energiø, som de mener er helt ude af proportioner.  <i>Foto: Claus Søndberg</i>

Søren Haese og Poul Christensen er bekymrede over planerne om en kommende energiø, som de mener er helt ude af proportioner.  Foto: Claus Søndberg

Jammerbugt har taget sin del

Jesper Krogh føler ikke, at kommunen tager borgerne seriøst og undlader at tage hensyn til deres synspunkter.

- Efter min mening vender man naturen ryggen. Det er voldsomt, at man som borger skal kæmpe mod sin egen kommune og kommunalbestyrelse. Det er et kæmpe godstog, som man ikke bare lige kan stoppe, siger Jesper Krogh.

Alle tre er enige om, at Jammerbugt Kommune med en placering i top seks i forhold til at producere el fra sol og vind, har ydet sit til den grønne omstilling.

- Jeg tænker, at det drejer sig om penge og ikke om grøn energi, siger Poul Christensen.

Af projektforslaget og ansøgningen fremgår det, at der er tale om intensivt dyrkede arealer, som tages ud af drift og derfor kan projektet være med til at højne naturværdien. Vil det ikke være værdifuldt for naturen og medvirke til øge biodiversiteten?

- Solceller er et vigtigt bidrag til grøn omstilling, men ikke anlæg af disse størrelser i det åbne land, hvor de ødelægger æstetikken og landskabet og står i vejen for behovet for naturværdier, herunder flere naturtyper som er beskyttet af international lovgivning, samt levesteder der ikke må ødelægges, siger Søren Haese.

- Omfanget af dette projekt helt ude af proportioner og helt sikkert noget vi hurtigt vil komme til at fortryde - det lugter mere af "cash is king" end af grønne intentioner.

Søren Haese og Poul Christensen mener, at man med det store energiprojekt vender naturen ryggen. <i>Foto: Claus Søndberg</i>

Søren Haese og Poul Christensen mener, at man med det store energiprojekt vender naturen ryggen. Foto: Claus Søndberg

Søren Haese undrer sig over, at Jammerbugt Kommune tidligere har medvirket til at vedtagelse af en plan for naturpleje i Store Vildmose, der grænser op til energiøen. Han mener ikke, at energiø-projektet kan forenes med naturpleje.

- Vi føler os simpelthen tromlet i den her sag. Jeg har ikke noget imod vindmøller og solceller, men jeg har noget imod, at naturen bliver ødelagt af det, siger Søren Haese.

Projektforslaget "Jammerbugt Go Green" indeholder planer om etablering af en solcellepark på et 670 hektar stort areal beliggende nord for Aabybro. Desuden er der planer om et biogasanlæg ved Ny Toftegård, en solcellepark ved Søengene og ved Tagmarksvej i Brønderslev Kommune. Endvidere indgår et område kaldet Rendbæk Øst, hvor der allerede er givet tilladelse til at opføre 15 vindmøller. <i>Foto: Claus Søndberg</i>

Projektforslaget "Jammerbugt Go Green" indeholder planer om etablering af en solcellepark på et 670 hektar stort areal beliggende nord for Aabybro. Desuden er der planer om et biogasanlæg ved Ny Toftegård, en solcellepark ved Søengene og ved Tagmarksvej i Brønderslev Kommune. Endvidere indgår et område kaldet Rendbæk Øst, hvor der allerede er givet tilladelse til at opføre 15 vindmøller. Foto: Claus Søndberg

Intet er besluttet endnu

Borgmester Mogens Chr. Gade (V) er ikke af den opfattelse, at der er formelle fejl i høringsmaterialet, som Poul Christensen påpeger i forhold til geografisk betegnelse af området.

- Er der det, skal det selvfølgelig gå om, siger han og understreger, at projektet endnu befinder sig i en høringsfase.

- Jeg har stor respekt for de bekymringer, der måtte være, og de må så komme frem i høringsfasen, og så må de naturligvis politisk og fagligt vurderes, siger Mogens Gade.

- I øvrigt er jeg enig med de bekymrede borgere omkring testmøller på en halv kilometers højde. Og  Jammerbugt Kommune har netop i dette kommuneplantillæg sagt, at vi ikke ønsker planlægning for nye vindmøller – kun sol og biogas.

Beboerne mener, at Jammerbugt Kommune allerede har opfyldt sin del af den grønne omstilling, idet kommunen er med i top seks blandt landets kommuner?

- Overordnet set har vi i Jammerbugt Kommune efter ansøgning udpeget tre mulige arealer for etablering af solceller. Der er fokus på den grønne omstilling, og vi er klar til fortsat at tage ansvar for den i Jammerbugt Kommune, oplyser Mogens Chr. Gade.

- Energiøen er et af områderne og meget spændende med et stort perspektiv i forhold til lokal økonomi og arbejdspladser mv. 

- Jeg kan jo blot sige, at vi er ude i en høringsfase, og at den så sikkert vil give en række høringssvar, som så kræver politisk behandling, inden den ønskede plan evt. godkendes.

Projektet er i høring frem til 14. februar, og når politikerne skal tage stilling, håber Poul Christensen og de øvrige beboere, at projektet droppes.

- Jeg er så gammel, at jeg i princippet kan være ligeglad, men jeg kan ikke have, at man bare ødelægger sådan et naturområde, siger Poul Christensen.

Energiø Jammerbugt

  • Projektet kaldes Jammerbugt Go Green og omhandler etablering af solcelleparker, vindmøller og biogasanlæg på følgende lokationer i Jammerbugt Kommune: Søengene; 170 hektar, Toftegårdene; 400 hektar, Åstrup; 270 hektar, Tagmarksvej i Brønderslev Kommune; 145 hektar. Dertil kommer 15 allerede planlagte vindmøller.
  • Vindmølleprojekt kaldet Rendbæk Øst, der grænser op til Store Vildmose, er også en del af energiøen, idet et flertal af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune i februar 2021 gav tilladelse til at opføre 15 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. De skal udskifte 12 nuværende møller, og det var en sag, som affødte stor debat blandt andet på grund af, at Miljøstyrelsen anførte, at opstilling af vindmøller i nærheden af en kongeørnerede var problematisk.
  • Det er Jørgen Skeel, der har ansøgt om tilladelse til etablering af Energiø Jammerbugt. Dog er Jens Jungersen medansøger på projektet i Søegenen

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.