Opråb til politikerne: Stå fast på reglerne og undgå ufred i sommerhusområderne

Sommerhusejere er bekymrede over udviklingen og efterlyser en mere fast hånd fra kommunen

Ifølge John Hunderup hersker der en generel bekymring blandt sommerhusejerne over, at sommerhusene i dag bliver bygget for store. <i>Foto: Bente Poder</i>

Ifølge John Hunderup hersker der en generel bekymring blandt sommerhusejerne over, at sommerhusene i dag bliver bygget for store. Foto: Bente Poder

JAMMERBUGT:Meget kiv og strid kunne være undgået, hvis politikerne udstikker håndfaste retningslinjer i forhold til planlægning af sommerhusbyggerier. Sådan lyder vurderingen fra John Hunderup, som er bestyrelsesmedlem i Grundejerforening for Saltum Strand.

Siden midt i 1960'erne har han haft sin faste gang i familiens sommerhus ved Saltum. Faderen var med til at etablere den første grundejerforening, som John Hunderup i dag er en del af. Han er desuden formand for bestyrelsen for "Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune".

I skikkelse af sin post som formand for "Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune", har John Hunderup taget teten med at spille ind med synspunkter til arbejdet med et kommende grundlag for lokalplanlægning. <i>Foto: Bente Poder</i>

I skikkelse af sin post som formand for "Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune", har John Hunderup taget teten med at spille ind med synspunkter til arbejdet med et kommende grundlag for lokalplanlægning. Foto: Bente Poder

Kommunen skal i gang med at revidere et plangrundlag for kommende lokalplaner i sommerhusområdet, og ifølge John Hunderup er sommerhusejerne i den forbindelse blevet lovet, at de bliver taget med på råd. Forleden var 90 medlemmer af foreningen samlet til en workshop, hvor de skulle blive enige om de ønsker og krav, som de mener bør indgå i det nye plangrundlag.

 - Blandt sommerhusejerne hersker der en generel bekymring over, at sommerhusene bliver for store, siger John Hunderup.

I forhold til størrelsen på husene bør man så ikke skele til, at der stilles andre krav i dag end for eksempelvis for 50 år siden, hvor det var almindeligt med mindre sommerhuse? 

- Både ja og nej - vi mener, at der bør skelnes mellem nye og eksisterende sommerhusområder. Der er ikke noget til hinder for, at man opfører 250-300 kvadratmeter store sommerhuse i et helt nyt sommerhusområde, mens man i eksisterende sommerhusområder ikke skal have så store sommerhuse. Her bør man tage en vurdering ud fra helhedsindtrykket, dvs. hvilke andre typer huse der er i området. Det skæmmer og ødelægger harmonien, hvis man eksempelvis opfører et hus på 200 kvadratmeter ved siden af et hus på 90 kvadratmeter, siger John Hunderup. 

- Et overordnet ønske fra sommerhusejerne er, at sommerhusområderne ikke skal være parcelhuslignende områder. Derimod skal der være natur og harmoni i den måde, man anvender et område på, siger han. 

90 medlemmer af Grundejerforeningen for Saltum Strand var samlet til workshop for at drøfte krav og ønsker til et nyt grundlag for lokalplanlægning. <i>Foto: Bente Poder</i>

90 medlemmer af Grundejerforeningen for Saltum Strand var samlet til workshop for at drøfte krav og ønsker til et nyt grundlag for lokalplanlægning. Foto: Bente Poder

John Hunderup efterlyser, at der bliver en mere konsistent stillingstagen til byggesager.

- Hvis der er en byggesag, der kræver adskillige dispensationer for at realisere byggeriet, bør meldingen til bygherren være: Gå hjem og lav et hus, der kan bygges inden for de eksisterende regler. På den måde vil man undgå en masse sure og bekymrede mennesker, siger han.

- Vi er flere gange blevet præsenteret for, at kommunen behandler omkring 500 byggesager i sommerhusområderne, og heraf er det blot otte-ti, der ender som en klagesag. Men det er et dødssygt argument, siger John Hunderup og fortsætter:

- Én sag er én for mange, og det kan undgås ved, at man har klare retningslinjer til forvaltningen. Politikerne må tage skeen i den anden hånd og stille krav om, at der ikke er én eneste sag. Efter min mening giver en fast politisk hånd også mere arbejdsro for forvaltningen.

Efterlyser ordentlighed

Kirsten Sandgaard og Lisbeth Levin Bach er bekymrede over den udvikling, som de har fulgt gennem de senere år. Begge har verserende sager, hvor de mener, at kommunen har tilladt større byggerier end det eksisterende sommerhusområde kan bære. Derfor mødte de op ved et kommunalbestyrelsesmøde for at gøre politikerne opmærksomme på konsekvenserne af det, de betegner som en "flaksende praksis omkring administrationen af byggetilladelser".

- For det første afstedkommer det ofte meget uheldige byggerier, der er til skade for såvel naturen, miljøet og de mennesker, som bor der og i særdeleshed dem, der bygges ved siden af. For det andet skaber det ufred i sommerhusområderne, siger Lisbeth Levin Bach, der ejer et sommerhus på Ankerhusvej, som hun og hendes nu afdøde mand byggede i 1982. 

Nu er der udsigt til, at nabohuset på 90 kvadratmeter rives ned og erstattes med et nyt hus på 180 kvadratmeter samt, at der graves ind i klitten bag huset for at gøre plads til et anneks på 50 kvadratmeter.

- Vi ønsker, at kommunen udviser ordentlighed og retfærdighed, og at de får en forståelse af, hvilken ufred det skaber blandt folk. Vi ønsker dialog fremfor konflikt, og vi ønsker, at der bliver taget hensyn til naturen fremfor at der bliver drevet rovdrift på den, siger Lisbeth Levin Bach.

Sag ender i Vestre Landsret

Kirsten Sandgaard og ægtefællen, Magne, opførte i 1999 et sommerhus i Hunetorp Klit, og ifølge ægteparret har kommunen givet naboen en byggetilladelse uden at høre de påtaleberettigede og uden nogen form for dispensation, som gør, at huset overskrider bebyggelsesprocent, byggefelt og strider imod helhedsvurderingen i Bygningsreglementet. 

Parret vandt en klagesag i Planklagenævnet og i Byggeklageenheden, der erklærede byggetilladelsen ugyldig. Senere har sagen har været behandlet af Byretten i Hjørring, hvor Jammerbugt Kommune fik medhold, men parret valgte at anke sagen til Vestre Landsret, hvor den kommer for i oktober. Sagen har nu stået på i tre år, og parret oplyser, at sagen brutto har kostet dem mere end 400.000 kroner, og dertil kommer egne timer.

- Vi har forståelse for, at kommunen skal tjene penge, men man skal tilgodese alle parter og undgå alle de undtagelser fra gældende lokalplaner, siger Kirsten Sandgaard og fortsætter:

- Vi oplever, at politikerne ikke vægter helheden i det område, der skal bebygges og i særdeleshed ikke tager hensyn til såvel naboer som naturen på stedet, hvilket er klart i strid med Bygningsreglementet.

Efter kommunalbestyrelsesmødet følte de to sommerhusejere, at der var en begyndende lydhørhed at spore, da de fik mulighed for at ytre deres holdning over for kommunalbestyrelsen med borgmester Mogens Gade (V) i spidsen. 

- Den imødekommenhed skal nu følges op af handling og ikke kun være ord.  Vi forventer, at det vil afspejle sig i overholdelse af de lokalplaner, som er gældende lokalt - uden brug af dispensationer. Det vil blive fulgt meget nøje, lyder det fra Kirsten Sandgaard og Lisbeth Levin Bach.

- Vi mener, kommunen skal respektere, at sommerhusejere som gruppe er en af de største jordbesiddere i området. Vi er ikke bare ”gæster”, som vi tidligere er blevet omtalt, lyder det fra de to sommerhusejere.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.