Elling

Træfældning får drøje hug

Natur- og Miljøklagenævnet konkluderer, at kommunen overtrådte reglerne langs Elling å

Elling å gik sidste efterår over sine bredder, hvorefter Frederikshavn Kommune begik - ifølge Natur- og Miljøklagenævnet - en række fejl - blandt andet ved at fælde en række træer langs åen, inden klagefristen var udløbet.

 Arkivfoto: Hans Ravn

Elling å gik sidste efterår over sine bredder, hvorefter Frederikshavn Kommune begik - ifølge Natur- og Miljøklagenævnet - en række fejl - blandt andet ved at fælde en række træer langs åen, inden klagefristen var udløbet. Arkivfoto: Hans Ravn

ELLING:Da Frederikshavn Kommune sidste år fældede en række træer langs Elling å - efter det kraftige regnskyl i efterårsferien - var det ”væsentlige brud på de retlige regler”.

Sådan lyder en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, der for eksempel konstaterer, at det var brud på reglerne, at kommunen gav grønt lys for arbejdet - inden fristen for at klage var udløbet.

Desuden er der sket flere fejl i selve sagsbehandlingen.

- Eigil Olesen er formand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, og han mener, at demokratiet har været sat ud af kraft.

Stor respekt

- Jeg har stor respekt for de borgere i Elling, der fik deres huse oversvømmet. Men det arbejde, kommunen udførte langs Elling å gav ingen saglig mening og havde ingen virkning, siger Eigil Olesen, der konstaterer, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse viser, at kommunens traf ”en på alle måder sjusket afgørelse”.

- Som kommune kan man jo ikke på den måde kortslutte demokratiet og sætte spillereglerne ud af funktion ved at henvise til en ”nødret”. Det virkede som om, at kommunen gik i panik. Nu har jeg så bare et ydmygt håb om, at kommunen har taget ved lære af den her sag, siger Eigil Olesen.

Massive vandmængder

Som tidligere beskrevet i NORDJYSKE medførte de massive vandmængder i skolernes efterårsferie sidste år, at Elling å gik over sine bredder, og flere huse var under vand.

Samtidig blev åen flere steder indsnævret af træer og grøde.

For at undgå nye oversvømmelser besluttede Frederikshavn Kommune at fælde en lang række træer, og beslutningen kom ud i offentlig høring - hvilket vil sige, at borgerne fik mulighed for at klage over fældningen.

Loven siger nemlig, at offentligheden skal inddrages i sådan en sag.

Begyndte at fælde træerne

Men inden klagefristen var udløbet, begyndte kommunen pludselig at fælde træerne. Hvilket altså var et klart brud på reglerne, selv om kommunen benyttede sig af en såkaldt ”nødret”, der bliver brugt i meget sjældne tilfælde.

Nødretten kan ikke bruges

Men nødretten kan ikke bruges i sådant et tilfælde, lyder det fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Samtidig finder Natur- og Miljøklagenævnet - som nævnt - at sagsbehandlingen flere steder er kritisabel.

- Sagen er både speciel og principiel, fordi det er Frederikshavn Kommune, der både ansøger om at få lov til at fælde træerne og samtidig også giver tilladelse til at fælde træerne. I sådant et tilfælde mener jeg, at kommunen i særlig grad er forpligtiget til at sørge for, at sagsbehandlingen foregår efter gældende lovgivning, siger René Carlsen fra Frederikshavn og Omegns Lystfiskerforening, der sammen med Danmarks Naturfredningsforening klagede over kommunens fremgangmåde.

Afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet skal nu behandles i teknisk udvalg.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.

Du skal skrive noget tekst

Du skal skrive noget tekst