75 år

Ole Jensen

Ole Jensen

¤ Ole Jensen, fhv. domprovst og rektor, Ydbyvej 214, Thy, fylder tirsdag 75 år. Ole Jensen voksede op i Viby ved Aarhus, og i 1955 blev han klassisk-sproglig student fra Aarhus Katedralskole. Derfra fortsatte han med at studerede teologi, først i København, dernæst i Aarhus, hvor han i 1962 tog eksamen. Umiddelbart efter blev han ansat ved det teologiske fakultet i fagene etik og religionsfilosofi. Her arbejdede han sammen med afdøde Jørgen K. Bukdahl i et inspirerende forskningsmiljø om K. E. Løgstrup. Fra 1964-66 havde Ole Jensen ophold i Marburg i Tyskland, hvor han forskede i tysk eksistensteologi og dens baggrund. Det blev emnet for hans disputats fra 1975. I 1973 opholdt han sig på studieophold i Bangalore i Indien. I 1974 blev han professor i dogmatik ved det teologiske fakultet i København. Ole Jensens disputats mundede ud i en kritisk analyse af de moderne samfunds natursyn, hvor han tog udgangspunkt i Thorkild Bjørnvigs digtning og essayistik og Løgstrups skabelsesteologi. I en lille bog, I vækstens vold. Økologi og religion fra 1976, udfoldede han sin forskning i almenforståelig form. Bogen slog an og blev genstand for megen debat. Det medførte, at han i 1978 forlod sit professorat for at bruge sine kræfter til folkelig, kulturkritisk oplysning med basis i teologien. Ole Jensen er vokset op i en grundtvigsk tradition, der knytter disse to ting sammen i begrebet "livsoplysning", med skikkelser som Hal Koch og Løgstrup som forbilleder. Derefter fulgte tre år som præst og domprovst i Maribo, og fra 1985-92 var Ole Jensen forstander for Grundtvigsk Højskole Frederiksborg, og fra 1992 til min pensionering i 2002 rektor for Præsternes Efteruddannelse. Ole Jensen var fra 1988-94 medlem af Det Etiske Råd, og sideløbende med sit arbejde har Ole Jensen deltaget i folkeoplysende og debatterende aktiviteter, og han er også i dag aktiv som foredragsholder. Gennem de seneste 15 år har været fast gæsteprædikant ved Københavns Domkirke. I 1999 slog en blodprop i hjernen ham ud af kurs i nogle år, men han har genvundet sine kræfter og genoptaget det akademiske og folkelige arbejde. Det har givet sig udslag i to bøger, Historien om K. E. Løgstrup fra 2007, og På kant med klodens klima. Om behovet for et ændret natursyn fra 2011. Ole Jensen er gift med lærer Iris Nielsen-Refs og har siden 2002 været bosat i Ydby i Sydthy.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.