Embedsmænd foreslår lukning af Tonnishave

Oplæg til ny masterplan for ældreområdet giver færre plejehjemspladser.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tonnishave foreslås lukket. Arkivfoto

Embedsmændene i Brønderslev Kommune foreslår, at man lukker plejehjemmet Tonnishave i Asaa. Forslaget er en del af et oplæg til en masterplan på ældreområdet, hvor man sløjfer 49 plejehjemspladser i alt i kommunen. Det fortæller Brønderslev Kommune i en pressemeddelelse. - Med udgangspunkt i at der i 2020 vil være behov for 44 færre plejeboligpladser, lægger man fra embedsmænds side op til en række ændringer på ældreområdet. Analyser viser, at folk er ældre end tidligere, når de kommer på f.eks. plejehjem, og at de bliver der kortere tid. Det er en tendens, man ser på landsplan, lyder det i pressemeddelelsen. Lukningen af Tonnishave begrundes med, at plejehjemmet er utidssvarende. Ældreomsorgsudvalget skal drøfte planen den 29. marts, og formand Peer Thisted (S) ser frem til at dykke ned i rapporten: - Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at ingen af forslagene har været drøftet politisk endnu, men byrådet har givet forvaltningen en bunden opgave med masterplanen; nemlig at præsentere os for de mest sandsynlige fremtidsscenarier inden for området, og ligeledes har vi bedt om forslag til at løse fremtidens udfordringer. De er nu kommet, og nu går der så en politisk proces i gang. Når sagen har været i Ældreomsorgsudvalget, skal den præsenteres på et temamøde for hele byrådet den 25. april. Jeg ved altså ikke endnu, hvad den endelige masterplan vil indeholde, lyder det fra Peer Thisted i pressemeddelelsen. Samtidig lægges der op til en række andre ændringer - mens der bliver 49 færre faste pladser, foreslås det at der bliver 24 flere midlertidige pladser. Margrethelund foreslås bygget om og vil få boformen Cassiopeia som en del af plejecenteret. Beboerne på Cassiopeia flyttes så et andet sted hen. Der 18 permanente pladser til demente, der i dag er på plejecentret i Valdemarsgade, foreslås lavet om til genoptrænings- og rehabiliteringspladser. Stenumgård omdannes til et rent demensafsnit med 22 pladser. Det giver frem over i alt 46 demenspladser i kommunen, når man lægger Margrethelunds 24 pladser til. Plejecenteret Hellevadlund omdannes til misbrugsafsnit og afsnit for socialt udsatte borgere. Der skal være i alt 16 pladser, heraf seks midlertidige pladser. Det foreslås også, at der på alle plejecentre oprettes sygeplejeklinikker og akutteams. Det er ikke første gang, Tonnishave er lukningstruet - det har før været forslag om det samme.