Plejepersonalet i Brønderslev er syge i fire uger hvert år

Højt sygefravær gør hullerne i vagtplanen endnu større - flere nordjyske kommuner har en markant udfordring

Antallet af varme hænder i Brønderslev Kommune er presset af et højt sygefravær. Social- og sundhedspersonalet i kommunen er i gennemsnit syge i fire arbejdsuger om året. Foto: Torben Hansen <i>Foto: Torben Hansen</i>

Antallet af varme hænder i Brønderslev Kommune er presset af et højt sygefravær. Social- og sundhedspersonalet i kommunen er i gennemsnit syge i fire arbejdsuger om året. Foto: Torben Hansen Foto: Torben Hansen

NORDJYLLAND:"Hej, chef! Jeg er syg og kommer ikke på arbejde i dag".

Sådan lyder beskeden i gennemsnit fra hver eneste medarbejder i Brønderslev Kommunes social- og sundhedssektor godt 20 gange om året.

Det svarer til et gennemsnitligt sygefravær på fire arbejdsuger årligt.

Og Brønderslev er langt fra den eneste kommune, hvor sygefraværet er tårnhøjt. Faktisk er social- og sundhedsmedarbejderne den personalegruppe i kommunerne, som har det allerhøjeste sygefravær. På landsplan havde social- og sundhedspersonalet indenfor ældreområdet i gennemsnit 17,7 sygedage i 2020. Det fremgår af rapporten "Kend din Kommune", der blev udgivet her i januar 2022.

- De mange sygemeldinger er med til at understrege, at der er pres på medarbejderne i plejesektoren, siger Hanne Christensen, der er sektorformand ved FOA Vendsyssel.

En negativ spiral

Der er tilsyneladende god grund til at kommunerne gør noget mere for at få antallet af sygemeldinger hos social- og sundhedspersonalet bragt ned.

I forvejen er der nemlig en del ubesatte stillinger på området, og det betyder ofte, at de ansatte må rende stærkere, end godt er. Det indebærer en risiko for, at kvaliteten af plejen falder, hvilket man eksempelvis har kunnet set på det omdiskuterede plejecenter Margrethelund i Dronninglund. Det har Nordjyske i flere artikler beskrevet.

Men for de enkelte medarbejdere kan travlheden give sig udslag i stress og nedslidning - og i sidste ende giver det flere sygemeldinger. Dermed bliver hullerne i vagtplanen endnu flere, og på den måde er man i gang med en negativ spiral.

Derfor er det vitalt at få antallet af sygemeldinger bragt ned - for det vil simpelthen give flere hænder i plejesektoren i det daglige.

- Jeg er ikke i tvivl om, at årsagen til de mange sygemeldinger skal findes i, at der simpelthen er for få på arbejde, siger Hanne Christensen.

- Det kan godt være, at vi gennem årene har lavet noget forskellige tiltag omkring det fysiske arbejdsmiljø, der gør, at man ikke slider så meget på ryg og skuldre som før i tiden - men til gengæld slider man altså på psyken hos medarbejderne, forklarer Hanne Christensen, der er sektorformand ved FOA Vendsyssel. Arkivfoto: Henrik Louis <i>Foto:Henrik Simonsen</i>

- Det kan godt være, at vi gennem årene har lavet noget forskellige tiltag omkring det fysiske arbejdsmiljø, der gør, at man ikke slider så meget på ryg og skuldre som før i tiden - men til gengæld slider man altså på psyken hos medarbejderne, forklarer Hanne Christensen, der er sektorformand ved FOA Vendsyssel. Arkivfoto: Henrik Louis Foto:Henrik Simonsen

- Rovdrift på fast personale

Et andet aspekt er ifølge Hanne Christensen, at kun en lille del af social- og sundhedspersonalet består af uddannet fuldtidsansat personale.

- Jeg ved godt, man i kommunerne siger, at normeringerne er, som de skal være. Men mange af dem, der er på job, er vikarer og ufaglærte. Det betyder, at der bliver drevet rovdrift på det faste personale. Hvis der eksempelvis skal være fem ansatte på en afdeling, så har man jo ikke nødvendigvis så meget glæde af bemandingen, hvis tre af dem ikke ved så meget om det, de skal lave.

En personale-sammensætning som den nævnte kan altså være med til at udløse yderligere sygemeldinger, mener man hos FOA.

- Det kan godt være, at vi gennem årene har lavet nogle forskellige tiltag omkring det fysiske arbejdsmiljø, der gør, at man ikke slider så meget på ryg og skuldre som før i tiden - men til gengæld slider man altså på psyken hos medarbejderne, forklarer Hanne Christensen.

Arbejdsmiljø skal bedres

Hanne Christensen mener, at der skal ske en forbedring af social- og sundhedspersonalets arbejdsmiljø på en lang række områder, hvis udfordringen med sygefraværet skal udvikle sig positivt. For det vil også være med til at afhjælpe den generelle rekrutteringsudfordring, kommunerne har på området.

- Uanset hvad så går der jo nok desværre nogle år, inden vi har løst rekrutteringsudfordringen. Men jeg tænker virkelig, at vi med det samme er nødt til at se på, hvad det er man byder social- og sundhedspersonalet.

Stressniveauet er selvfølgelig oplagt at være opmærksom på - men derudover er aflønning, anerkendelse og fleksibilitet i arbejdstiden også værd at overveje, mener Hanne Christensen. For hvem siger eksempelvis, at alle vagter skal løbe i otte timer og have mødetid klokken 7, klokken 15 eller klokken 23, spørger hun.

- Det vil også gøre det mere attraktivt for andre at søge ind i den her branche - og det vil også gøre det nemmere for os at fastholde personalet, fastslår Hanne Christensen.

Politiker: - Vi har fokus på det

Ved nytår tiltrådte Carsten Ullmann Andersen (DF) som formand for ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune. Han indrømmer gerne, at sygefraværet hos plejepersonalet er alt for højt.

- Det er meget, meget højt også sammenlignet med andre personalegrupper. Det er der ingen tvivl om. Men desværre så er det også noget, der hænger sammen med, at det er svært at skaffe folk. Så på den måde er det noget, der bider sig selv i halen, siger han.

- Det er almindeligt kendt, at det er et hårdt arbejde både fysisk og psykisk, og det er også det, der afspejler sig i sygefraværet. Det er svært uheldigt, og der er ikke nogen, der ønsker sig den her situation. Men det er noget, der både ledelsesmæssigt og politisk er fokus på, siger Carsten Ullmann Andersen (DF), formand for ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Henrik Louis <i>Foto:Henrik Simonsen</i>

- Det er almindeligt kendt, at det er et hårdt arbejde både fysisk og psykisk, og det er også det, der afspejler sig i sygefraværet. Det er svært uheldigt, og der er ikke nogen, der ønsker sig den her situation. Men det er noget, der både ledelsesmæssigt og politisk er fokus på, siger Carsten Ullmann Andersen (DF), formand for ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Henrik Louis Foto:Henrik Simonsen

Lægger I for meget pres på personalet?

- Det er almindeligt kendt, at det er et hårdt arbejde både fysisk og psykisk, og det er også det, der afspejler sig i sygefraværet. Det er svært uheldigt, og der er ikke nogen, der ønsker sig den her situation. Men det er noget, der både ledelsesmæssigt og politisk er fokus på.

Carsten Ullmann Andersen henviser til, at man i Brønderslev Kommune har gode erfaringer fra plejecenteret Stengården, der ligger i Hjallerup. På Stengården satte man i 2019 ind med et konsulentforløb, der på to år bragte et sygefravær på over ti procent ned under én procent. Stengården har fortsat kommunens laveste fraværsprocent blandt plejecentrene.

- Indsatsen resulterede altså i et mindre sygefravær. Så det fortæller mig, at det er noget, man kan arbejde med, siger Carsten Ullmann Andersen.

Men trods erfaringerne fra Stengården så har Brønderslev Kommune altså fortsat et af de højeste sygefravær i Nordjylland. Eksempelvis på plejecenteret Margrethelund har sygefraværet været højt gennem flere år.

Kan I gøre mere politisk for at forbedre situationen?

- Det er et godt spørgsmål. Jeg må indrømme, at jeg endnu ikke helt ved, hvad vi har gjort politisk. Men helt specifikt har vi ikke arbejdet med det i indeværende år - ud over de ting, der er gjort i forbindelse med forløbet på Margrethelund. Så andet har vi jo nok ikke gjort, konstaterer Carsten Ullmann Andersen.

Læsø er landets bedste

Når det gælder sygefraværet blandt social- og sundhedspersonalet udmærker Læsø Kommune sig. På Kattegat-øen har man ikke bare Nordjyllands laveste sygefravær - faktisk er det også det laveste blandt alle landets kommuner.

Læsø Kommunes social- og sundhedspersonale er i gennemsnit fraværende i 12,3 dage om året, og selvom det sammenlignet med andre faggrupper stadig er højt, så har det dog blandt andet givet anledning til, at Dansk Arbejdsgiverforening eksempelvis har spurgt ind til, hvad det er, man har gjort på Læsø. Ligeledes har Helle Carlsson Kunckel Christensen, der er forvaltningschef for "Ældre og Sundhed" hos Læsø Kommune - været en del af et forskningsprojekt hos "Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø".

- Den gode udvikling omkring sygefraværet skyldes, at vi har arbejdet intenst med det her, fastslår Helle Carlsson Kunckel Christensen.

Kommunen oplevede på et tidspunkt et højt sygefravær omkring Læsø Plejehjem. Og derfor blev der sat flere forskellige ting i gang. Det var i 2019.

- Vi har arbejdet meget konkret med det. Vi har blandt andet lavet trivsels-analyser, og derudover har vi også haft nogle temadage, hvor medarbejderne selv er med til at snakke om, hvad der virker. Det gør, at der ikke bliver talt oppefra og ned - men at vi snakker sammen om medarbejdernes trivsel. Og vi kan se, at det at tale sammen om sygefraværet, det har en positiv effekt.

Lille app - stor effekt

En anden meget konkret ting har desuden set dagens lys hos Læsø Kommune.

- Vi har implementeret et trivselsværktøj, som egentlig bare gør, at medarbejderne skal bruge en bestemt app, inden de går hjem. Det svarer lidt til det, som du møder, når du går ud af et supermarked, hvor du kan trykke på en rød, gul eller grøn knap - alt efter hvordan din arbejdsdag har været, forklarer Helle Carlsson Kunckel Christensen.

- Den gode udvikling omkring sygefraværet skyldes, at vi har arbejdet intenst med det her, fastslår Helle Carlsson Kunckel Christensen, der er forvaltningschef for "Ældre og Sundhed" hos Læsø Kommune. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

- Den gode udvikling omkring sygefraværet skyldes, at vi har arbejdet intenst med det her, fastslår Helle Carlsson Kunckel Christensen, der er forvaltningschef for "Ældre og Sundhed" hos Læsø Kommune. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

- Det betyder jo, at man hele tiden har et opdateret billede af, hvordan medarbejderne har det - og så kan både tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø-repræsentanter og ledere følge med.

De løbende opdateringer på trivslen er ifølge Helle Carlsson Kunckel Christensen langt mere anvendelige end eksempelvis årlige medarbejdersamtaler.

- Når du har de årlige samtaler, så er det jo ofte sådan, at folk kun kan huske, der hvor det peakede - og det er både omkring det gode og det dårlige. Men når du får en tilbagemelding hver dag, så svarer medarbejderne, mens de har fornemmelsen i kroppen. Nogle gange er det faktisk bare små ting, der skal gøres noget ved. og det er jo noget af det, der har været lidt sjovt at finde ud af.

Træning i arbejdstid

Læsø Kommune har også forsøgt at tage ekstra hensyn til enkelte medarbejdere.

- Ligesom befolkningen generelt på Læsø har en høj gennemsnitsalder, så er der jo også en del af vores personale, der er "voksne" mennesker. Og vi har set lidt ekstra på dem, der tidligere har haft fravær på grund af slitage. Nogle af dem har vi givet et tilbud om træning eller afspænding midt på dagen i arbejdstiden.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kan I se, at det har haft en effekt?

- Ja, selvfølgelig kan vi se, det har effekt. Vi har nogle, hvor det er helt sikkert, at hvis ikke de kommer op og spænder ud midt på dagen - bare i et kvarter - så ville vi have vi sygefravær på dem hele tiden. Men nu har de lært deres krop så godt at kende, at de kører på i en hel arbejdsdag.

Det var som nævnt i 2019 Læsø Kommune startede initiativerne. Ifølge Helle Carlsson Kunckel Christensen er sygefraværet per medarbejder på den relativt korte periode bragt fra et gennemsnit på cirka 16 årlige sygedage til nu omkring 12 årlige sygedage.

- Det har virkelig været fantastisk. Vi har lært, at vi behøver ikke altid at gå over åen efter vand og opfinde en masse fine ting. Mange gange handler det egentlig bare om måden, vi er sammen på.

 <i>Foto: Torben Hansen</i>

Foto: Torben Hansen

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.