Et værdigt ældreliv?

I sommeren 2021 rejste en række pårørende kritik af forholdene på plejecenteret Margrethelund - de var utilfredse med plejen og omsorgen på stedet. Efterfølgende blev der iværksat en lang række af initiativer, men det har vist sig, at det slet ikke har været effektivt nok. Styrelsen for Patientsikkerhed kunne nemlig ved et tilsyn i december 2021 konstatere, at der var "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden". Så hvad gør Brønderslev Kommune nu?