Formand reagerer vredt: - Jeg har spurgt, om der ryger flere hoveder

Ældreråd er voldsomt bekymret over situationen på omstridt plejecenter

Ældrerådsformand Inger Møller Nielsen er alt andet end tilfreds med situationen på Margrethelund. Foto: Bente Poder <i>Foto: Bente Poder</i>

Ældrerådsformand Inger Møller Nielsen er alt andet end tilfreds med situationen på Margrethelund. Foto: Bente Poder Foto: Bente Poder

VENDSYSSEL:Situationen på det omdiskuterede plejecenter Margrethelund er lige nu værre end nogensinde. Og det vækker opstandelse hos talerøret for kommunens ældre.

- På alle vores plejecentre sidder der i dag nogle borgere, som er meget dårligere end for ti år siden. De er ikke i stand til at tage vare på sig selv - og derfor er det beskæmmende, når dem, der skal tage vare på dem, heller ikke gør det. Det her burde overhovedet ikke kunne ske, siger Inger Møller Nielsen, der er ældrerådsformand i Brønderslev Kommune - og i øvrigt også er landsformand for Danske Ældreråd.

Hendes reaktion kommer efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet et tilsyn på plejecenteret i Dronninglund - og konklusionen var, at det var "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden".

At situationen er så slem, overrasker Inger Møller Nielsen på baggrund af den massive omtale af problematiske forhold, som der fandt sted i sommeren 2021.

- Det er utroligt, at det kan blive ved og ved. Jeg tænker, det er en ulykkelig situation - og selv om jeg ikke havde troet, at alt ville være godt nu, så havde jeg forventet, at det trods alt var noget bedre.

Indsat som formand

På landsplan fik 31 kommuner - heriblandt Brønderslev - i 2021 penge til at indsætte bestyrelser på plejecentre. I Brønderslev Kommune bad ældrerådet om at blive repræsenteret i de nye organer - og det har betydet, at Inger Møller Nielsen faktisk for et halvt år siden blev indsat som bestyrelsesformand på netop Margrethelund.

Og hun erkender, at hun også har et ansvar for situationen.

- Jeg er nødt til at tage et ansvar, når jeg er formand for ældrerådet, siger hun

- Men jeg føler ikke, at vi kunne have gjort mere, end vi har gjort i bestyrelsen. Vi blev jo indsat cirka samtidig med, at der blev skrevet meget om Margrethelund. Og vi var godt klar over, at det var en ekstrem opgave, vi gik ind til. Og vi har også påpeget nogle af de ting, som vi mente, ikke var i orden. Noget af det første, vi påpegede var, at der var for lidt ledelse på Margrethelund, siger Inger Møller Nielsen.

- Det er en ganske urimelig ledelsesopgave, når man har haft én person til at være leder for 80 medarbejdere. Nu har man så taget skridtet at ansætte to assisterende plejecenterledere - og det har bestemt også været på tide, siger hun og tilføjer:

- Selvfølgelig er der også medarbejdere på gulvet, der ikke har gjort deres arbejde, men det er jo også sådan, at medarbejdere plejer at gøre det, som ledelsen siger. Så der har ikke været ledelse ned gennem systemet.

Hvem har ansvaret?

At der med Inger Møller Nielsens ord har været noget "rivende galt" på Margrethelund, det kan ikke kun kan tilskrives plejecenterlederen, mener hun.

- Der er flere led i det her, der ikke har set, hvad der er sket. Og der er heller ikke fulgt op på de handleplaner, der er vedtaget. Så jeg har spurgt, om der ryger flere hoveder.

Mener du, der skal ryge flere hoveder?

- Jeg ved det ikke. Men man skal i hvert fald se på, hvilke opgaver der skal løses i forskellige ledelseslag. Der kan ikke komme fokus nok på det her. Der bør være fuld observation, og det må hele ledelsen sørge for. Og det gælder ikke kun dem, der står på gulvet - det gælder også hos kommunen.

Hvem har svigtet mest her?

- Det har kommunen. Det er der ingen tvivl om.

- Politikere må sætte alt ind

Inger Møller Nielsen mener heller ikke, at byrådsmedlemmerne, der sidder i ældreomsorgsudvalget, kan undslå sig fra at bære et ansvar.

- Men nu må de sætte alt ind på at få mere ledelse ud på Margrethelund. Man kan ikke bare sige, at det er nogle andre, der har ansvaret.

Inger Møller Nielsen understreger, at det er en stor og langvarig opgave, der venter. Hun mener dog ikke, at folk eksempelvis skal hente deres pårørende hjem fra Margrethelund.

- Det ville jeg ikke gøre. Men jeg ville godt nok være opmærksom på de ting, der sker omkring mine pårørende, hvis de var på Margrethelund.

Nogle nedslag i den kritiske rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Den samlede vurdering er, at der er "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden".

Der står blandt andet også følgende: "Den personlige og praktiske hjælp, omsorg og pleje af borgerne var kritisk sårbar og personafhængig, da arbejdsgange og procedurer for dokumentation, ikke var implementeret og kendt af medarbejderne, og derved ikke blev anvendt af alle medarbejdere i plejeenheden". Videre hedder det, at "der er kritisk risiko for, at borgerne ikke modtager hjælp, pleje og omsorg af fornøden kvalitet".

Af andre nedslag kan nævnes, at en patient på sygehuset blev vurderet selvmordstruet - men det blev ikke journalført på Margrethelunds aflastningsafsnit.

En anden patient fik på sygehuset ordineret daglig tømning af blæren - opgaven blev ikke udført på Margrethelund. Netop dette var også tilfældet for Jørgen Jørgensen, som Nordjyske skrev om i sommeren 2021.

Hos en tredje patient var der ikke vurdering og beskrivelse af behandling i forhold til hjertekramper.

Hos to patienter, der var i behandling med morfinpræparater, var der ikke beskrivelse af, hvorfor patienterne var i behandlingen.

En diabetespatient skulle selv varetage blodsukkermåling og injektion med insulin - men blev vurderet til kognitivt til ikke at være i stand til at gøre det alene.

Der nævnes også eksempler på, at flere patienters funktionsniveau ikke er journalført - og personalet kunne kun delvis redegøre for det. Ligeledes forholdt det sig med patienternes ernæringsmæssige og helbredsmæssige situation.

En beboer på plejecenteret giver i rapporten udtryk for "ikke at opleve selvbestemmelse og medindflydelse i eget liv". Borgeren og dennes pårørende har eksempelvis oplevet, at en medarbejder på grund af travlhed tilkendegav, at "borgeren måtte besørge i bleen". Samme borger oplevede også efter en bad-situation at måtte vente i tre kvarter, "våd og kold", indtil borgeren kunne få hjælp.

"Der er betydelig og alvorlig risiko for, at borgerne ikke er sikret en relevant og rettidig indsats gennem hele døgnet", står der også i rapporten.

Desuden er der i rapporten interview med pårørende, der blandt andet oplever "yderligere funktionsevnetab og forringet helbredstilstand" under aflastningsophold på Margrethelund.

I forbindelse med tilsynet konstaterer ledelsen, at de fund, der er konstateret ved tilsynet på aflastningsafdelingen, "også ville kunne findes på de øvrige afdelinger" på Margrethelund.

På baggrund af tilsynet er der udstedt mere end 50 krav og påbud overfor plejecenteret Margrethelund.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.