Politikere blev informeret om fremgang - men den var der ikke

Skuffet over rapporter om plejecenter: - Det her er et voldsomt svigt

Ole Jespersgaard (S) stod frem til nytår i spidsen for ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune, der vedtog en lang række af initiativer omkring Margrethelund. Han er voldsomt skuffet over, at udviklingen ikke har været bedre. Arkivfoto: Bente Poder

Ole Jespersgaard (S) stod frem til nytår i spidsen for ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune, der vedtog en lang række af initiativer omkring Margrethelund. Han er voldsomt skuffet over, at udviklingen ikke har været bedre. Arkivfoto: Bente Poder

VENDSYSSEL:Han har været en stor del af bestræbelserne på at forbedre forholdene på Margrethelund. Og derfor skuffer det ham, at Styrelsen for Patientsikkerhed i en ny tilsynsrapport beretter om "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden".

- Det ser galt ud - og det er værre, end det jeg har set før, siger Ole Jespersgaard (S).

Frem til årsskiftet stod han i spidsen for ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune, der vedtog en lang række af initiativer omkring Margrethelund.

Efterfølgende fik politikerne løbende opdateringer omkring udviklingen på det kritiserede plejecenter. Rapporterne fra Margrethelund bar præg af fremgang - men det kan nu konstateres, at de ikke var retvisende.

- Jeg synes, det er et svigt, at det (initiativerne, red.) ikke rigtigt er kommet i gang. Ingen har åbenbart været i stand til at handle på det ude på stedet, det synes jeg, man kan konkludere ud fra den rapport (fra Styrelsen for Patientsikkerhed, red.), siger Ole Jespersgaard og tilføjer:

- Det er træls, at vi er informeret om, at det går fremad, når det åbenbart ikke er sket. De samme problemer findes jo stadigvæk på Margrethelund, og det er bekymrende. Vi er ikke blevet informeret ordentligt, så nu synes jeg, at der er behov for, at man kommer et skridt tættere på.

Allerede i sensommeren stillede Ole Jespersgaard spørgsmålstegn ved ledelsen på Margrethelund.

- Jeg sagde dengang, at den lokale ledelse havde svigtet. Og det mener jeg stadigvæk. Man kan somme tider være nødt til at ændre i holdopstillingen.

Flere konsekvenser?

Lederen af Margrethelund har i december indgået en fratrædelsesaftale med Brønderslev Kommune. Med hensyn til om der skal være konsekvenser for andre i det kommunale system, siger Ole Jespersgaard følgende:

- Personaleforhold er som udgangspunkt økonomiudvalgets område. Men at der har været et voldsomt svigt i den her sag, det er der for mig ingen tvivl om. Hvor langt det så går op, det er jeg ikke i stand til at vurdere.

Burde I som politikere have opdaget det her?

- Det er svært som politikere at komme tættere på. Vi har jo kun forvaltningens ord for, hvordan det går derude. Så vi er afhængige af de ledere, vi har, siger Ole Jespersgaard.

Posten som formand for ældreomsorgsudvalget blev 1. januar overtaget af Carsten Ullmann Andersen (DF).

Nogle nedslag i tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Den samlede vurdering er, at der er "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden".

Der står blandt andet også følgende: "Den personlige og praktiske hjælp, omsorg og pleje af borgerne var kritisk sårbar og personafhængig, da arbejdsgange og procedurer for dokumentation, ikke var implementeret og kendt af medarbejderne, og derved ikke blev anvendt af alle medarbejdere i plejeenheden". Videre hedder det, at "der er kritisk risiko for, at borgerne ikke modtager hjælp, pleje og omsorg af fornøden kvalitet".

Af andre nedslag kan nævnes, at en patient på sygehuset blev vurderet selvmordstruet - men det blev ikke journalført på Margrethelunds aflastningsafsnit.

En anden patient fik på sygehuset ordineret daglig tømning af blæren - opgaven blev ikke udført på Margrethelund. Netop dette var også tilfældet for Jørgen Jørgensen, som Nordjyske skrev om i sommeren 2021.

Hos en tredje patient var der ikke vurdering og beskrivelse af behandling i forhold til hjertekramper.

Hos to patienter, der var i behandling med morfinpræparater, var der ikke beskrivelse af, hvorfor patienterne var i behandlingen.

En diabetespatient skulle selv varetage blodsukkermåling og injektion med insulin - men blev vurderet til kognitivt til ikke at være i stand til at gøre det alene.

Der nævnes også eksempler på, at flere patienters funktionsniveau ikke er journalført - og personalet kunne kun delvis redegøre for det. Ligeledes forholdt det sig med patienternes ernæringsmæssige og helbredsmæssige situation.

En beboer på plejecenteret giver i rapporten udtryk for "ikke at opleve selvbestemmelse og medindflydelse i eget liv". Borgeren og dennes pårørende har eksempelvis oplevet, at en medarbejder på grund af travlhed tilkendegav, at "borgeren måtte besørge i bleen". Samme borger oplevede også efter en bad-situation at måtte vente i tre kvarter, "våd og kold", indtil borgeren kunne få hjælp.

"Der er betydelig og alvorlig risiko for, at borgerne ikke er sikret en relevant og rettidig indsats gennem hele døgnet", står der også i rapporten.

Desuden er der i rapporten interview med pårørende, der blandt andet oplever "yderligere funktionsevnetab og forringet helbredstilstand" under aflastningsophold på Margrethelund.

I forbindelse med tilsynet konstaterer ledelsen, at de fund, der er konstateret ved tilsynet på aflastningsafdelingen, "også ville kunne findes på de øvrige afdelinger" på Margrethelund.

På baggrund af tilsynet er der udstedt mere end 50 krav og påbud overfor plejecenteret Margrethelund.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.