Kritikken haglede ned over plejecenter: - Ledelsen har svigtet

Der sættes ind med massiv række af tiltag på Margrethelund

Sommeren har været præget af flere historier om utilfredsstillende forhold for beboerne på plejecenteret Margrethelund i Dronninglund. Arkivfoto: Martin Damgård

Sommeren har været præget af flere historier om utilfredsstillende forhold for beboerne på plejecenteret Margrethelund i Dronninglund. Arkivfoto: Martin Damgård

VENDSYSSEL:Det er skrappe redskaber - og særdeles mange af dem - der nu bliver taget i brug i forhold til plejecenteret Margrethelund. For politikerne kan ikke leve med den nuværende situation, siger Ole Jespersgaard (S), der er formand for ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune.

- Det har været en vild sommer. Jeg tror, at jeg har fået henvendelse fra omkring 70 forskellige mennesker, som har fortalt om deres oplevelser med ældreplejen. Og de allerfleste har handlet om Margrethelund.

I løbet af sommeren har Nordjyske bragt flere historier fra stedet, hvor plejen af beboerne har været særdeles tvivlsom. Blandt andet har man kunnet læse om 78-årige Jørgen Jørgensen, der afgik ved døden efter syv frygtelige uger på plejecenteret i Dronninglund . Et andet eksempel har været historien om 73-årige Frans Arentsen, der blev opbevaret i sin seng, fordi personalet havde fået alt hans tøj væk .

- Vi har jo fået redegørelser om de konkrete sager, og vi må bare indrømme, at der helt klart er noget, som vi kan gøre bedre. De her sager er noget, som vi skal drage læring af, lyder det fra udvalgsformanden.

- Vi beklager meget den oplevelse, som folk har haft. Det har ikke været godt nok.

På den baggrund er en lang række initiativer iværksat.

Disse redskaber bruges nu på Margrethelund

På baggrund af sagerne, der har været beskrevet af Nordjyske, har "Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd" i Brønderslev Kommune foreslået følgende initiativer iværksat:

- Internt tilsyn med henblik på at kortlægge dokumentationsniveauet og det faglige niveau.

- Ny ledelsesstruktur på Margrethelund.

- Forløb med ekstern konsulent i forhold til kulturen på Margrethelund.

- Ved kontakt af presse skal der tages umiddelbar kontakt til chef eller direktør.

- Referat ved møde med de pårørende.

- Nødkald til alle nye borgere på aflastningspladserne.

- Fællestillidsmanden fra FOA er fast på Margrethelund en dag om ugen.

- Opjustering af antallet af stedlige tillidsrepræsentanter. Valg til TR (tillidsrepræsentant) gennemføres hurtigst muligt.

- Proceduren for modtagelse af nye borgere gennemses. Plejecenterleder og assisterende leder bør modtage nye borgere, såfremt der ikke er fast personale til stede.

- Nyt velkomstmateriale målrettet aflastningen.

- Genopslag af vakante sygeplejestillinger på aflastningen, Margrethelund.

- Ældreområdet er i dialog med vikarbureauet for at sikre en mere stabil bemanding ved sygdom og i tilfælde af vakante stillinger.

Desuden indstiller ældreomsorgsudvalget følgende til økonomiudvalget i Brønderslev Kommune:

- At redegørelsen tages til efterretning.

- At der fremover bør være særlig opmærksomhed på såvel kommunikation mellem pårørende og personale som mellem den lokale ledelse på plejecentrene og chefniveauet.

- At erfaringerne i denne sag inddrages fremadrettet, således at der drages læring af sagen.

- At de foreslåede initiativer godkendes.

- At Sundheds- og Ældrechefen tager en dialog med pårørende fra Margrethelunds forskellige afdelinger om, hvordan de oplever stedet.

- At ældreomsorgsudvalget følger op på sagen løbende på de kommende møder.

- At der skal arbejdes med kulturen på Margrethelund.

Kommunikation skal forbedres

Både blandt politikerne og i forvaltningen er man eksempelvis træt af kommunikationen i sagerne.

- Vi savner simpelthen at været orienteret i sådan nogle sager. I den ene af dem er der jo tale om et dødsfald, forklarer Ole Jespersgaard.

- Når man får sådan en sag på et plejehjem, skal man som minimum involvere vores sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen. Det skal jo ikke være sådan, at vi først hører om en sag, når vi kan læse om den i avisen. Kommunikationen skal være væsentligt bedre - både opad og nedad. Den lokale ledelse har svigtet i kommunikationen, siger han og tilføjer:

- Man skal lade være med at tro, at hvis vi ikke snakker om noget, så går det nok over af sig selv.

- Har der været berøringsangst her?

- Der er i hvert fald ikke nogen, der har meddelt noget om de problemstillinger, der har været.

Et kulturproblem

I de pårørendes historier fra Margrethelund er der blandt andet blevet berettet om tilfælde, hvor ansatte på stedet forsømte at behandle beboerne og deres pårørende med respekt - og det er også noget af det, der skal sættes ind overfor, siger Ole Jespersgaard:

Ole Jespersgaard (S), formand for ældreomsorgsudvalget, er ikke tilfreds med forholdene på plejecentret Margrethelund. Derfor sætter både politikere og forvaltning nu massivt ind for at skabe en forbedring. Arkivfoto: Laura Guldhammer <i>Foto: Laura Guldhammer</i>

Ole Jespersgaard (S), formand for ældreomsorgsudvalget, er ikke tilfreds med forholdene på plejecentret Margrethelund. Derfor sætter både politikere og forvaltning nu massivt ind for at skabe en forbedring. Arkivfoto: Laura Guldhammer Foto: Laura Guldhammer

- Spørgsmålet er jo, hvad vi kan gøre ved det, og vi synes, at vi er nødt til at se på hele kulturen på stedet. Tilgangen til mennesker er vigtig - man skal jo eksempelvis snakke ordentligt til beboerne. Og i den forbindelse skal cheferne sætte en retning.

Ligeledes kan det komme på tale at lave efteruddannelse af medarbejderne.

- Men derudover så vil vi også gerne have en ekstern konsulent til at se på problemerne, for vi tror, at det vil være fint med et fremmed blik på Margrethelund som arbejdsplads. Der skal friske øjne til, og vi skal have skabt en kultur, hvor de ansatte tror på stedet, lyder det fra udvalgsformanden.

- Vi skal have nogle input til, hvordan vi kan genstarte Margrethelund. For der er en kultur på stedet, som vi simpelthen skal have gjort noget ved.

Bedre dialog med pårørende

Et af de grundlæggende problemer har været, at dialogen mellem Margrethelund og de pårørende har været for dårlig. Eksempelvis har de pårørende følt, at velkomsten på stedet var nærmest ikke eksisterende - eller blev varetaget af vikarer. Og igen lægger Ole Jespersgaard sig fladt ned.

- Der er sket en række fejl. Der skal ske overlevering af velkomstmateriale i løbet af tre dage - og det er heller ikke sket. Så nu skruer vi op for modtagelsen af nye borgere, sådan at der som udgangspunkt kommer en leder eller en rutineret medarbejder og tager imod folk.

Ligeledes bliver det nu fast procedure, at der skal tages skriftligt referat af møder med pårørende - så de efterfølgende forventninger til et ophold på Margrethelund bliver mere i overensstemmelse.

Historierne fra Margrethelund har primært handlet om aflastningsafdelingen - men sagen og de efterfølgende henvendelser har også vist politikerne, at der muligvis er brug for en yderligere afdækning af forholdene på stedet.

- Så vi har bedt vores sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen tage en dialog med de pårørende til beboerne på Margrethelunds forskellige afdelinger, siger Ole Jespersgaard.

- Det lyder jo ret voldsomt det her. Har I stadig tillid til den lokale ledelse?

- Det har forvaltningen i hvert fald. Og det er jo den, som vi politikere er nødt til at læne os op ad.

Vil skabe bedre arbejdsplads

De nye initiativer skal være med til at gøre Margrethelund til en bedre arbejdsplads, for det er en nødvendighed, hvis stedet skal fungere.

- Når der er noget, som ikke er godt, så bliver det også sværere at rekruttere medarbejdere, siger Ole Jespersgaard og henviser dermed til, at der har været massiv brug af vikarer på Margrethelund.

Brugen af vikarer er en dyrere løsning for Brønderslev Kommune - og for borgerne har det resulteret i manglende kontinuitet i selve plejen.

Et andet skridt på vejen mod en bedre arbejdsplads er slet og ret at sikre, at der bliver fundet en lokal tillidsrepræsentant.

- Jamen, der har faktisk ikke været nogen tillidsrepræsentant på Margrethelund, for ingen har villet være det. Det skal vi have gjort noget ved, for hvis de ansatte skal have luftet nogle frustrationer, så skal der være én at gøre det til. Meningen er jo ikke, at du selv skal tage kampen direkte med din leder.

Indtil det lykkes at få en fast tillidsrepræsentant på stedet, så er det besluttet, at en fællestillidsrepræsentant fra FOA skal være på Margrethelund én dag ugentligt.

Ole Jespersgaard forsikrer i øvrigt, at de mange nye initiativer bliver ledsaget af en fast politisk overvågning af udviklingen.

- Der er nogle problemer på Margrethelund, som der ikke er andre steder. Men vi kommer til at følge løbende op på det her - og løbende at arbejde med kulturen, siger Ole Jespersgaard.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.