Efter kritik af plejecenter: Millioner skal bruges på at styrke medarbejdere på Margrethelund

Udvalgsformand er tilfreds med arbejdet med at forbedre forhold på omstridt plejecenter

Det er nødvendigt at ændre på hele kulturen på plejecenteret Margrethelund. Derfor har Ole Jespersgaard (S) og de øvrige medlemmer af ældreomsorgsudvalget besluttet at igangsætte et efteruddannelsesforløb til godt fire millioner kroner. Foto: Bente Poder

Det er nødvendigt at ændre på hele kulturen på plejecenteret Margrethelund. Derfor har Ole Jespersgaard (S) og de øvrige medlemmer af ældreomsorgsudvalget besluttet at igangsætte et efteruddannelsesforløb til godt fire millioner kroner. Foto: Bente Poder

VENDSYSSEL:Det er et voldsomt millionbeløb, som nu skal bruges på at bringe bedring af forholdene på det stærkt kritiserede plejecenter Margrethelund.

Millionerne investeres, efter at plejecenteret i Dronninglund på det seneste har været sat under kritisk lup flere gange.

I løbet af sommeren har Nordjyske bragt flere historier fra stedet, hvor plejen af beboerne har været særdeles tvivlsom. Blandt andet har man kunnet læse om 78-årige Jørgen Jørgensen, der afgik ved døden efter syv frygtelige uger på plejecenteret. Et andet eksempel har været historien om 73-årige Frans Arentsen, der blev opbevaret i sin seng, fordi personalet havde fået alt hans tøj væk.

Margrethelund har været udsat for massiv kritik fra pårørende til beboere på stedet. Nu skal de ansatte gennem et stort efteruddannelsesforløb.

Margrethelund har været udsat for massiv kritik fra pårørende til beboere på stedet. Nu skal de ansatte gennem et stort efteruddannelsesforløb.

I kølvandet på sagerne fastslog Ole Jespersgaard (S), der er formand for Brønderslev Kommunes ældreomsorgsudvalg følgende:

- Vi synes, at vi er nødt til at se på hele kulturen på stedet. Tilgangen til mennesker er vigtig - man skal jo eksempelvis snakke ordentligt til beboerne. Og i den forbindelse skal cheferne sætte en retning, sagde han i en artikel, hvor han også tilføjede:

- Men derudover så vil vi også gerne have en ekstern konsulent til at se på problemerne, for vi tror, at det vil være fint med et fremmed blik på Margrethelund som arbejdsplads. Der skal friske øjne til, og vi skal have skabt en kultur, hvor de ansatte tror på stedet.

Investering i kulturen

Forløbet med ekstern konsulentbistand er nu blev linet op - og det er særdeles omfangsrigt. Samtlige 67 ansatte på Margrethelund skal i gang med en efteruddannelse, der strækker sig over hele 23 kursusdage. Grundforløbet - der er på syv moduler over 16 dage - løber fra januar 2022 til februar 2024. Mens et videregående forløb på tre moduler over syv dage løber fra september 2024 til marts 2025. Den totale pris for forløbet bliver på ikke mindre end 4,3 millioner kroner.

- Her er der jo tale om, at hele arbejdspladsen skal sendes ud på en rejse, hvor de udvikler sig sammen, forklarer Ole Jespersgaard.

Selv om den samlede pris er på 4,3 millioner kroner, så bliver udgiften for Brønderslev Kommune nærmest forsvindende lille.

Det skyldes, man kan få et tilskud fra en kompetencefond på 80 procent af beløbet. Derudover bidrager AMU (arbejdsmarkedsuddannelserne) med godt en million kroner - hvilket efterlader en egenbetaling på kun 140.986 kroner til Brønderslev Kommune.

- Så på den måde så går det faktisk mere eller mindre i nul for os, så det er fantastisk, siger Ole Jespersgaard.

Ved siden af kursusudgifterne kommer der dog en større udgift til vikardækning, mens medarbejderne er væk.

Budget giver bedre forhold

Men Brønderslev Kommune investerer også selv massivt i at forbedre forholdene. Ved det netop indgåede budgetforlig blev der afsat ekstra ni millioner til ældreområdet.

- I de 24 år jeg har haft med politik at gøre, så er det her uden sammenligning den bedste budgetaftale for ældreområdet, jeg har været med til at indgå, siger Ole Jespersgaard.

Syv af de ni budgetmillioner er en rammebevilling til at ansætte yderligere personale bredt på ældreområdet. Det betyder blandt andet bedre forhold for eleverne på området - og en anden konsekvens er, at i stedet for rengøring hver tredje uge, så kan der nu gøres rent hver anden uge hos modtagere af hjemmepleje.

- Og så er der også et par af millionerne, der kan bruges til at forbedre normeringerne på plejecentrene, og det bliver primært omkring aftenvagterne. For det er dér, man er mest udfordret på normeringen.

Og Ole Jespersgaard lægger ikke skjul på, at forholdene på Margrethelund har været med til at åbne politikernes øjne for den udfordring.

Mange initiativer

Udover det førnævnte kursusforløb så har byrådspolitikerne i Brønderslev Kommune også vedtaget en omfattende række af andre initiativer. Det skete i august - og faktisk er der allerede sket en del, synes Ole Jespersgaard.

- Jeg synes, vi er kommet langt i forhold til den store opgave, vi stod med. Vi beklager alle de ting, der er sket, men jeg synes også, vi nu har vist, at vi handler på det.

Initiativerne og handlingerne kan du se i faktaboksen til denne artikel.

Disse redskaber er taget i brug på Margrethelund

På baggrund af sagerne, der har været beskrevet af Nordjyske, har Brønderslev Kommune iværksat følgende initiativer (nuværende status indsat i parentes):

- Internt tilsyn med henblik på at kortlægge dokumentationsniveauet og det faglige niveau (i syv stikprøver er der ikke konstateret medicinfejl - men der mangler sammenhæng i dokumentation, nyt dokumentationssystem giver udfordringer, og superbrugere skal efteruddannes).

- Forløb med ekstern konsulent i forhold til at arbejde med kulturen på Margrethelund (forløbet "Forandringsbussen" er iværksat - 67 deltagere kommer frem til 2025 gennem 10 moduler på 23 dage. Forløbet koster godt 4,3 millioner kroner)

- Ved kontakt af presse skal der tages umiddelbar kontakt til chef eller direktør.

- Referat ved møde med de pårørende (der skal udarbejdes ny instruks).

- Nødkald til alle nye borgere på aflastningspladserne (er effektueret).

- Proceduren for modtagelse af nye borgere gennemses. Plejecenterleder og assisterende leder bør modtage nye borgere, såfremt der ikke er fast personale til stede (overholdes i langt de fleste tilfælde - og når vikarer står for modtagelse, vil de være klædt på til det).

- Fællestillidsmanden fra FOA er fast på Margrethelund en dag om ugen (er effektueret).

- Opjustering af antallet af stedlige tillidsrepræsentanter. Valg til TR (tillidsrepræsentant) gennemføres hurtigst muligt (en medarbejder har meldt sig til at stille op som TR - og der arbejdes på at finde endnu én).

- Nyt velkomstmateriale målrettet aflastningen (er gennemført).

- Genopslag af vakante sygeplejestillinger på aflastningen, Margrethelund (er i genopslag).

- Ældreområdet er i dialog med vikarbureauet for at sikre en mere stabil bemanding ved sygdom og i tilfælde af vakante stillinger (første møde er afholdt, og vikarbureau vil forsøge at forbedre bemanding - opfølgningsmøde om to måneder).

- Sundheds- og Ældrechefen tager en dialog med pårørende fra Margrethelunds forskellige afdelinger om, hvordan de oplever stedet (12 samtaler er p.t. afholdt).

- Der bør fremover bør være særlig opmærksomhed på såvel kommunikation mellem pårørende og personale som mellem den lokale ledelse på plejecentrene og chefniveauet (der er taget ved lære af sagen - kommunikation vil indgå i konsulentprojektet, der skal forbedre kulturen på stedet).

- Erfaringerne i denne sag inddrages fremadrettet, således at der drages læring af sagen (er i proces - der har været holdt gruppemøder for at ensarte læring og udvikling).

- Ansættelse af serviceassistenter (én serviceassistent er ansat - og der evalueres på, om funktionen skal udvides).

- Ny ledelsesstruktur på Margrethelund (under plejehjemslederen på Margrethelund skal der i stedet for to gruppeledere være to afdelingsledere, som får større ledelsesbeføjelser).

- Ældreomsorgsudvalget skal løbende følge op på sagen på de kommende møder.

- Det er gået forholdsvis hurtigt med at få noget til at ske. Men det har været vigtigt for udvalget, at vi handler. Og jeg er i den forbindelse også glad for, at byrådet har lyttet til vores ønsker om flere penge i forbindelse med budgettet.

Dialog med pårørende

I forbindelse med sagerne var flere pårørende særdeles kritiske overfor Margrethelund. Så ét af initiativerne fra ældreomsorgsudvalget har været en dialog med de pårørende. Foreløbig er der gennemført samtaler med 12 pårørende, og på baggrund af dem er der lavet en foreløbig sammenfatning.

På den positive side ytres, at man "er glad for dialogen med medarbejderne og lederen, når det er nødvendigt", og at "alle er glade for deres faste personale - det er nogle gode piger".

Men mere kritisk gives der også udtryk for, at "normering er lav i aftenvagten", "plejecenteret virker slidt" og "der er en generel holdning til, at der er for mange vikarer - dette forstyrrer den daglige drift".

På den baggrund siger Ole Jespersgaard:

- Det er sådan set fint, det vi har fået at vide. Det betyder, at vi er blevet bekræftet i de ting, vi regnede med, der var galt.

Arbejdet omkring Margrethelund er dog langt fra overstået - eksempelvis er det i denne uge lykkedes at finde en tillidsrepræsentant på stedet, hvilket man ikke har haft hidtil.

I forlængelse af det fastslår Ole Jespersgaard, at han og de øvrige politikere i ældreomsorgsudvalget løbende kommer til at følge udviklingen på Margrethelund.

- Jeg har været udvalgsformand i 18 år, og i den tid har jeg blandt andet også været med til at lave skolelukninger. Men den her sag har været det værste, jeg har været udsat for.

- Jeg har været udvalgsformand i 18 år, og i den tid har jeg blandt andet også været med til at lave skolelukninger. Men den her sag har været det værste, jeg har været udsat for, siger formand for ældreomsorgsudvalget, Ole Jespersgaard.

- Jeg har været udvalgsformand i 18 år, og i den tid har jeg blandt andet også været med til at lave skolelukninger. Men den her sag har været det værste, jeg har været udsat for, siger formand for ældreomsorgsudvalget, Ole Jespersgaard.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.